Vzhledem k současné situaci ohledně Covid-19 se termíny konferencí mohou změnit, budeme Vás průběžně informovat.

HospiCon 2019 – konference českých nemocnic

9. - 10. dubna 2019 Hotel Galant Mikulov

Cílem této odborné konference bylo představit, rozebrat a interaktivně prodiskutovat aktuální situaci (stav) a budoucí vývoj segmentu ústavní zdravotní péče v prostředí poskytovatelů, českých nemocnic.

 

Další informace a prezentace ke stažení pro účastníky naleznete také na stránkách konference WWW.HOSPICON.CZ.

Program akce i s přílohami (vyžadováno heslo)
X
Zadané heslo není správné

DEN 1, úterý 9.4.2019

BLOK 1, 10.00 – 14.00 hod.
Strategie řízení a směr českého zdravotnictví a nemocnic pohledem regulátora, plátce a poskytovatele.

Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, generální ředitel, LEXUM a.s., výkonný tajemník AVEL ČR, AVEL SK

14.00 – 15.00 Přestávka na oběd

BLOK 2, 15.00 – 18.00 hod
Centrová péče a inovativní léčivé přípravky – aktuality a praktické zkušenosti z lékové politiky, farmakoekonomiky a vztahu medicínských a ekonomických aspektů nemocniční lékové politiky

Moderátor: MUDr. Tomáš Doležal, PhD., Scientific Director, VALUE OUTCOMES s.r.o., CEO iHETA

 • Je systém vstupu inovativních technologií do systému hrazené péče optimálně nastaven?
 • Dopady úhradové vyhlášky a smluvní politiky zdravotních pojišťoven v roce 2019;
 • Vývoj lékových rozpočtů v centrech se zvláštními smlouvami a očekávané trendy
 • Vztah plánované úhrady (ÚV, S-rozpočty) a individuálních úhrad (paragraf 16)
 • Jaká bude koncepce centrové péče do budoucna, kde je role MZd a zdravotních pojišťoven?
 • Jaký je očekáván vývoj situace v legislativě zdravotnických prostředků (ZULP i ZUM)
 • Jak bude vypadat očekáváný systém úhrady léků na vzácná onemocnění?
 • Jak budou do systému úhrad vstupovat přípravky na moderní terapii?

Účastníci bloku:

20.00 hod. společná večeře

 

DEN 2, středa 10.4.2019

09.00 – 09.30 hod.
Příležitosti a výzvy v řízení největší veřejné přímo-řízené nemocnice ČR pro rok 2019
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, ředitel, Fakultní nemocnice v Motole

BLOK 3, 09.30 – 13.00 hod.
Požadavky na transparentnost, aneb současná praktická úskalí v obchodních aktivitách nemocnic, mimo jiné:

 • Aktuální otázky a problematika jednotkových cen, adresných/neadresných bonusů a obchodního tajemství;
 • Transparentnost při realizaci nákupních procesů v praxi nejen při veřejných zakázkách: aktuální dopady zákona o registru smluv a pokynů zřizovatelů nemocnic, poptávková řízení, elektronizace veřejných zakázek;
 • Dostupnost léčivých přípravků: vývoj či změny distribučních modelů v návaznosti na již proběhlé a připravované změny zákona o léčivech – tedy povinné dodávky, tržní podíl versus připravovaný emergentní systém a nová pravidla pro reexport léčivých přípravků;

to vše naprosto aktuálně, prakticky, právně a daňově.

Moderátor: Mgr. Libor Štajer, partner, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.

 1. Jaké klíčové legislativní změny ve zdravotnictví přinesl rok 2018 a jaké připravuje rok 2019? Souhrnný přehled na úvod;
 2. Trendy v oblasti bonusů: změnila se povaha bonusů? Jak praxi ovlivnil příkaz ministra zdravotnictví, cenový předpis a memorandum AIFP a MZd? Toto vše zejména právně a daňově + shrnutí aktivit léta/podzimu 2018, požadavky na bonusová ujednání nemocnice x dodavatelé, kontrolní činnost NKÚ a dopady do praxe;
 3. Požadavek na zveřejňování jednotkových cen a registr smluv pohledem reálných zkušeností s uplatňováním obchodního tajemství i při veřejných zakázkách – Reálné dopady do praxe nemocničního prostředí;
 4. Zákon o léčivech – proběhlé a chystané novely a dopady do praxe – zaměřeno na praxi výrobců, distributorů? Aktuální dostupnost od účinnosti novely ZoL v prosinci 2017 a možný vývoj přístupu distributorů při pohledu na připravované novely? Rizika a příležitosti;
 5. Elektronizace veřejných zakázek, nové trendy a nebezpečí nemocničních nákupů – poptávková řízení, postupy zadavatelů, cesty a možnosti nemocničních nákupů, prokazování skutečného vlastníka po 1.1.2019.

