Vzhledem k současné situaci ohledně Covid-19 se termíny konferencí mohou změnit, budeme Vás průběžně informovat.

HospiCon 2017

30. - 31. března 2017 hotel Galant Mikulov

Konference je velmi prakticky zaměřena na prostředí nemocniční péče, které je usměrňováno velkým množstvím regulačních opatření, např. pojistnými plány, úhradovou vyhláškou, vykazováním, lékovou politikou, veřejnými zakázkami, osobními náklady, ale i vlastní infrastrukturou poskytovatele a jeho manažerským řízením v rychle se měnícím prostředí českého zdravotnictví a farmaceutického obchodu.

Mám zájem o tuto akci

ORGANIZAČNÍ INFORMACE:

V případě zájmu o účast se prosím ozvěte na e-mail

ÚČASTNICKÝ POPLATEK:
Zaměstnanci nemocnic …………………………………  600 Kč + 21% DPH
Účastnický poplatek zahrnuje: účast na konferenci po dobu dvou dnů, tištěné materiály, občerstvení během celé konference včetně 2x oběda a 1x večeře formou bufetu, společenský večer. Cena za ubytování: 1426 Kč bez DPH / jednol. pokoj, 1.740 Kč bez DPH / dvoul. pokoj.

Ostatní účastníci registrovaní individuálně …………. 19.500 Kč + 21% DPH
Účastnický poplatek zahrnuje: účast na konferenci po dobu dvou dnů, tištěné materiály, občerstvení během celé konference včetně 2x oběda a 1x večeře formou bufetu, ubytování na jednu noc od 30. do 31.3.2017.

Program akce

DEN 1, čtvrtek 30.3.2017

10.00 – 11.00 hod. Slavnostní zahájení konference
PharmDr. Michal Krejsta, MBA, CEO OMEGA Pharma CZ/SK, Tajemník AVEL ČR, Tajemník AVEL SK, Člen představenstva ČAFF

PharmDr. Zdeněk Blahuta, ředitel, Státní ústav pro kontrolu léčiv prezentace
PharmDr. Lenka Vostalová, Ph.D., ředitelka sekce cenové a úhradové regulace, Státní ústav pro kontrolu léčiv
Léková politika – vývoj cen a úhrad a nová regulační opatření prezentace

Ing. Ladislav Friedrich, CSc., prezident, Svaz zdravotních pojišťoven ČR
Názor členských pojišťoven na financování lůžkové péče zejména pro rok 2018 a dále a obecná doporučení SZP ČR k vývoji systému prezentace

11.00 – 14.00 hod.  BLOK 1

Strategie úhrad po jednotlivých segmentech v roce 2017 a principy regulace zdravotních pojišťoven – limity úhrad akutní a následné péče a DRG-restart
Moderátor PharmDr. Michal Krejsta, MBA, CEO OMEGA Pharma CZ/SK, Tajemník AVEL ČR, Tajemník AVEL SK, Člen představenstva ČAFF prezentace

 1. Změny v úhradové vyhlášce, hlavní principy a nákaldy pro rok 2017
 2. Praktické dopady úhradové vyhlášky 2017 na všechny segmenty zdravotní péče (lůžková – specializovaná – ambulantní)
 3. Srovnání mechanismů úhrad, konstrukcí zdravotně-pojistných plánů a forem vykazování pro jejich hrazení mezi roky 2015-2017
 4. Finanční stabilita na základě očekávané skutečnosti disponibilních zdrojů zdravotního pojištění ve srovnání s modelací zdravotně-pojistných plánů
 5. Pozitivní listy zdravotních pojišťoven a jejich reálné úspory
 6. Cíle, aktuální kroky a implementace projektu DRG-restart v praxi aneb sjednotí se úhrady od roku 2018?

