HospiCon 2024 – konference českých nemocnic

21. - 22. března 2024 Hotel Galant Mikulov + online

Cílem této tradiční a vysoce odborně ceněné konference bylo představit, rozebrat a interaktivně prodiskutovat aktuální situaci (stav) a budoucí vývoj ústavní zdravotní péče v prostředí poskytovatelů, českých nemocnic. Specifický zřetel byl brán na dopady pandemie na financování nemocniční péče a tím její objem, strukturu a vývoj klíčových segmentů a diagnostických skupin. Účastníky konference v plénu byli zástupci managementu českých nemocnic, zdravotních pojišťoven, regulátorů, ústavních lékáren, farmaceutických a distribučních společností.

Informace o konferenci naleznete také na www.hospicon.cz

Program akce i s přílohami (vyžadováno heslo)
X
Zadané heslo není správné

DEN 1, ČTVRTEK, 21. BŘEZNA 2024

BLOK 1, 09.30 – 13.30 hod.
STRATEGIE ŘÍZENÍ A SMĚR ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ A NEMOCNIC POD LUPOU REGULÁTORA, PLÁTCE A POSKYTOVATELE V ROCE 2024-25?! BUDOUCNOST ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ?!

Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, LL.M., generální ředitel, LEXUM a.s. ČR&SR, předseda představenstva SAPOCH, z.s. výkonný tajemník AVEL ČR, AVEL SK, výkonný tajemník APDZ 

 • Příležitosti a rizika řízení FN Motol v roce 2024 s ohledem na financování, personál, kvalitu a dostupnost akutní, centrové, ambulantní a následné péče
  JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, ředitel, Fakultní nemocnice Motol
 • Priority a cíle MZ ČR v oblasti dostupnosti léků pro české populace
  Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, LL.M., náměstek, Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • Příležitosti a rizika řízení Nemocnice Pardubického kraje v roce 2024 s ohledem na financování, personál, kvalitu a dostupnost akutní, centrové, ambulantní a následné péče
  MUDr. Tomáš Gottvald, MHA, generální ředitel, Nemocnice Pardubického kraje a.s.
 • Disponibilní zdroje a priority pro financování ústavní zdravotní péče s ohledem na příjmy pro rok 2024 a výhled 2025. Produkční cíle akutní, centrové, ambulantní a následné péče a přístup k moderní inovativní léčbě pro pacienty VZP ČR. Očekávání od dohodovacích řízení pro kvalitu a dostupnost péče v roce 2025. 
  PhDr. Mgr. Jan Bodnár, LL.M., náměstek pro zdravotní péči, VZP ČR
 • Ambice úhrad nemocnic v roce 2024 a novinky vs. realita 2022 a modelace 2023 s důrazem na produkci, strukturu a péči ve specializovaných centrech.
  Ing. Jan Michálek, ředitel Odboru přímo řízených organizací,  Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • zdravotní péče v roce 2024 a 2025 a střednědobé výzvy pro veřejné zdravotní pojištění z pohledu SZP ČR. Očekávaní od naplnění dohodovacích řízení pro 2025
  Ing. Ladislav Friedrich, CSc., prezident, Svaz zdravotních pojišťoven ČR
 • Specifika klinických potřeb, kategorizace a obchodní politiky ZP v souvislosti s přijetím MDR a novelizace zákona o ZP z praxe FN Motol
  Ing. Václav Bláha, biomedicínský inženýr, Fakultní nemocnice Motol
 • Nové metody pro pořizování investic – pronájmy, leasingy na zdravotnickou techniku
  MUDr. František Vojík, Senior Manager Hospital Channel, Executive committee member, B. Braun Medical s.r.o.

 

BLOK 2, 14.30 – 17.00 HOD.
CENTROVÁ PÉČE A INOVATIVNÍ LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY – AKTUALITY A PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI Z LÉKOVÉ POLITIKY, FARMAKOEKONOMIKY A VZTAHU MEDICÍNSKÝCH A EKONOMICKÝCH ASPEKTŮ NEMOCNIČNÍ LÉKOVÉ POLITIKY – PANELOVÁ DISKUSE

Moderátor: MUDr. Tomáš Doležal, PhD., CEO VALUE OUTCOMES a iHETA

 • Je systém centrové péče ufinancovatelný?
 • Nevytváříme zbytečné bariéry pro pacienty?
 • Jaké máme zkušenosti s novou právní úpravou pro orfany a VILPy?
 • Jsme připraveni na nové moderní terapie (genové, buněčné, tkáňové) a máme nové modely pro jejich financování?
 • Jak vypadá výhled na rok 2024 a jak do toho zasáhne finanční bilance zdravotních pojišťoven?
 • Jak probíhá dohodovací řízení pro rok 2024 a s čím přichází jednotlivé segmenty centrové péče?
 • Vývoj lékových rozpočtů v centrech se zvláštními smlouvami a očekávané trendy 2023/24;
 • Jaká bude koncepce centrové péče do budoucna, kde je role MZd (centra dle věstníku) a zdravotních pojišťoven (centra se zvláštní smlouvou)?

Účastníci bloku:

 • MUDr. Zdeňka Salcman Kučerová, MBA, LL.M., ředitelka úseku zdravotnického, Zdravotní pojišťovna Minusterstva vnitra ČR
 • PhDr. Mgr. Jan Bodnár, LL.M., náměstek pro zdravotní péči, VZP ČR
 • Ing. Magdalena Vondráčková, Ph.D., Předsedkyně Lékové komise SZP ČR
 • MUDr. Tomáš Gottvald, MHA, generální ředitel, Nemocnice Pardubického kraje a.s.
 • Ing. Petr Klíma, MBA, ředitel ekonomického úseku, Nemocnice České Budějovice
 • Mgr. David Kolář, výkonný ředitel, AIFP

 

DEN 2, PÁTEK, 22. BŘEZNA 2024

BLOK 3, 09.30 – 13.00 HOD.
AKTUÁLNÍ ÚSKALÍ V NEMOCNIČNÍCH NÁKUPECH VČETNĚ DOPADŮ TZV. SAFETY STOCKS DO VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZÁKONA O VÝZNAMNÉ TRŽNÍ SÍLE

Moderátor: Mgr. Libor Štajer, partner, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.

 • Aktuální dění v legislativě
  Mgr. Libor Štajer, partner, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.
 • Praktické zkušenosti s realizací metodického pokynu a nákupy léčivých přípravků z pohledu poradního týmu pro oblast VZ
  Ing. Čeněk Merta, Ph.D., MBA, MPA, obchodní náměstek, Fakultní nemocnice Olomouc
 • Návrhy ČAFF na úpravy smluvní dokumentace pro udržitelný obchodní vztah se stabilitou dodávek léčiv ve světle loňské metodiky MZ ČR
  Mgr. Filip Vrubel, výkonný ředitel, ČAFF
 • Distribuce v ČR – nestabilitou k nedostupnosti?
  Mgr. David Kolář, výkonný ředitel, AIFP
 • Realizace doporučení ze sektorového šetření aplikační praxe v oblasti veřejných zakázek
  Mgr. Kateřina Baierle, odborný rada, Sekce hospodářské soutěže, ÚOHS
 • Rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže z oblasti zdravotnictví
  Ing. Jan Vodák, poradce místopředsedkyně Sekce veřejných zakázek, ÚOHS
 • Střípky z aktuálního dění ve veřejných zakázkách a dopady novelizovaného zákona o významné tržní síle do farmaceutického odvětví
  JUDr. Kateřina Davidová, advokátka, KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.

Generální partner konference

Hlavni partneři

Partneři