Vzhledem k současné situaci ohledně Covid-19 se termíny konferencí mohou změnit, budeme Vás průběžně informovat.

HospiCon Bio 2020

13. října 2020 On-line konference

Odborná on-line konference ve svých 5 blocích detailně věnovala tématu centrové biologické léčby z pohledu dostupnosti & financování a medicínských & ekonomických aspektů. Postupně byly diskutovány globální, regionální a lokální trendy vstupu inovativních a biosimilárních biologik do klinické praxe. Poté bylo rozebráno podrobně jejich využití a budoucí vývoj centrové biologické a cílené léčby do roku 2023 v diagnostických skupinách onkologie (solidní nádory, hematoonkologie), neurologie, revmatologie, gastroenterologie, dermatologie, roztroušená skleróza, migréna a oftalmologie. K předmětným tématům se vyjádřili a zkušenosti interaktivně sdíleli ti nejpovolanější odborníci a hybatelé oborů, konkrétně přední představitelé odborných společností, ředitelé a náměstci nemocnic, ale i samotní regulátoři a plátci.

Program akce i s přílohami (vyžadováno heslo)
X
Zadané heslo není správné

BLOK 1 – 09.00 – 11.00 hod.

Biologická léčba:

Dostupnost, financování, ekonomické dopady, ambice a příležitosti pro objem, hodnotu a trend vstupu originálních biologics a biosimilars do klinické praxe v České republice vs. CEE/EU/Global; Legislativní a regulační pohled na trh biologik. Problematika registrů a dat z reálné klinické praxe (RWE).

Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, generální ředitel, LEXUM a.s., výkonný tajemník AVEL ČR, AVEL SK, předseda představenstva SAPOCH, z.s.

Členové bloku:
MUDr. Tomáš Doležal, PhD., Scientific Director, Value Outcomes/COGVIO
Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka, Státní ústav pro kontrolu léčiv
Ing. et Ing. Martin Šlégl, General Manager, IQVIA Česká a Slovenská republika (prezentace na vyžádání na: )
Mgr. Libor Štajer, advokát / partner, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.
Mgr. Filip Vrubel

 

BLOK 2 – 11.00 – 13.00 hod.

Využití centrové biologické léčby a její vývoj do 2023 v onkologii (solidní nádory, hematoonkologie) a neurologii

Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, generální ředitel, LEXUM a.s., výkonný tajemník AVEL ČR, AVEL SK, předseda představenstva SAPOCH, z.s.

Členové bloku:
Prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D., zástupce přednosty Interní hematologické a onkologické kliniky LF MU a FN Brno, předseda české skupiny pro chronickou lymfocytární leukemii
Doc.MUDr. Marek Baláž, Ph.D., zástupce přednosty, I. neurologické klinika LF MU, FN u sv. Anny Brno

 

BLOK 3 – 13.00 – 14.30 hod.

Využití centrové biologické léčby a její vývoj do 2023 v revmatologii, gastroenterologii a dermatologii

Moderátor: MUDr. Tomáš Doležal, PhD., Scientific Director, VALUE OUTCOMES s.r.o., CEO iHETA

Členové bloku:
Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., ředitel Revmatologického ústavu v Praze, přednosta Kliniky revmatologie 1. LF UK
Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA., FCMA, předseda ČDS ČLS JEP, ředitel nemocnice, přednosta, Dermatovenerologická klinika, FN Královské Vinohrady
Doc.MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, předseda sekce Mladí dermatologové ČDS ČLS JEP, primář, Dermatovenerologickíá klinika FN Královské Vinohrady
Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., I. Místopředseda ČGS ČLS JEP, přednosta kliniky ISCARE a primář Klinického a výzkumného centra pro střevní záněty ISCARE
MUDr. Renata Knorová, předsedkyně Zdravotní sekce, SZP ČR


BLOK 4 – 14.30 – 15.30 hod.

Právní aspekty dostupnosti nároku na centrovou biologickou léčbu – tvorba sítě center,  zaměnitelnost, switch & registr smluv, par. 16, jednotkové ceny a bonusy

Moderátor: Mgr. Libor Štajer, advokát / partner, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.

Členové bloku:
Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., ředitel Revmatologického ústavu v Praze, přednosta Kliniky revmatologie 1. LF UK
Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA., FCMA, předseda ČDS ČLS JEP, ředitel nemocnice, přednosta, Dermatovenerologická klinika, FN Královské Vinohrady
Doc.MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, předseda sekce Mladí dermatologové ČDS ČLS JEP, primář, Dermatovenerologickíá klinika FN Královské Vinohrady
Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., I. Místopředseda ČGS ČLS JEP, přednosta kliniky ISCARE a primář Klinického a výzkumného centra pro střevní záněty ISCARE
MUDr. Renata Knorová, předsedkyně Zdravotní sekce, SZP ČR


BLOK 5 – 15.30 – 17.00 hod.

Novinky a využití centrové biologické léčby v RS a migréně, oftalmologii (nové indikace adalimumab a rituximab u zánětlivých očních chorob – využití, úhrady, registr, budoucnost)

Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, generální ředitel, LEXUM a.s., výkonný tajemník AVEL ČR, AVEL SK, předseda představenstva SAPOCH, z.s.