Účastníci bloku:
Ing. Michal Filip, obchodní náměstek, Fakultní nemocnice Hradec Králové
MUDr. Pavel Frňka, předseda Zdravotní sekce, Svaz zdravotních pojišťoven prezentace
MUDr. Tomáš Gottvald, generální ředitel, Nemocnice Pardubického kraje
Ing. Petr Klíma, MBA, vykazování zdravotní péče, Jihočeské nemocnice, a.s. prezentace
Ing. Radim Šenk, MBA, FCCA, náměstek ředitele pro ekonomické řízení, Ústřední vojenská nemocnice
Mgr. Libor Štajer, partner, KMVS advokátní kancelář, s.r.o. prezentace
MUDr. Lukáš Velev, MHA, ředitel, Nemocnice Jihlava prezentace

14.00 – 15.00 hod. Přestávka na oběd

15.00 – 18.00 hod. BLOK 2

Centrová péče a inovativní léčivé přípravky – aktuality a praktické zkušenosti z lékové politiky, farmakoekonomiky a vztahu  medicínských a ekonomických aspektů nemocniční lékové politiky
Moderátor MUDr. Tomáš Doležal, PhD., CEO iHETA, Institut pro zdravotní ekonomiku, VALUE OUTCOMES prezentace

 1. Dopady úhradové vyhlášky a smluvní politiky zdravotních pojišťoven v roce 2017
 2. Vývoj lékových rozpočtů v centrech se zvláštními smlouvami a očekávané trendy
 3. Vztah plánované úhrady (ÚV, S-rozpočty) a individuálních úhrad (§16)
 4. Jaká bude koncepce centrové péče do budoucna, kde je role MZd a zdravotních pojišťoven?

Účastníci bloku:
MUDr. Pavel Frňka, předseda Zdravotní sekce, Svaz zdravotních pojišťoven
MUDr. Zuzana Friedmannová, oddělení pro styk se ZP, FN Motol
MUDr. Alena Miková, pověřená řízením OLZP, VZP prezentace
Mgr. Kateřina Podrazilová, předsedkyně lékové komise, Svaz zdravotních pojišťoven prezentace
Ing. Jaroslav Samek, Commercial Director, Pfizer prezentace

DEN 2, pátek 31.3.2017

09.30 – 13.00 hod. BLOK 3

Zákon o registru a změny v oblasti veřejných zakázek aneb nový zákon o veřejných zakázkách v realitě nemocničních nákupů a aktuální praktické, daňové i právní, aspekty bonusování – efektivní nákupy a pozitivní listy
Moderátor Mgr. Libor Štajer, partner, KMVS advokátní kancelář, s.r.o. prezentace

 1. Klíčové legislativní změny ve zdravotnictví 2017 – přehled
 2. Zákon o registru smluv a jeho dopady
 3. Nový zákon o veřejných zakázkách a pozice nemocnice jako zadavatele
 4. Praktické dopady nového zákona o veřejných zakázkách do nemocničních nákupů
 5. Bonusy v nemocniční praxi aneb jaká je aktuální bonusová praxe z pohledu práva, daní i nemocnic
 6. Bonusy a pozitivní nemocnice: reálná praxe pohledem benefitů a rizik

Účastníci bloku:
JUDr. Kateřina Davidová, advokátka, KMVS advokátní kancelář, s.r.o. prezentace
Ing. Simona Fialová, MBA, daňová poradkyně, Facta prezentace
Mgr. Michal Hojný, vedoucí lékárník, Ústavní lékárna nemocnice IKEM prezentace
PharmDr. Michal Krejsta, MBA, Generální ředitel / Předseda představenstva, OMEGA Pharma CZ&SK, Tajemník AVEL ČR, Tajemník AVEL SK, člen představenstva ČAFF prezentace
Ing. Čeněk Merta, MBA, obchodní náměstek, Fakultní nemocnice Olomouc prezentace
Ing. Marie Nushiová, pověřená vedením ekonomického úseku, Nemocnice Na Bulovce prezentace
JUDr. Radek Policar, náměstek pro legislativu a právo, Ministerstvo zdravotnictví ČR prezentace
Ing. Robert Sýkora, MHA, Cluster Market Access Director, Ipsen Pharma o.s. prezentace

13.00 – 13.30 hod.
Zdravotnictví 2.0, MUDr. Pavel Vepřek, sdružení Občan prezentace

13.30 hod. Závěr konference

Účastníky konference budou zástupci českých nemocnic všech kategorií.