Pacienti 2023

23. února 2023 Courtyard by Marriott Prague City + online

Konference si klade za cíl rozebrat důležitá témata jako nároky a postavení pacientů, přístup pacientů k moderní terapii a inovativní léčbě a dostupnost léčiv v České republice.

Program akce i s přílohami (vyžadováno heslo)
X
Zadané heslo není správné

PROGRAM KONFERENCE

9.30 – 11.15 BLOK A: PRÁVNÍ RÁMEC POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB, PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTA JAKO POJIŠTĚNCE; DEFINICE NÁROKU PACIENTA NA ÚHRADU ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB; DOSTUPNOST PÉČE A JEJÍ ÚHRADA, ROLE A POSTAVENÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN JAKO PLÁTCE A TVORBA SÍTĚ POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PŘI ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOSTI, CÍLE I ÚKOLY MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ V RÁMCI DIGITALIZACE A ELEKTRONIZACE ZDRAVOTNICTVÍ: PŘÍNOS PRO PACIENTY A VLIV NA KVALITU ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB, PODPORA A UKOTVENÍ TELEMEDICÍNY – POSKYTOVÁNÍ VYBRANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE POMOCÍ PROSTŘEDKŮ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE.

Moderátor: Mgr. Libor Štajer, advokát, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.

 1. Postavení pacienta v systému zdravotního pojištění a základní nárok pacienta na úhradu a kvalitu zdravotní péče
  PharmDr. Petr Fifka, člen Výboru pro zdravotnictví, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
 2. Přístup zdravotních pojišťoven při zajištění dostupné a kvalitní zdravotní péče a vztah zdravotní pojišťovny k pacientovi jako klientovi
  MUDr. Renata Knorová, MBA, ředitelka zdravotního úseku, ČPZP
 3. Digitalizace zdravotnictví: aktuální kroky směrem k budování páteřní sítě ehealth i budoucí vize
  Ing. Milan Bláha, Ph.D., náměstek pro informační a komunikační technologie, Ministerstvo zdravotnictví ČR
 4. Telemedicínské standardy, sdílení pacientských dat a koordinace péče, digitální aplikace pro pacienty
  MUDr. Tomáš Doležal, PhD, Cogvio-Medevio

 

11.30 – 14.00 BLOK B: POSTAVENÍ PACIENTA A JEHO ZASTOUPENÍ PACIENTSKOU ORGANIZACÍ V NÁROCÍCH NA ÚHRADU JEHO ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB, V EDUKACI A V PREVENCI

Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, LL.M., generální ředitel LEXUM ČR & SR, předseda představenstva SAPOCH z.s., výkonný tajemník AVEL ČR, AVEL SR

 1. Vývoj postavení pacientských organizací, jejich financování ve srovnání s USA a UK a současný stav
  Jana Petrenko, ředitelka, Koalice pro zdraví
 2. ONKO maják – význam edukace nejen pro včasnou diagnostiku a dostupnost a kvalita péče v rámci KOC
  Tomáš Kruber – výkonný ředitel
 3. Pacienti IBD – včasná diagnóza a adekvátní léčba základem pacientských návodů
  Mgr. Lukáš Vacek
 4. Migréna-help – podmínky pro kvalitní a plnohodnotný život s migrénou aneb dostupnost osvěty, poradenství a samotné léčby (nová centra u ambulantních neurologů)
  Mgr. Rýza Blažejovská, DiS., zakladatelka a předsedkyně sdružení
 5. UNIE ROSKA, z.s. – příběh úspěšné organizace v pomoci lidem s RS
  Ing. Jiřina Landová, předsedkyně výkonné rady
 6. SONS, z.s. – konkrétní pomoc nevidomým a slabozrakým
  Ing. Dagmar Filgasová, členka Republikové rady SONS a místopředsedkyně OO SONS ve Vsetíně 
 7. SPAE ČR, z.s. – dostupnost péče a podmínek pro pacienty s nenakažlivým kožním onemocněním
  Mgr. Gabriela Doleželová, DiS., členka výboru, sestra v akci Revenium

15.00 – 17.30 BLOK C: PŘÍSTUP PACIENTA K MODERNÍ TERAPII A INOVATIVNÍ LÉČBĚ, LÉKY NA VZÁCNÁ ONEMOCNĚNÍ, SYSTÉM PÉČE O TYTO DIAGNÓZY

Moderátor: MUDr. Tomáš Doležal, PhD., ředitel společností iHETA a Value Outcomes, s.r.o.

 1. Financování LPVO z pohledu VZP ČR
  PhDr. Mgr. Jan Bodnár, LL.M., náměstek ředitele pro zdravotní péči, Všeobecná zdravotní pojišťovna

  1. zkušenosti s novým systémem hodnocení léků na vzácná onemocnění
  2. aplikace risk-sharingových schémat
  3. jak řídit rozpočty pro jednotlivá centra a skupiny pacientů
 2. Jak vidí zástupci pacientů postavení vzácných onemocnění v ČR
  Bc. Anna Arellanesová, Česká asociace pro vzácná onemocnění

  1. role pacientů v legislativních a rozhodovacích procesech
  2. cesta pacienta se vzácným onemocněním zdravotním systémem
  3. kde jsou silné a slabé stránky
 3. Rozvoj sítě center pro léčbu vzácných onemocnění
  Prof. MUDr. Pavla Doležalová, CSc., Klinika pediatrie a dedičných poruch metabolismu VFN Praha

  1. Integrace ERNů do sítě poskytovatelů
  2. Financování center pro léčbu VO
  3. Jak optimalizovat cestu pacienta od včasné diagnózy po moderní léčbu
 4. Jak probíhá hodnocení LPVO SUKLem
  Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka, Státní ústav pro kontrolu léčiv

  1. procesy na SÚKL
  2. hodnocení dle požadavku §39da
  3. implementace celoživotní a vládní perspektivy hodnocení
 5. Dosavadní zkušenosti s rozhodováním na úrovni MZ ČR
  Mgr. Daniela Rrahmaniová, ředitelka odboru léčiv a zdravotnických prostředků MZ ČR

  1. činnost poradního orgánu pro léky na vzácná onemocnění
  2. jaké faktory rozhodují o přiznání úhrady pro LPVO
  3. dokážeme rozpoznat skutečné inovace a správně je ocenit?
 6. Role pacientů v novém procesu hodnocení léků
  Ing. René Brečťan, Česká asociace pro vzácná onemocnění

  1. role pacientů v procesech stanovování úhrad a HTA
  2. praktické zkušenosti s přípravou stanovisek
  3. role pacientů v poradním orgánu

 

 

… na programu intenzivně pracujeme, brzy budou doplněny podrobnější informace

PARTNEŘI KONFERENCE

ORGANIZÁTOŘI KONFERENCE