HospiCon 2017

30. - 31. března 2017 hotel Galant Mikulov

Konference je velmi prakticky zaměřena na prostředí nemocniční péče, které je usměrňováno velkým množstvím regulačních opatření, např. pojistnými plány, úhradovou vyhláškou, vykazováním, lékovou politikou, veřejnými zakázkami, osobními náklady, ale i vlastní infrastrukturou poskytovatele a jeho manažerským řízením v rychle se měnícím prostředí českého zdravotnictví a farmaceutického obchodu.

  Mám zájem o tuto akci
  ORGANIZAČNÍ INFORMACE:

  V případě zájmu o účast se prosím ozvěte na e-mail

  ÚČASTNICKÝ POPLATEK:
  Zaměstnanci nemocnic …………………………………  600 Kč + 21% DPH
  Účastnický poplatek zahrnuje: účast na konferenci po dobu dvou dnů, tištěné materiály, občerstvení během celé konference včetně 2x oběda a 1x večeře formou bufetu, společenský večer. Cena za ubytování: 1426 Kč bez DPH / jednol. pokoj, 1.740 Kč bez DPH / dvoul. pokoj.

  Ostatní účastníci registrovaní individuálně …………. 19.500 Kč + 21% DPH
  Účastnický poplatek zahrnuje: účast na konferenci po dobu dvou dnů, tištěné materiály, občerstvení během celé konference včetně 2x oběda a 1x večeře formou bufetu, ubytování na jednu noc od 30. do 31.3.2017.

  Program akce

  DEN 1, čtvrtek 30.3.2017

  10.00 – 11.00 hod. Slavnostní zahájení konference
  PharmDr. Michal Krejsta, MBA, CEO OMEGA Pharma CZ/SK, Tajemník AVEL ČR, Tajemník AVEL SK, Člen představenstva ČAFF

  PharmDr. Zdeněk Blahuta, ředitel, Státní ústav pro kontrolu léčiv prezentace
  PharmDr. Lenka Vostalová, Ph.D., ředitelka sekce cenové a úhradové regulace, Státní ústav pro kontrolu léčiv
  Léková politika – vývoj cen a úhrad a nová regulační opatření prezentace

  Ing. Ladislav Friedrich, CSc., prezident, Svaz zdravotních pojišťoven ČR
  Názor členských pojišťoven na financování lůžkové péče zejména pro rok 2018 a dále a obecná doporučení SZP ČR k vývoji systému prezentace

  11.00 – 14.00 hod.  BLOK 1

  Strategie úhrad po jednotlivých segmentech v roce 2017 a principy regulace zdravotních pojišťoven – limity úhrad akutní a následné péče a DRG-restart
  Moderátor PharmDr. Michal Krejsta, MBA, CEO OMEGA Pharma CZ/SK, Tajemník AVEL ČR, Tajemník AVEL SK, Člen představenstva ČAFF prezentace

  1. Změny v úhradové vyhlášce, hlavní principy a nákaldy pro rok 2017
  2. Praktické dopady úhradové vyhlášky 2017 na všechny segmenty zdravotní péče (lůžková – specializovaná – ambulantní)
  3. Srovnání mechanismů úhrad, konstrukcí zdravotně-pojistných plánů a forem vykazování pro jejich hrazení mezi roky 2015-2017
  4. Finanční stabilita na základě očekávané skutečnosti disponibilních zdrojů zdravotního pojištění ve srovnání s modelací zdravotně-pojistných plánů
  5. Pozitivní listy zdravotních pojišťoven a jejich reálné úspory
  6. Cíle, aktuální kroky a implementace projektu DRG-restart v praxi aneb sjednotí se úhrady od roku 2018?