Členové bloku:
MUDr. Tomáš Nežádal, PhD., předseda sekce pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy ČNS ČLS JEP, vedoucí video EEG monitorovací jednotky, Ústřední vojenská nemocnice
Doc. MUDr. Libor Hejsek, Ph.D., FEBO, viceprezident ČVRS, vedoucí lékař AMD péče sítě očních klinik Lexum
Prim. MUDr. Pavel Němec, prezident České vitreoretinální společnosti (ČVRS), primář VRC ÚVN Praha
Prof.MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., MBA, Přednostka Oční kliniky, 1. LF UK a VFN v Praze

 

BLOK 1 – 09.00 – 11.00 hod.

Biologická léčba:

Dostupnost, financování, ekonomické dopady, ambice a příležitosti pro objem, hodnotu a trend vstupu originálních biologics a biosimilars do klinické praxe v České republice vs. CEE/EU/Global; Legislativní a regulační pohled na trh biologik. Problematika registrů a dat z reálné klinické praxe (RWE).

Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, generální ředitel, LEXUM a.s., výkonný tajemník AVEL ČR, AVEL SK, předseda představenstva SAPOCH, z.s.

Členové bloku:
MUDr. Tomáš Doležal, PhD., Scientific Director, Value Outcomes/COGVIO
Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka, Státní ústav pro kontrolu léčiv
Ing. et Ing. Martin Šlégl, General Manager, IQVIA Česká a Slovenská republika
Mgr. Libor Štajer, advokát / partner, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.
Mgr. Filip Vrubel

 

BLOK 2 – 11.00 – 13.00 hod.

Využití centrové biologické léčby a její vývoj do 2023 v onkologii (solidní nádory, hematoonkologie) a neurologii

Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, generální ředitel, LEXUM a.s., výkonný tajemník AVEL ČR, AVEL SK, předseda představenstva SAPOCH, z.s.

Členové bloku:
Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., místopředseda ČOS ČLS JEP, přednosta, Onkologická a radioterapeutická klinika, FN Plzeň
Prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D., zástupce přednosty Interní hematologické a onkologické kliniky LF MU a FN Brno, předseda české skupiny pro chronickou lymfocytární leukemii
Doc.MUDr. Marek Baláž, Ph.D., zástupce přednosty, I. neurologické klinika LF MU, FN u sv. Anny Brno
Ing. David Šmehlík, MHA, náměstek ředitele pro zdravotní péči, Všeobecná zdravotní pojišťovna

 

BLOK 3 – 13.00 – 14.30 hod.

Využití centrové biologické léčby a její vývoj do 2023 v revmatologii, gastroenterologii a dermatologii

Moderátor: MUDr. Tomáš Doležal, PhD., Scientific Director, VALUE OUTCOMES s.r.o., CEO iHETA

Členové bloku:
Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., ředitel Revmatologického ústavu v Praze, přednosta Kliniky revmatologie 1. LF UK
Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA., FCMA, předseda ČDS ČLS JEP, ředitel nemocnice, přednosta, Dermatovenerologická klinika, FN Královské Vinohrady
Doc.MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, předseda sekce Mladí dermatologové ČDS ČLS JEP, primář, Dermatovenerologickíá klinika FN Královské Vinohrady
Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., I. Místopředseda ČGS ČLS JEP, přednosta kliniky ISCARE a primář Klinického a výzkumného centra pro střevní záněty ISCARE
Ing. David Šmehlík, MHA, náměstek ředitele pro zdravotní péči, VZP ČR
MUDr. Renata Knorová, předsedkyně Zdravotní sekce, SZP ČR


BLOK 4 – 14.30 – 15.30 hod.

Právní aspekty dostupnosti nároku na centrovou biologickou léčbu – tvorba sítě center,  zaměnitelnost, switch & registr smluv, par. 16, jednotkové ceny a bonusy

Moderátor: Mgr. Libor Štajer, advokát / partner, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.

Členové bloku:
Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., ředitel Revmatologického ústavu v Praze, přednosta Kliniky revmatologie 1. LF UK
Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA., FCMA, předseda ČDS ČLS JEP, ředitel nemocnice, přednosta, Dermatovenerologická klinika, FN Královské Vinohrady
Doc.MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, předseda sekce Mladí dermatologové ČDS ČLS JEP, primář, Dermatovenerologickíá klinika FN Královské Vinohrady
Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., I. Místopředseda ČGS ČLS JEP, přednosta kliniky ISCARE a primář Klinického a výzkumného centra pro střevní záněty ISCARE
Ing. David Šmehlík, MHA, náměstek ředitele pro zdravotní péči, VZP ČR
MUDr. Renata Knorová, předsedkyně Zdravotní sekce, SZP ČR


BLOK 5 – 15.30 – 17.00 hod.

Novinky a využití centrové biologické léčby v RS a migréně, oftalmologii (nové indikace adalimumab a rituximab u zánětlivých očních chorob – využití, úhrady, registr, budoucnost)

Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, generální ředitel, LEXUM a.s., výkonný tajemník AVEL ČR, AVEL SK, předseda představenstva SAPOCH, z.s.

Členové bloku:
MUDr. Tomáš Nežádal, PhD., předseda sekce pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy ČNS ČLS JEP, vedoucí video EEG monitorovací jednotky, Ústřední vojenská nemocnice
Doc. MUDr. Libor Hejsek, Ph.D., FEBO, viceprezident ČVRS, vedoucí lékař AMD péče sítě očních klinik Lexum
Prim. MUDr. Pavel Němec, prezident České vitreoretinální společnosti (ČVRS), primář VRC ÚVN Praha
Prof.MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., MBA, Přednostka Oční kliniky, 1. LF UK a VFN v Praze

 

Partneři konference