Účastníci bloku: 

 

DEN 1, úterý 9.4.2019

BLOK 1, 10.00 – 14.00 hod.
Strategie řízení a směr českého zdravotnictví a nemocnic pohledem regulátora, plátce a poskytovatele.

Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, generální ředitel, LEXUM a.s., výkonný tajemník AVEL ČR, AVEL SK

 • Dostupnost a kvalita ústavní zdravotní péče v ČR
  MUDr. Věra Adámková, CSc., předsedkyně Výboru pro zdravotnictví, PSP ČR
 • Kam kráčí české zdravotnictví aneb budoucí dostupnost a kvalita specializované a ambulantní nemocniční péče
  Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc,. ředitel, Masarykův onkologický ústav
 • Priority ve financování ústavní zdravotní péče, role pacientů, poskytovatelů a plátců a přístup k moderní inovativní léčbě pro pacienty VZP ČR
  Ing. David Šmehlík, MHA, náměstek pro zdravotní péči, VZP ČR
 • Úhradová vyhláška a zdravotně pojistné plány pro rok 2019 z pohledu SZP ČR
  Ing. Ladislav Friedrich, CSc., prezident, Svaz zdravotních pojišťoven ČR
 • Dostupnost léčiv a nová regulační opatření, lékový záznam
  Mgr. Filip Vrubel, náměstek ministra, Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • Priority SÚKL 2019 a vývoj revize cen a úhrad léčiv, e-recept
  Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka, Státní ústav pro kontrolu léčiv ČR
 • Strategie největšího privátního poskytovatele ústavní zdravotní péče v ČR a SR
  MUDr. Aleš Herman, Ph.D., generální ředitel a předseda představenstva zdravotnické skupiny, AGEL
 • Příležitosti a výzvy v řízení nemocnice v Jihlavě pro rok 2019
  MUDr. Lukáš Velev, MHA, ředitel, Nemocnice Jihlava
 • První praktické výstupy z projektu DRG restart týkající se českých nemocnic
  Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
 • Spravedlnost v úhradách nemocniční péče a hráz mezi nemocniční a sociální péčí
  MUDr. Pavel Vepřek, předseda spolku Občan, člen představenstva, Nemocnice Plzeňského kraje a.s.

14.00 – 15.00 Přestávka na oběd

BLOK 2, 15.00 – 18.00 hod
Centrová péče a inovativní léčivé přípravky – aktuality a praktické zkušenosti z lékové politiky, farmakoekonomiky a vztahu medicínských a ekonomických aspektů nemocniční lékové politiky

Moderátor: MUDr. Tomáš Doležal, PhD., Scientific Director, VALUE OUTCOMES s.r.o., CEO iHETA

 • Je systém vstupu inovativních technologií do systému hrazené péče optimálně nastaven?
 • Dopady úhradové vyhlášky a smluvní politiky zdravotních pojišťoven v roce 2019;
 • Vývoj lékových rozpočtů v centrech se zvláštními smlouvami a očekávané trendy
 • Vztah plánované úhrady (ÚV, S-rozpočty) a individuálních úhrad (paragraf 16)
 • Jaká bude koncepce centrové péče do budoucna, kde je role MZd a zdravotních pojišťoven?
 • Jaký je očekáván vývoj situace v legislativě zdravotnických prostředků (ZULP i ZUM)
 • Jak bude vypadat očekáváný systém úhrady léků na vzácná onemocnění?
 • Jak budou do systému úhrad vstupovat přípravky na moderní terapii?