  Účastníci bloku:
  Ing. Michal Filip, obchodní náměstek, Fakultní nemocnice Hradec Králové
  MUDr. Pavel Frňka, předseda Zdravotní sekce, Svaz zdravotních pojišťoven prezentace
  MUDr. Tomáš Gottvald, generální ředitel, Nemocnice Pardubického kraje
  Ing. Petr Klíma, MBA, vykazování zdravotní péče, Jihočeské nemocnice, a.s. prezentace
  Ing. Radim Šenk, MBA, FCCA, náměstek ředitele pro ekonomické řízení, Ústřední vojenská nemocnice
  Mgr. Libor Štajer, partner, KMVS advokátní kancelář, s.r.o. prezentace
  MUDr. Lukáš Velev, MHA, ředitel, Nemocnice Jihlava prezentace

  14.00 – 15.00 hod. Přestávka na oběd

  15.00 – 18.00 hod. BLOK 2

  Centrová péče a inovativní léčivé přípravky – aktuality a praktické zkušenosti z lékové politiky, farmakoekonomiky a vztahu  medicínských a ekonomických aspektů nemocniční lékové politiky
  Moderátor MUDr. Tomáš Doležal, PhD., CEO iHETA, Institut pro zdravotní ekonomiku, VALUE OUTCOMES prezentace

  1. Dopady úhradové vyhlášky a smluvní politiky zdravotních pojišťoven v roce 2017
  2. Vývoj lékových rozpočtů v centrech se zvláštními smlouvami a očekávané trendy
  3. Vztah plánované úhrady (ÚV, S-rozpočty) a individuálních úhrad (§16)
  4. Jaká bude koncepce centrové péče do budoucna, kde je role MZd a zdravotních pojišťoven?

  Účastníci bloku:
  MUDr. Pavel Frňka, předseda Zdravotní sekce, Svaz zdravotních pojišťoven
  MUDr. Zuzana Friedmannová, oddělení pro styk se ZP, FN Motol
  MUDr. Alena Miková, pověřená řízením OLZP, VZP prezentace
  Mgr. Kateřina Podrazilová, předsedkyně lékové komise, Svaz zdravotních pojišťoven prezentace
  Ing. Jaroslav Samek, Commercial Director, Pfizer prezentace

  DEN 2, pátek 31.3.2017

  09.30 – 13.00 hod. BLOK 3

  Zákon o registru a změny v oblasti veřejných zakázek aneb nový zákon o veřejných zakázkách v realitě nemocničních nákupů a aktuální praktické, daňové i právní, aspekty bonusování – efektivní nákupy a pozitivní listy
  Moderátor Mgr. Libor Štajer, partner, KMVS advokátní kancelář, s.r.o. prezentace

  1. Klíčové legislativní změny ve zdravotnictví 2017 – přehled
  2. Zákon o registru smluv a jeho dopady
  3. Nový zákon o veřejných zakázkách a pozice nemocnice jako zadavatele
  4. Praktické dopady nového zákona o veřejných zakázkách do nemocničních nákupů
  5. Bonusy v nemocniční praxi aneb jaká je aktuální bonusová praxe z pohledu práva, daní i nemocnic
  6. Bonusy a pozitivní nemocnice: reálná praxe pohledem benefitů a rizik

  Účastníci bloku:
  JUDr. Kateřina Davidová, advokátka, KMVS advokátní kancelář, s.r.o. prezentace
  Ing. Simona Fialová, MBA, daňová poradkyně, Facta prezentace
  Mgr. Michal Hojný, vedoucí lékárník, Ústavní lékárna nemocnice IKEM prezentace
  PharmDr. Michal Krejsta, MBA, Generální ředitel / Předseda představenstva, OMEGA Pharma CZ&SK, Tajemník AVEL ČR, Tajemník AVEL SK, člen představenstva ČAFF prezentace
  Ing. Čeněk Merta, MBA, obchodní náměstek, Fakultní nemocnice Olomouc prezentace
  Ing. Marie Nushiová, pověřená vedením ekonomického úseku, Nemocnice Na Bulovce prezentace
  JUDr. Radek Policar, náměstek pro legislativu a právo, Ministerstvo zdravotnictví ČR prezentace
  Ing. Robert Sýkora, MHA, Cluster Market Access Director, Ipsen Pharma o.s. prezentace

  13.00 – 13.30 hod.
  Zdravotnictví 2.0, MUDr. Pavel Vepřek, sdružení Občan prezentace

  13.30 hod. Závěr konference

  Účastníky konference budou zástupci českých nemocnic všech kategorií.