HospiCon 2018 – konference českých nemocnic

22. - 23. března 2018 hotel Galant Mikulov
Program akce i s přílohami (vyžadováno heslo)
X
Zadané heslo není správné

DEN 1 – čtvrtek 22. 3. 2018

I. BLOK (10.00-14.00)
Strategie řízení a směr českého zdravotnictví a nemocnic pohledem regulátora, plátce a poskytovatele.

Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, generální ředitel OMEGA – Perrigo ČR&SR, Předseda představenstva ČAFF, Člen představenstva NOOL,Tajemník AVEL SK

Úvodní prezentace moderátora: Systém úhrad zdravotní péče v roce 2018 a jeho výhledy?!

Ing. Ladislav Friedrich, CSc., prezident, Svaz zdravotních pojišťoven ČR

Financování zdravotní péče v roce 2018 a dále z pohledu SZP ČR

Mgr. Irena Storová, pověřená ředitelka SÚKL,  Státní ústav pro kontrolu léčív

Strategie a směr cenových regulací 2018/2017 a priority a aktivity SÚKL

RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D., vedoucí analytického týmu, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

První praktické výstupy z projektu DRG Restart týkající se českých nemocnic

MUDr. Pavel Vepřek, člen představenstva, Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.

Spravedlnost v úhradách nemocniční péče a hráz mezi nemocniční a sociální péčí

Ing. Michal Čarvaš, MBA, předseda představenstva, Nemocnice Prachatice a.s.

Jak úspěšně řídit nemocnici – slovo „manažera roku ve zdravotnictví 2017“

MUDr. Tomáš Gottvald, generální ředitel, předseda představenstva, Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Optimalizace a racionalizace zdravotně-pojistných plánů krajských nemocnic

II. BLOK (15.00 – 18.00)
Centrová péče a inovativní léčivé přípravky – aktuality a praktické zkušenosti z lékové politiky, farmakoekonomiky a vztahu medicínských a ekonomických aspektů nemocniční lékové politiky

Moderátor: MUDr. Tomáš Doležal, PhD., CEO iHETA, Institut pro zdravotní ekonomiku, VALUE OUTCOMES)

● Je systém vstupu inovativních technologií do systému hrazené péče optimálně nastaven?
● Dopady úhradové vyhlášky a smluvní politiky zdravotních pojišťoven v roce 2018.
● Vývoj lékových rozpočtů v centrech se zvláštními smlouvami a očekávané trendy.
● Vztah plánované úhrady (ÚV, S-rozpočty) a individuálních úhrad (§ 16).
● Jaká bude koncepce centrové péče do budoucna, kde je role MZd a zdravotních pojišťoven?
● Jaký je očekáván vývoj situace v legislativě zdravotnických prostředků (ZULP i ZUM).

Účastníci bloku:

Ing. Michal Filip, obchodní náměstek, Fakultní nemocnice Hradec Králové
MUDr. Alena Miková, ředitelka OLZP, Všeobecná zdravotní pojišťovna
MUDr. Kateřina Podrazilová, PhD., předsedkyně lékové komise, Svaz zdravotních pojišťoven ČR
Mgr. Irena Storová, pověřená ředitelka, Státní ústav pro kontrolu léčiv

DEN 2 – pátek 23. 3. 2018

III. BLOK (9.30 – 13.00)
Nemocnice a jejich obchodní činnost v současném prostředí

● Aktuální otázky a problematika legality bonusů při poskytování zdravotních služeb
● Nákupní procesy v praxi (registr smluv, hospodářská soutěž a tržní podíl, dostupnost léčivých přípravků pro pacienty)
● Zákon o léčivech po zimní novele, eRecept, promítnutí dopadů nového zákona o veřejných zakázkách pro nemocnice, to vše maximálně aktuálně, prakticky, právně a daňově

Moderátor: Mgr. Libor Štajer, advokát, partner, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.

● Jaké klíčové legislativní změny ve zdravotnictví přinesl rok 2017 a co přinese rok 2018? Souhrnný přehled na úvod
● Aktuální otázky bonusů: plusy a mínusy, legalita bonusů, to vše zejména daňově + shrnutí aktivit léta/podzimu 2017, požadavky na bonusová ujednání nemocnice X dodavatelé, žádosti podle z.č. 106/1999 Sb. – reakce příslušných autorit
● Registr smluv pohledem reálných zkušeností – co komu dal a co komu vzal? Faktické dopady do praxe nemocničního prostředí
● Zákon o léčivech po zimní novele a jeho dopady do praxe – zaměřeno na praxi výrobců, distributorů? Aktuální dostupnost od účinnosti novely ZoL – rizika a příležitosti!
● eRecept – praxe lékárníka a pohled vpřed nebo?
● Promítnutí reálných dopadů nového zákona o zadávání veřejných zakázek pro nemocnice – poptávková řízení, postupy zadavatelů, možnosti zadávací dokumentace, prokazování skutečného vlastníka po 1.1.2018

Účastníci bloku:

JUDr. Kateřina Davidová, advokátka, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.
Ing. Michal Filip, obchodní náměstek, Fakultní nemocnice Hradec Králové
MUDr. Tomáš Gottvald, generální ředitel, předseda představenstva, Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

PharmDr. Michal Krejsta, MBA Generální ředitel OMEGA – Perrigo CZ&SK, předseda představenstva ČAFF, člen představenstva NOOL, tajemník AVEL SK
Ing. Čeněk Merta, MBA, obchodní náměstek, Fakultní nemocnice Olomouc
Ing. Robert Sýkora, MHA, Market Access Director CEEMERIT, KYOWA KIRIN
Mgr. Radomíra Urbanová, obchodní ředitelka region Morava a Východní Čechy, PHOENIX Lékárenský velkoobchod, a.s.

Celá konference je velmi prakticky zaměřena s mnohými konkrétními příklady, zkušenostmi a osobními
postoji předních odborníků. Účastníci jsou primárně vyšší a střední management nemocnic a omezený
počet výrobců.