Vzhledem k současné situaci ohledně Covid-19 se termíny konferencí mohou změnit, budeme Vás průběžně informovat.

HospiCon BIO – konference

9. - 10. října 2018 hotel Galant Mikulov

Budoucnost biologické léčby v České republice aneb Biologics vs. Biosimilars optikou klinických, regulačních a nákladových aspektů!

Mám zájem o tuto akci

Organizační informace:

ÚČASTNICKÝ POPLATEK:
Zaměstnanci nemocnic …………………………………………………… 2500 Kč včetně DPH
Účastnický poplatek zahrnuje vstup na odborný program.

Ostatní účastníci registrovaní individuálně …………………… 15000 Kč + DPH
Účastnický poplatek zahrnuje vstup na odborný program, ubytování na jednu noc.

Program akce

1. DEN,14.00 – 18.30 hod.

Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, CEO Lexum a.s., Executive AVEL ČR a AVEL SK

14.00 – 14.15 hod. Úvodní slovo Generálního partnera

MUDr. Milan Černek, Country manager, Mylan Pharmaceuticals s.r.o.

14:15 – 14:45 hod. Jaký dopad budou mít globální a regionální trendy v oblasti biosimilars na český trh?

Ing. et Ing. Martin Šlégl, Regional Principal, Consulting Services | South East Europe,  IQVIA (prezentace na vyžádání na )

14:45 – 15:15 hod. Ekonomické dopady a příležitosti vstupu originálních biologics a nových biosimilars do klinické praxe – extrapolace do 2022

MUDr. Tomáš Doležal, PhD., Scientific Director, VALUE OUTCOMES s.r.o.

15:15 – 15:45 hod. Biologická léčba současnosti vs. výzvy budoucnosti 

Doc. MUDr. Emőke Šteňová, PhD., revmatológ, I. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava

15:45 – 16:15 hod. Biosimilars z pohledu zdravotní pojištovny – dostupnost, udržitelnost růstu

MUDr. Alena Miková, ředitelka Odboru léčiv a zdravotnických prostředků, Všeobecná zdravotní pojišťovna

16:15 – 16:45 hod. Stabilita úhrad nových i stávajících pacientů na biologics a role biosimilars pohledem plátců ve SZP

Mgr. Kateřina Podrazilová, Ph.D., předsedkyně lékové komise, Svaz zdravotních pojišťoven ČR

16:45 – 17:15 Coffee Break
17:15 – 17:45 hod. Regulace vstupu, cen a úhrad originálních biologických léků a biosimilars

Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka, SÚKL

17:45 – 18:15 hod. Budoucnost paragrafu 16 a modelu vstupu a hrazeni originálních léků a biosimilars

Mgr. Filip Vrubel, náměstek ministra, Ministerstvo zdravotnictví ČR

18:15 – 18:45 hod. Právní aspekty dostupnosti biologics a používání biosimilars – zaměnitelnost, substituce, switch & registr smluv a bonusy

Mgr. Libor Štajer, advokát, partner, KMVS, advokátní kancelář, s.r.o. 

20.00 Společná večeře

2. DEN, 9.30 – 14.30 hod.

Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, CEO Lexum a.s., Executive AVEL ČR a AVEL SK

09.30 . 10.00 hod. Dostupnost aneb jak nakupovat biologické léky originální a biosimilars pro již nasazené a nově schválené pacienty – příklady z praxe fakultních nemocnic!

 Ing. Čeněk Merta, MBA, obchodní náměstek, Fakultní nemocnice Olomouc

10.00 – 10.30 hod. Regulační aspekty a terapeutická hodnota biosimilárních léků z pohledu farmaceuta

PharmDr. Renata Semeráková, hlavní lékárník, Nemocnice Na Homolce

10:30 – 11:00 hod. Originální a biosimilární léky v léčbě autoimunitních revmatických onemocnění – vývoj, trend, podmínky pro switch, výhled do 2020 včetně středně těžké formy a situace registru ATTRA

Prof. MUDr Karel Pavelka, DrSc., ředitel, Revmatologický ústav, Praha, přednosta Kliniky revmatologie 1. LF UK

11:00 – 11:30 hod. Originální a biosimilární léky v léčbě idiopatických střevních zánětů – vývoj, trend, podmínky pro switch a výhled do 2020. Zaměnitelnost biosimilárního infliximabu CT-P13 u gravidních pacientek?

MUDr. Martin Bortlík, PhD., gastroenterolog, Klinické a výzkumné centrum pro zánětlivá střevní onemocnění ISCARE a.s.

11.30 – 12:00 hod. Coffee Break
12.00 – 12:30 hod. Originální a biosimilární léky v léčbě dermatologických onemocnění – vývoj, trend, podmínky pro switch a výhled do 2020

Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, přednosta dermatovenerologické kliniky 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

12:30 – 13:00 hod. Využití bilogics a biosimilars v onkologii a jejich vývoj do 2022?

Doc. MUDr. Jana Prausová, PhD., MBA, vedoucí KOC/přednostka onkologické kliniky 2.LF UK a Fakultní nemocnice v Motole, Praha

13:00 – 14:30 hod. Diskuzní kulatý stůl o podmínkách pro switch, nákladech a udržitelnosti paragrafu 16

Moderátor:  MUDr. Tomáš Doležal, PhD., Scientific Director, VALUE OUTCOMES s.r.o.

Účastníci:
MUDr. Martin Bortlík, PhD., gastroenterolog, Klinické a výzkumné centrum pro zánětlivá střevní onemocnění ISCARE a.s.
MUDr. Alena Miková, ředitelka Odboru léčiv a zdravotnických prostředků, Všeobecná zdravotní pojišťovnaProf. MUDr Karel Pavelka, DrSc., ředitel, Revmatologický ústav, Praha, přednosta Kliniky revmatologie
Mgr. Libor Štajer, advokát, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.
Doc. MUDr. Emőke Šteňová, PhD., I. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava