HospiCon 2020 – konference českých nemocnic

25. - 26. června 2020 Hotel Galant Mikulov

Cílem této odborné konference bylo představit, rozebrat a interaktivně prodiskutovat aktuální situaci (stav) a budoucí vývoj segmentu ústavní zdravotní péče v prostředí poskytovatelů, českých nemocnic.

Účastníky konference v plénu byli tradičně zástupci managementu českých nemocnic, zdravotních pojišťoven, ústavních lékáren, farmaceutických a distribučních společností.

Informace o konferenci naleznete také na www.hospicon.cz

Program akce i s přílohami (vyžadováno heslo)
X
Zadané heslo není správné

DEN 1, čtvrtek 25.6.2020

BLOK 1, 10.00 – 14.00 hod.
Strategie řízení a směr českého zdravotnictví a nemocnic pohledem regulátora, plátce a poskytovatele

Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, generální ředitel, LEXUM a.s., výkonný tajemník AVEL ČR, AVEL SK, předseda představenstva SAPOCH, z.s.

 • Jak správně rozumět dopadům pandemie Covid-19 na českou populaci a péči o její zdraví?
  Prof. RNDr. Omar Šerý, PhD., genetik a molekulární biolog, Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta
 • Disponibilní zdroje a priority pro financování ústavní zdravotní péče s ohledem na příjmy a Stabilizační vyhlášku pro rok 2020. Normalizace elektivní medicíny a přístup k moderní inovativní léčbě pro pacienty VZP ČR. Výstupy z dohodovacích řízení pro 2021
  Ing. David Šmehlík, MHA, náměstek pro zdravotní péči, VZP ČR
 • Úhrady zdravotní péče v roce 2020 a 2021 a střednědobé post-Covidové výzvy pro veřejné zdravotní pojištění z pohledu SZP ČR. Výstupy z dohodovacích řízení pro 2021
  Ing. Ladislav Friedrich, CSc., prezident, Svaz zdravotních pojišťoven ČR
 • Priority SÚKL 2020 a vývoj revize cen a úhrad léčiv, e-recept. Přehled hodnocených léčiv na Covid-19
  Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka, Státní ústav pro kontrolu léčiv ČR
 • Dopady urgentní anti-Covidové péče na ostatní lůžkové i ambulantní segmenty Nemocnice na Bulovce a projekce specializované péče v letech 2020 a 2021
  Mgr. Jan Kvaček, ředitel, Nemocnice Na Bulovce
 • Současná strategie největšího privátního poskytovatele ústavní zdravotní péče v ČR a SR pro zajištění komplexní řízené péče v holdingové struktuře
  MUDr. Aleš Herman, Ph.D., generální ředitel a předseda představenstva zdravotnické skupiny, AGEL
 • Příležitosti v řízení FN Motol pro rok 2020 s ohledem na pandemii a úhradovou vyhlášku a výzvy pro financování a dostupnost specializované a super specializované péče v roce 2021
  JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, ředitel, Fakutlní nemocnice v Motole
 • Spravedlnost v úhradách nemocniční péče a hráz mezi nemocniční a sociální péčí
  MUDr. Pavel Vepřek, předseda spolku Občan, člen představenstva, Nemocnice Plzeňského kraje a.s.

BLOK 2, 15.00 – 18.00 hod.
Centrová péče a inovativní léčivé přípravky – aktuality a praktické zkušenosti z lékové politiky, farmakoekonomiky a vztahu medicínských a ekonomických aspektů nemocniční lékové politiky – panelová diskuse

Moderátor: MUDr. Tomáš Doležal, PhD., Scientific Director, VALUE OUTCOMES s.r.o., CEO iHETA

 • Je systém vstupu inovativních technologií do systému hrazené péče optimálně nastaven?
 • Dopady úhradové vyhlášky a smluvní politiky zdravotních pojišťoven v roce 2020;
 • Jak vypadá výhled na rok 2021 a jak do toho zasáhne pokles výkonnosti ekonomiky?
 • Předběžné výstupy z dohodovacího řízení;
 • Vývoj lékových rozpočtů v centrech se zvláštními smlouvami a očekávané trendy;
 • Vztah plánované úhrady (ÚV, S-rozpočty) a individuálních úhrad (paragraf 16);
 • Jaká bude koncepce centrové péče do budoucna, kde je role MZd a zdravotních pojišťoven?
 • Jak bude vypadat očekávaný systém úhrady léků na vzácná onemocnění?

Účastníci bloku:

 • MUDr. Pavel Frňka, DMS, člen představenstva, AGEL;
 • MUDr. Tomáš Gottvald, MHA, generální ředitel, Nemocnice Pardubického kraje a.s.;
 • MUDr. Renata Knorová, MBA, předsedkyně Zdravotní sekce, Svaz zdravotních pojišťoven ČR, zdravotní ředitelka, ČPZP;
 • PharmDr. Šárka Kozáková, MBA, náměstkyně pro lékárenskou péči, Masarykův onkologický ústav;
 • Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka, Státní ústav pro kontrolu léčiv ČR;
 • Ing. David Šmehlík, MHA, náměstek pro zdravotní péči, VZP ČR;
 • Mgr. Filip Vrubel, náměstek ministra, Ministerstvo zdravotnictví ČR.

DEN 2, pátek 26.6.2020

BLOK 3, 09.30 – 13.00 hod.
Nemocniční nákupy – aktuální dění a budoucí směřování

Moderátor: Mgr. Libor Štajer, partner, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.

 • Klíčové legislativní změny ve zdravotnictví roku 2019 a co lze ještě očekávat v roce 2020 – souhrnný přehled na úvod
  Mgr. Libor Štajer, partner a advokát, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.
 • Systém flexibilního tendrování léčiv (důvody vzniku, aktuální stav, očekávané přínosy), novela lékárenské vyhlášky v praxi a lékový záznam pohledem lékárníka
  Mgr. Michal Hojný, vedoucí ústavní lékárny, IKEM
 • Veřejné zakázky – chystaná novela ZZVZ, elektronizace VZ, právní kontext SFTL a vazba na NEN (výjimka pro Mzd), rozbor aktuálních případů
  JUDr. Kateřina Davidová, advokátka, KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
 • Nemocniční nákupy v holdingovém prostředí – přínosy a úskalí nákupu v holdingu, veřejné zakázky v holdingovém prostředí, systém bonusů v rámci skupiny – výhody a nevýhody
  Ing. Petr Klíma, MBA, ředitel ekonomického úseku, Jihočeské nemocnice
 • Úskalí a příležitosti nákupů v síti soukromého poskytovatele zdravotní péče – bonusová politika, vykazování a vše kolem v praktických souvislostech
  PharmDr. Michal Krejsta, MBA, generální ředitel, LEXUM a.s , výkonný tajemník AVEL ČR a AVEL SK, předseda představenstva SAPOCH, z.s.
 • Daňové kontroly v praxi farmaceutického prostředí, registr smluv jako zdroj informací pro finanční úřady, mýty a fakta o bonusech, rozhodný den pro přiznání bonusu v kontextu novely ZoDPH z r. 2019 (správné smluvní a účetní nastavení)
  Ing. Kateřina Frýbová, Head of Tax Division, Tax Advisor, FACTA, s.r.o., daňové poradenství

Generální partner

Hlavní partneři

Další partneři