HospiCon 2020 – konference českých nemocnic

21. - 22. dubna 2020 Hotel Galant Mikulov

Cílem této odborné konference je představit, rozebrat a interaktivně prodiskutovat aktuální situaci (stav) a budoucí vývoj segmentu ústavní zdravotní péče v prostředí poskytovatelů, českých nemocnic.

Účastníky konference v plénu jsou tradičně zástupci managementu českých nemocnic, zdravotních pojišťoven, ústavních lékáren, farmaceutických a distribučních společností.

Informace o konferenci naleznete také na www.hospicon.cz

Mám zájem o tuto akci

Možnosti registrace

Účastník konference – odborná účast

 • Zaměstnanec nemocnice nebo jiné státní zdravorní instituce 2.500 Kč vč. DPH.
 • Poplatek zahrnuje vstup na odborný program.

Účastník konference

 • Ostatní účastníci registrovaní individuálně 19.500 Kč + DPH.
 • Poplatek zahrnuje vstup na odborný program a ubytování na jednu noc z 21. na 22.4.

Zobrazit program akce

DEN 1, úterý 21.4.2020

BLOK 1, 10.00 – 14.00 hod.
Strategie řízení a směr českého zdravotnictví a nemocnic pohledem regulátora, plátce a poskytovatele.

Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, generální ředitel, LEXUM a.s., výkonný tajemník AVEL ČR, AVEL SK, předseda představenstva SAPOCH, z.s.

 • Dostupnost a kvalita ústavní zdravotní péče v ČR
 • Priority ve financování ústavní zdravotní péče, role pacientů, poskytovatelů a plátců a přístup k moderní inovativní léčbě pro pacienty VZP ČR
  Ing. David Šmehlík, MHA, náměstek pro zdravotní péči, VZP ČR
 • Úhrady zdravotní péče v roce 2020 a 2021 a střednědobé výzvy pro veřejné zdravotní pojištění z pohledu SZP ČR
  Ing. Ladislav Friedrich, CSc., prezident, Svaz zdravotních pojišťoven ČR
 • Dostupnost léčiv a nová regulační opatření, lékový záznam
  Mgr. Filip Vrubel, náměstek ministra, Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • Priority SÚKL 2020 a vývoj revize cen a úhrad léčiv, e-recept
  Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka, Státní ústav pro kontrolu léčiv ČR
 • Strategie největšího privátního poskytovatele ústavní zdravotní péče v ČR a SR
  MUDr. Aleš Herman, Ph.D., generální ředitel a předseda představenstva zdravotnické skupiny, AGEL
 • První praktické výstupy z projektu DRG restart týkající se českých nemocnic
  Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
 • Spravedlnost v úhradách nemocniční péče a hráz mezi nemocniční a sociální péčí
  MUDr. Pavel Vepřek, předseda spolku Občan, člen představenstva, Nemocnice Plzeňského kraje a.s.

 

BLOK 2, 15.00 – 18.00 hod.
Centrová péče a inovativní léčivé přípravky – aktuality a praktické zkušenosti z lékové politiky, farmakoekonomiky a vztahu medicínských a ekonomických aspektů nemocniční lékové politiky – panelová diskuse

Moderátor: MUDr. Tomáš Doležal, PhD., Scientific Director, VALUE OUTCOMES s.r.o., CEO iHETA

 • Je systém vstupu inovativních technologií do systému hrazené péče optimálně nastaven?
 • Dopady úhradové vyhlášky a smluvní politiky zdravotních pojišťoven v roce 2020;
 • Vývoj lékových rozpočtů v centrech se zvláštními smlouvami a očekávané trendy
 • Vztah plánované úhrady (ÚV, S-rozpočty) a individuálních úhrad (paragraf 16)
 • Jaká bude koncepce centrové péče do budoucna, kde je role MZd a zdravotních pojišťoven?
 • Jaký je očekáván vývoj situace v legislativě zdravotnických prostředků (ZULP i ZUM)
 • Jak bude vypadat očekáváný systém úhrady léků na vzácná onemocnění?
 • Jak budou do systému úhrad vstupovat přípravky na moderní terapii?

 

DEN 2, středa 22.4.2020

BLOK 3, 09.30 – 13.00 hod.
Nemocniční nákupy – aktuální dění a budoucí směřování

Moderátor: Mgr. Libor Štajer, partner, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.

 • Klíčové legislativní změny ve zdravotnictví roku 2019 a co lze ještě očekávat v roce 2020 – souhrnný přehled na úvod
  Mgr. Libor Štajer, partner a advokát, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.
 • Nákupní možnosti a systémy přímo řízených nemocnic pohledem Ministerstva zdravotnictví
  zástupce MZ ČR
 • Systém flexibilního tendrování léčiv (důvody vzniku, aktuální stav, očekávané přínosy), novela lékárenské vyhlášky v praxi a lékový záznam pohledem lékárníka
  Mgr. Michal Hojný, vedoucí ústavní lékárny, IKEM
 • Veřejné zakázky – chystaná novela ZZVZ, elektronizace VZ, právní kontext SFTL a vazba na NEN (výjimka pro Mzd), rozbor aktuálních případů
  JUDr. Kateřina Davidová, advokátka, KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
 • Nemocniční nákupy v holdingovém prostředí – přínosy a úskalí nákupu v holdingu, veřejné zakázky v holdingovém prostředí, systém bonusů v rámci skupiny – výhody a nevýhody
 • Úskalí a příležitosti nákupů v síti soukromého poskytovatele zdravotní péče – bonusová politika, vykazování a vše kolem v praktických souvislostech
  PharmDr. Michal Krejsta, MBA, generální ředitel, LEXUM a.s , výkonný tajemník AVEL ČR a AVEL SK, předseda představenstva SAPOCH, z.s.
 • Daňové kontroly v praxi farmaceutického prostředí, registr smluv jako zdroj informací pro finanční úřady, mýty a fakta o bonusech, rozhodný den pro přiznání bonusu v kontextu novely ZoDPH z r. 2019 (správné smluvní a účetní nastavení)
  Ing. Simona Fialová, MBA, Managing Director, FACTA, s.r.o., daňové poradenství
 • Vývoj a přístup v oblasti dostupnosti léčiv pro distributora v letech 2017-2020 (vliv novel ZoL na praxi distributora, srovnání), distributor a registr smluv VS jednotkové ceny a obchodní tajemství (ve VZ i mimo ně)