HospiCon Bio 2021

11. - 12. října 2021 Hotel Galant Mikulov + online

Konference se detailně věnovala tématu inovativní biologické léčby a biosimilars z pohledu globálních a regionálních trendů a ekonomických dopadů.

 

K tématu se vyjádřili přední představitelé regulátorů, plátců a lékařů.

Program akce i s přílohami (vyžadováno heslo)
X
Zadané heslo není správné

DEN 1, PONDĚLÍ 11.10. 2021

BLOK 1 – 10.00 – 13.30 HOD. POLITIKA CENTROVÉ PÉČE POHLEDEM REGULÁTORA A PLÁTCE

Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, CEO Lexum a.s., Předseda představenstva SAPOCH, z.s., Executive AVEL ČR a AVEL SK

10.00 – 10.30 hod.  Zdravotní politika státu v oblasti centrové biologické péče – současnost a budoucnost přínosů a rizik 
Prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. Předsedkyně zdravotního výboru PSP ČR, Přednosta Pracoviště preventivní kardiologie IKEM Praha

10.30 – 11.00 hod.  Aktuální dostupnost a financování biologické léčby a ambice systému
PharmDr. Michal Krejsta, MBA, Generální ředitel Lexum a.s., Předseda představenstva SAPOCH, z.s., Výkonný tajemník AVEL ČR a AVEL SK

11.00 – 11.30 hod. Aktuální objem, hodnota a trend vstupu originálních biologics a biosimilars do klinické praxe v České republice vs. CEE/EU/Global
Ing. et Ing. Martin Šlégl, MIM, General Manager, IQVIA Česká a Slovenská republika

11.30 – 12.00 hod. Ekonomické dopady a budoucí příležitosti vstupu originálních biologics a nových biosimilars do klinické praxe – extrapolace do 2025
MUDr. Tomáš Doležal, PhD., Scientific Director, VALUE OUTCOMES s.r.o.

12.00 -12.30 hod. Dostupnost a náklady centrové péče hlavních diagnostických skupin (celkové náklady, UOP, průměrné roční náklady) vs. výzvy budoucnosti a udržitelnost financování pojištěncům VZP ČR
Ing. David Šmehlík, MHA, náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči

12.30 – 13.00 hod. Dostupnost a náklady centrové péče hlavních diagnostických skupin (celkové náklady, UOP, průměrné roční náklady) vs. výzvy budoucnosti a udržitelnost financování pojištěncům SZP ČR
MUDr. Renata Knorová, MBA, ředitelka zdravotního úseku ČPZP a předsedkyně zdravotní sekce SZP ČR

13.00 – 13.30 hod. Regulace vstupu, cen a úhrad originálních biologických léků a biosimilars v České republice – aktuální situace a výhled
Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka, SÚKL

 

13.30 – 14.30 PŘESTÁVKA NA OBĚD

 

BLOK 2 – 14.30 – 16.30 HOD. „VYUŽITÍ CENTROVÉ BIOLOGICKÉ LÉČBY A JEJÍ BUDOUCÍ VÝVOJ V ONKOLOGII, NEUROLOGII A OFTALMOLOGII”

Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, generální ředitel, LEXUM a.s., předseda představenstva SAPOCH, z.s., výkonný tajemník AVEL ČR, AVEL SK

Členové bloku:

 • Prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc., Onkologická klinika 1. LF UK a VFN Praha
 • MUDr. Tomáš Nežádal, PhD., předseda sekce pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy ČNS ČLS JEP (Czech Headache Society), Institut neuropsychiatrické péče, Ústřední vojenská nemocnice, Praha
 • Doc. MUDr. Oldřich Chrápek, Ph.D., přednosta oční kliniky, Fakultní nemocnice Brno
 • prim. MUDr. Jan Ernest, Ph.D. – Vitreoretinální centrum Neoris a Axon clinical research centrum J.E., Viteroretinální centrum Lexum Mladá Boleslav a Lexum Praha Modřany, člen výboru ČVRS 

 

BLOK 3 – 16.30 – 18.30 HOD. „VYUŽITÍ CENTROVÉ BIOLOGICKÉ LÉČBY A JEJÍ VÝVOJ DO 2023 V REVMATOLOGII, GASTROENTEROLOGII A DERMATOLOGII”

Moderátor: MUDr. Tomáš Doležal, PhD., Scientific Director, VALUE OUTCOMES s.r.o., CEO iHETA

Členové bloku:

 • Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., ředitel Revmatologického ústavu v Praze, přednosta Kliniky revmatologie 1. LF UK
 • Doc. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, PhD., MBA, primář, Dermatovenerologická klinika, FN Královské Vinohrady
 • Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., 1. Místopředseda ČGS ČLS JEP, přednosta kliniky ISCARE a primář Klinického a výzkumného centra pro střední záněty ISCARE

 

DEN 2, ÚTERÝ 12.10. 2021

BLOK 4 – 09.30 – 12.30 HOD. „LEGISLATIVNÍ A REGULAČNÍ POHLED NA TRH BIOLOGICKÉ LÉČBY – ZAMĚNITELNOST, SWITCH, REGISTRY DAT Z REÁLNÉ KLINICKÉ PRAXE (RWE), PAR. 16, VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ“

Moderátor: Mgr. Libor Štajer, advokát / partner, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.

Členové bloku:

 • Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., ředitel Revmatologického ústavu v Praze, přednosta Kliniky revmatologie 1. LF UK
 • Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., 1. Místopředseda ČGS ČLS JEP, přednosta kliniky ISCARE a primář Klinického a výzkumného centra pro střední záněty ISCARE
 • Ing. David Šmehlík, MHA, náměstek ředitele pro zdravotní péči, VZP ČR
 • Mgr. Filip Vrubel, výkonný ředitel, ČAFF
 • Mgr. Jakub Dvořáček, výkonný ředitel, AIFP
 • Ing. Michal Filip, obchodní náměstek, Fakultní nemocnice Hradec Králové

 

Hlavní partneři konference

Partneři konference