Účastníci bloku:

 • MUDr. Pavel Frňka, DMS, člen představenstva, AGEL;
 • MUDr. Tomáš Gottvald, generální ředitel a předseda představenstva, Nemocnice Pardubického kraje;
 • MUDr. Alena Miková, ředitelka, OLZP VZP;
 • Mgr. Kateřina Podrazilová, PhD., předsedkyně lékové komise, SZP ČR;
 • Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka, Státní ústav pro kontrolu léčiv ČR;
 • MUDr. Jitka Vojtová, MBA, zdravotní ředitelka, Oborová zdravotní pojišťovna;
 • Mgr. Filip Vrubel, náměstek ministra, Ministerstvo zdravotnictví ČR.

20.00 hod. společná večeře

 

DEN 2, středa 10.4.2019

09.00 – 09.30 hod.
Příležitosti a výzvy v řízení největší veřejné přímo-řízené nemocnice ČR pro rok 2019
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, ředitel, Fakultní nemocnice v Motole

BLOK 3, 09.30 – 13.00 hod.
Požadavky na transparentnost, aneb současná praktická úskalí v obchodních aktivitách nemocnic, mimo jiné:

 • Aktuální otázky a problematika jednotkových cen, adresných/neadresných bonusů a obchodního tajemství;
 • Transparentnost při realizaci nákupních procesů v praxi nejen při veřejných zakázkách: aktuální dopady zákona o registru smluv a pokynů zřizovatelů nemocnic, poptávková řízení, elektronizace veřejných zakázek;
 • Dostupnost léčivých přípravků: vývoj či změny distribučních modelů v návaznosti na již proběhlé a připravované změny zákona o léčivech – tedy povinné dodávky, tržní podíl versus připravovaný emergentní systém a nová pravidla pro reexport léčivých přípravků;

to vše naprosto aktuálně, prakticky, právně a daňově.

Moderátor: Mgr. Libor Štajer, partner, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.

 1. Jaké klíčové legislativní změny ve zdravotnictví přinesl rok 2018 a jaké připravuje rok 2019? Souhrnný přehled na úvod;
 2. Trendy v oblasti bonusů: změnila se povaha bonusů? Jak praxi ovlivnil příkaz ministra zdravotnictví, cenový předpis a memorandum AIFP a MZd? Toto vše zejména právně a daňově + shrnutí aktivit léta/podzimu 2018, požadavky na bonusová ujednání nemocnice x dodavatelé, kontrolní činnost NKÚ a dopady do praxe;
 3. Požadavek na zveřejňování jednotkových cen a registr smluv pohledem reálných zkušeností s uplatňováním obchodního tajemství i při veřejných zakázkách – Reálné dopady do praxe nemocničního prostředí;
 4. Zákon o léčivech – proběhlé a chystané novely a dopady do praxe – zaměřeno na praxi výrobců, distributorů? Aktuální dostupnost od účinnosti novely ZoL v prosinci 2017 a možný vývoj přístupu distributorů při pohledu na připravované novely? Rizika a příležitosti;
 5. Elektronizace veřejných zakázek, nové trendy a nebezpečí nemocničních nákupů – poptávková řízení, postupy zadavatelů, cesty a možnosti nemocničních nákupů, prokazování skutečného vlastníka po 1.1.2019.

Účastníci bloku: 

 • JUDr. Kateřina Davidová, advokátka, KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.;
 • Ing. Simona Fialová, ředitelka, FACTA, komplexní služby v oblasti daní, účetnictví a firemního poradenství;
 • Mgr. Michal Hojný, vedoucí ústavní lékárny, IKEM;
 • PharmDr. Michal Krejsta, MBA, generální ředitel, LEXUM a.s , výkonný tajemník AVEL ČR a AVEL SK;
 • Ing. Čeněk Merta, MBA, MPA, PhD., obchodní náměstek, FN Olomouc;
 • Ing. Robert Sýkora, MHA, Market Access Director CEEMERIT, KYOWA KIRIN PHARMA s.r.o.;
 • Ing. Radim Šenk, MBA, FCCA, ekonomický náměstek, Ústřední vojenská nemocnice;
 • Mgr. Radomíra Urbanová, obchodní ředitelka regionu Morava a východní Čechy PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.