HospiCon 2024 – konference českých nemocnic

21. - 22. března 2024 Hotel Galant Mikulov + online

Cílem této tradiční a vysoce odborně ceněné konference je představit, rozebrat a interaktivně prodiskutovat aktuální situaci (stav) a budoucí vývoj ústavní zdravotní péče v prostředí poskytovatelů, českých nemocnic. Specifický zřetel bude brán na dopady pandemie na financování nemocniční péče a tím její objem, strukturu a vývoj klíčových segmentů a diagnostických skupin. Účastníky konference v plénu budou tradičně zástupci managementu českých nemocnic, zdravotních pojišťoven, regulátorů, ústavních lékáren, farmaceutických a distribučních společností.

Informace o konferenci naleznete také na www.hospicon.cz

  Mám zájem o tuto akci
  Možnosti přihlášení

  1. Zaměstnanci poskytovatelů zdravotní péče, zdravotních pojišťoven a státní správy ve zdravotnictví

  • Cena při osobní i online účasti: 2.500 Kč + DPH
  • Poplatek zahrnuje vstup na odborný program bez ubytování.
  • Požadavky na ubytování uveďte prosím do poznámky registračního formuláře, cena za jednu noc činí 1.650 Kč + DPH / jednolůžkový pokoj, 1.950 Kč + DPH / dvoulůžkový pokoj
  • Po vyčerpání ubytovací kapacity hotelu Galant budou účastníci ubytováni v jednom z okolních hotelů
  • V případě online účasti obdrží JEDEN DEN před konáním konference každý účastník e-mail s odkazem pro sledování konference s unikátním přihlašovacím kódem
  • ZDA PREFERUJETE ONLINE NEBO OSOBNÍ ÚČAST PROSÍM UVEĎTE DO POZNÁMKY REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE

  2. Ostatní účastníci

  • Osobní účast: 22.500 Kč + DPH
   • Poplatek zahrnuje vstup na odborný program a ubytování na jednu noc z 21. na 22.3.
   • Po vyčerpání ubytovací kapacity hotelu Galant budou účastníci ubytováni v jednom z okolních hotelů
  • Online účast: 19.500 Kč + DPH
   • Po vyplnění přihlášky obdrží JEDEN DEN před konáním konference každý účastník e-mail s odkazem pro sledování konference s unikátním přihlašovacím kódem
  • ZDA PREFERUJETE ONLINE NEBO OSOBNÍ ÚČAST PROSÍM UVEĎTE DO POZNÁMKY REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE

  Program konference

  Zobrazit program akce

  DEN 1, ČTVRTEK, 21. BŘEZNA 2024

  BLOK 1, 09.30 – 14.30 hod.
  STRATEGIE ŘÍZENÍ A SMĚR ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ A NEMOCNIC POD LUPOU REGULÁTORA, PLÁTCE A POSKYTOVATELE V ROCE 2024-25?! BUDOUCNOST ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ?!

  Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, LL.M., generální ředitel, LEXUM a.s. ČR&SR, předseda představenstva SAPOCH, z.s. výkonný tajemník AVEL ČR, AVEL SK, výkonný tajemník APDZ

   

  BLOK 2, 15.30 – 18.00 HOD.
  CENTROVÁ PÉČE A INOVATIVNÍ LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY – AKTUALITY A PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI Z LÉKOVÉ POLITIKY, FARMAKOEKONOMIKY A VZTAHU MEDICÍNSKÝCH A EKONOMICKÝCH ASPEKTŮ NEMOCNIČNÍ LÉKOVÉ POLITIKY – PANELOVÁ DISKUSE

  Moderátor: MUDr. Tomáš Doležal, PhD., CEO VALUE OUTCOMES a iHETA

   

  DEN 2, PÁTEK, 22. BŘEZNA 2024

  BLOK 3, 09.30 – 13.00 HOD.
  AKTUÁLNÍ ÚSKALÍ V NEMOCNIČNÍCH NÁKUPECH VČETNĚ DOPADŮ TZV. SAFETY STOCKS DO VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZÁKONA O VÝZNAMNÉ TRŽNÍ SÍLE

  Moderátor: Mgr. Libor Štajer, partner, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.

   

  Na konferenci dosud potvrdili aktivní účast:

  • Ing. Václav Bláha, biomedicínský inženýr, Fakultní nemocnice Motol
  • JUDr. Kateřina Davidová, advokátka, KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
  • Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, LL.M., náměstek, Ministerstvo zdravotnictví ČR
  • Ing. Ladislav Friedrich, CSc., prezident, Svaz zdravotních pojišťoven ČR
  • MUDr. Tomáš Gottvald, MHA, generální ředitel, Nemocnice Pardubického kraje a.s.
  • Ing. Petr Klíma, MBA, ředitel ekonomického úseku, Nemocnice České Budějovice
  • Mgr. David Kolář, výkonný ředitel, AIFP
  • JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, ředitel, Fakultní nemocnice Motol
  • Ing. Čeněk Merta, Ph.D., MBA, MPA, obchodní náměstek, Fakultní nemocnice Olomouc
  • MUDr. Zdeňka Salcman Kučerová, MBA, LL.M., ředitelka úseku zdravotnického, Zdravotní pojišťovna Minusterstva vnitra ČR
  • MUDr. František Vojík, Senior Manager Hospital Channel, Executive committee member, B. Braun Medical s.r.o.
  • Ing. Magdalena Vondráčková, Ph.D., Předsedkyně Lékové komise SZP ČR
  • Mgr. Filip Vrubel, výkonný ředitel, ČAFF