HospiCon 2019 – konference českých nemocnic

9. - 10. dubna 2019 Hotel Galant Mikulov

Cílem této odborné konference je představit, rozebrat a interaktivně prodiskutovat aktuální situaci (stav) a budoucí vývoj segmentu ústavní zdravotní péče v prostředí poskytovatelů, českých nemocnic.

 

Další informace a možnost registrace naleznete také na stránkách konference WWW.HOSPICON.CZ.

 

Mám zájem o tuto akci

Prostředí nemocniční péče je usměrňováno velkým množstvím regulace jako např. pojistnými plány, úhradovou vyhláškou, vykazováním, lékovou politikou, veřejnými zakázkami, registrem smluv, stále silnější elektronizací, osobními náklady, ale i vlastní infrastrukturou poskytovatele a jeho manažerským řízením v rychle se měnícím prostředí českého zdravotnictví a farmaceutického obchodu. Praktické zkušenosti z managementu nemocnic jsou ale přenositelné a nedocenitelné.

Konference bude složena ze tří diskusních bloků, ve kterých vystoupí přední odborníci, respektovaní představitelé nemocničního managementu, zástupci regulátorů a plátců.

Diskusní bloky budou zaměřeny na strategii zdravotnictví, úhrad, centrovou péči a nemocniční nákupy včetně zdravotnických prostředků.

Účastníky konference v plénu jsou tradičně zástupci managementu českých nemocnic, zdravotních pojišťoven, ústavních lékáren, farmaceutických a distribučních společností.

Možnosti registrace

Účastník konference – odborná účast

 • Zaměstnanec nemocnice nebo jiné státní zdravorní instituce 2.500 Kč vč. DPH.
 • Poplatek zahrnuje vstup na odborný program.

Účastník konference

 • Ostatní účastníci registrovaní individuálně 19.500 Kč + DPH.
 • Poplatek zahrnuje vstup na odborný program a ubytování.

Zobrazit program konference

DEN 1, úterý 9.4.2019

BLOK 1, 10.00 – 14.00 hod.
Strategie řízení a směr českého zdravotnictví a nemocnic pohledem regulátora, plátce a poskytovatele.

Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, generální ředitel, LEXUM a.s., výkonný tajemník AVEL ČR, AVEL SK

14.00 – 15.00 Přestávka na oběd

BLOK 2, 15.00 – 18.00 hod
Centrová péče a inovativní léčivé přípravky – aktuality a praktické zkušenosti z lékové politiky, farmakoekonomiky a vztahu medicínských a ekonomických aspektů nemocniční lékové politiky

Moderátor: MUDr. Tomáš Doležal, PhD., Scientific Director, VALUE OUTCOMES s.r.o., CEO iHETA

 

 • Je systém vstupu inovativních technologií do systému hrazené péče optimálně nastaven?
 • Dopady úhradové vyhlášky a smluvní politiky zdravotních pojišťoven v roce 2019;
 • Vývoj lékových rozpočtů v centrech se zvláštními smlouvami a očekávané trendy
 • Vztah plánované úhrady (ÚV, S-rozpočty) a individuálních úhrad (paragraf 16)
 • Jaká bude koncepce centrové péče do budoucna, kde je role MZd a zdravotních pojišťoven?
 • Jaký je očekáván vývoj situace v legislativě zdravotnických prostředků (ZULP i ZUM)
 • Jak bude vypadat očekáváný systém úhrady léků na vzácná onemocnění?
 • Jak budou do systému úhrad vstupovat přípravky na moderní terapii?

 

20.00 hod. společná večeře

 

DEN 2, středa 10.4.2019

BLOK 3, 09.30 – 13.00 hod.
Požadavky na transparentnost, aneb současná praktická úskalí v obchodních aktivitách nemocnic, mimo jiné:

 • Aktuální otázky a problematika jednotkových cen, adresných/neadresných bonusů a obchodního tajemství;
 • Transparentnost při realizaci nákupních procesů v praxi nejen při veřejných zakázkách: aktuální dopady zákona o registru smluv a pokynů zřizovatelů nemocnic, poptávková řízení, elektronizace veřejných zakázek;
 • Dostupnost léčivých přípravků: vývoj či změny distribučních modelů v návaznosti na již proběhlé a připravované změny zákona o léčivech – tedy povinné dodávky, tržní podíl versus připravovaný emergentní systém a nová pravidla pro reexport léčivých přípravků;

to vše naprosto aktuálně, prakticky, právně a daňově.

Moderátor: Mgr. Libor Štajer, partner, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.

 

Svou aktivní účast v diskusních blocích dosud přislíbili:

 • MUDr. Věra Adámková, CSc., předsedkyně Výboru pro zdravotnictví, PSP ČR
 • Kateřina Davidová, advokátka, KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
 • Simona Fialová, ředitelka, FACTA, komplexní služby v oblasti daní, účetnictví a firemního poradenství
 • Ladislav Friedrich, CSc., prezident, Svaz zdravotních pojišťoven ČR –
 • Pavel Frňka, DMS, člen představenstva, AGEL
 • Aleš Herman, Ph.D., generální ředitel a předseda představenstva zdravotnické skupiny, AGEL
 • Michal Hojný, vedoucí ústavní lékárny, IKEM
 • Ing. Miloslav Ludvík, MBA, ředitel, FN Motol
 • Alena Miková, ředitelka, OLZP VZP
 • Čeněk Merta, obchodní náměstek, FN Olomouc
 • Kateřina Podrazilová, PhD., předsedkyně lékové komise, SZP ČR
 • Irena Storová, MHA, ředitelka, Státní ústav pro kontrolu léčiv ČR
 • Radim Šenk, MBA, FCCA, ekonomický náměstek, Ústřední vojenská nemocnice
 • David Šmehlík, MHA, náměstek pro zdravotní péči, VZP ČR
 • Radomíra Urbanová, obchodní ředitelka regionu Morava a východní Čechy PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
 • Pavel Vepřek, předseda spolku Občan, člen představenstva, Nemocnice Plzeňského kraje a.s.
 • Jitka Vojtová, MBA, zdravotní ředitelka, Oborová zdravotní pojišťovna
 • Filip Vrubel, náměstek ministra, Ministerstvo zdravotnictví ČR