HospiCon bio 2024 – konference českých nemocnic

15. - 16. října 2024 Hotel Galant Mikulov + online

Konference se bude detailně věnovat tématu inovativní biologické léčby a biosimilars z pohledu globálních a regionálních trendů a ekonomických dopadů.

  Mám zájem o tuto akci
  Možnosti přihlášení:

  1. Zaměstnanci poskytovatelů zdravotní péče, zdravotních pojišťoven a státní správy ve zdravotnictví

  • Cena při osobní i online účasti: 2.500 Kč + DPH
  • Poplatek zahrnuje vstup na odborný program bez ubytování.
  • Požadavky na ubytování uveďte prosím do poznámky registračního formuláře, cena za jednu noc činí 1.650 Kč + DPH / jednolůžkový pokoj, 1.950 Kč + DPH / dvoulůžkový pokoj
  • Po vyčerpání ubytovací kapacity hotelu Galant budou účastníci ubytováni v jednom z okolních hotelů
  • V případě online účasti obdrží JEDEN DEN před konáním konference každý účastník e-mail s odkazem pro sledování konference s unikátním přihlašovacím kódem
  • ZDA PREFERUJETE ONLINE NEBO OSOBNÍ ÚČAST PROSÍM UVEĎTE DO POZNÁMKY REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE

  2. Ostatní účastníci

  • Osobní účast: 22.500 Kč + DPH
   • Poplatek zahrnuje vstup na odborný program a ubytování na jednu noc z 15. – 16. října
   • Po vyčerpání ubytovací kapacity hotelu Galant budou účastníci ubytováni v jednom z okolních hotelů
  • Online účast: 19.500 Kč + DPH
   • Po vyplnění přihlášky obdrží JEDEN DEN před konáním konference každý účastník e-mail s odkazem pro sledování konference s unikátním přihlašovacím kódem
  • ZDA PREFERUJETE ONLINE NEBO OSOBNÍ ÚČAST PROSÍM UVEĎTE DO POZNÁMKY REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE

  Zobrazit program akce

  Dosud potvrzené bloky programu:

  • KVALITA, DOSTUPNOST A INOVACE CENTROVÉ PÉČE, KTERÁ NEVYŽADUJE ÚSTAVNÍ PODÁVÁNÍ ČI STRIKTNÍ PODMÍNKY NA VYBAVENOSTI A VEDLEJŠÍ VÝKONY CENTRA
  • KVALITA, DOSTUPNOST A INOVACE CENTROVÉ PÉČE, KTERÁ ČÁSTEČNĚ ČI PLNĚ VYŽADUJE ÚSTAVNÍ PODÁVÁNÍ ČI STRIKTNÍ PODMÍNKY NA VYBAVENOSTI A VEDLEJŠÍ VÝKONY CENTRA

   

  Na konferenci dosud přislíbili aktivní účast:

  • doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D., zástupce přednosty, I. neurologická klinika, Fakultní nemocnice U Sv. Anny v Brně
  • Ing. Markéta Benešová, ředitelka oboru zdravotního, VoZP ČR
  • PhDr. Mgr. Jan Bodnár, LL.M., náměstek ředitele pro zdravotní péči, VZP ČR
  • doc. MUDr. Irena Doležalová, Ph.D, lékař, I. neurologická klinika, Fakultní nemocnice U Sv. Anny v Brně
  • prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D., vedoucí lékař leukemické skupiny, vedoucí lékař laboratoře průtokové cytometrie, ambulantní lékař, Fakultní nemocnice Brno
  • doc. MUDr. Oldřich Chrapek, Ph.D., přednosta, oční klinika, Fakultní nemocnice Brno a LF MU
  • prof. MUDr. Radan Keil, Ph.D., přednosta, interní klinika 2. LF UK, Fakultní nemocnice v Motole
  • MUDr. Renata Knorová, MBA, ředitelka zdravotní sekce, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  • Mgr. Pavel Mlynář, vedoucí oddělení léčiv a zdravotnických prostředků, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  • prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc., přednosta, gynekologicko-porodnická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
  • prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., předseda, Česká asociace preventivní kardiologie, ČKS a předseda, Česká společnost pro aterosklerózu
  • MUDr. David Zogala, Ph.D., pověřený přednosta, ústav nukleární medicíny, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze