Pacienti 2021 – přístup pacientů k péči v období pandemie Covid-19

11. února 2021 On-line konference

Konference si klade za cíl rozebrat důležitá témata jako nároky a postavení pacientů, přístup pacientů k moderní terapii a inovativní léčbě a dostupnost léčiv v České republice, to vše v období pandemie Covid-19.

Program akce i s přílohami (vyžadováno heslo)
X
Zadané heslo není správné

09.00 – 11.00 BLOK A: Právní rámec poskytování zdravotních služeb v období pandemie, jak pandemie ovlivnila a změnila zdravotní služby, jaké změny jsou dočasné, jaké trvalé, změnil se nárok pacienta na úhradu zdravotních služeb; postavení zdravotních pojišťoven a úloha státu při regulaci telemedicínských zdravotních služeb, mění se nárok pacienta na úhradu zdravotních služeb; práva a povinnosti pacienta jako pojištěnce v rámci distanční péče;
Moderátor: Mgr. Libor Štajer, advokát, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.

 • Nárok pacienta na úhradu zdravotní péče a jeho zakotvení v českém právním řádu
  Prof. MUDr. Věra Adámková, CSc., předsedkyně zdravotního výboru, PS PČR

  • právo na bezplatnou zdravotní péči jako základní právo pacienta a limity systému zdravotního pojištění;
  • vymezení poskytování zdravotních služeb a vztah k zákonu o veřejném zdravotním pojištění;
  • dostupnost zdravotní péče pro pacienty x pojištěnce;
  • postavení pacienta v systému zdravotního pojištění a úloha státu;
  • poskytovatelé zdravotních služeb a systém zdravotního pojištění;
 • Role zdravotních pojišťoven a distanční (telemedicínské) péče v období pandemie i v budoucnosti
  MUDr. Renata Knorová, MBA, ředitelka zdravotního úseku, ČPZP

  • role zdravotní pojišťovny při zajištění dostupnosti zdravotní péče;
  • práva a povinnosti ZP při zajišťování místní a časové dostupnosti zdravotní péče pro pojištěnce;
  • vztah pojištěnce, zdravotní pojišťovny a poskytovatele v období pandemie, přístupy k pacientům;
 • Distanční (telemedicínská) péče a pohled ministerstva zdravotnictví: aktuální kroky i vize
  Ing. Martin Zeman, DMS, ředitel, Národní centrum elektronického zdravotnictví, Ministerstvo zdravotnictví ČR
  • současný stav telemedicínské péče – je skutečně problematický? Příčina současného stavu a možná řešení?;
  • podpora rozvoje telemedicínské péče z pohledu ministerstva zdravotnictví;
  • potřebná a nutná rekodifikace zdravotních služeb a potřebný stav;
 • Přístup poskytovatelů k telemedicínské péči, programy telemedicínské péče, virtuální zdravotní služby v praxi
  MUDr. Tomáš Doležal, PhD, Cogvio-Medevio

  • jaké technologie vzdáleného přístupu používají lékaři a pacienti
  • očekávané trendy telemedicíny a distanční péče v roce 2021
  • jaké jsou přínosy pro pacienty a potenciál zvýšení zdravotní gramotnosti
  • kdo zaplatí telemedicínu?

11.00-11.30 Přestávka

11.30 – 14.00 BLOK B: Postavení pacienta a jeho zastoupení pacientskou organizací před a během pandemie Covid-19
Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, CEO LEXUM a.s., Executive AVEL ČR, AVEL SK, předseda představenstva, SAPOCH z.s.

 • Vývoj postavení pacientských organizací, jejich financování ve srovnání s USA a UK a současný stav s pandemií Covid-19
  Jana Petrenko, ředitelka, Koalice pro zdraví
 • Fungování pacientské rady a legislativní rámec
  Vlastimil Milata, předseda Pacientské rady při MZ ČR 
 • ONKO maják – význam edukace nejen pro včasnou diagnostiku a dostupnost a kvalita péče v rámci KOC
  Tomáš Kruber – výkonný ředitel
 • Pacienti IBD – včasná diagnóza a adekvátní léčba základem pacientských návodů
  Mgr. Lukáš Vacek
 • Migréna-help – podmínky pro kvalitní a plnohodnotný život s migrénou aneb dostupnost osvěty, poradenství a samotné léčby (nová centra u ambulantních neurologů)
  Bc. Rýza Blažejovská, DiS., zakladatelka a předsedkyně sdružení
 • UNIE ROSKA, z.s. – příběh úspěšné organizace v pomoci lidem s RS
  Ing. Jiřina Landová, předsedkyně výkonné rady
 • SONS, z.s. – konkrétní pomoc nevidomým a slabozrakým před i během pandemie
  Ing. Dagmar Filgasová, členka Republikové rady SONS a místopředsedkyně OO SONS ve Vsetíně 
 • SPAE ČR, z.s. – dostupnost péče a podmínek pro pacienty s nenakažlivým kožním onemocněním
  Mgr. Gabriela Doleželová, DiS., členka výboru, sestra v akci Revenium
 • Distanční vydávání léků na předpis a očkování proti COVID – 19 u lidí s těžkým zdravotním postižením v domácí péči
  Mgr. Václav Krása, předseda, NRZP ČR
 • Kompatibilitace kladrubské distanční terapie a telerehabilitace s rozvinutými zahraničními telerehabilitačními systémy
  Mgr. Jakub Pětioký, MBA, PhDr. Krystýna Hoidekrová, Rehabilitační ústav Kladruby, 3. LF UK, 1. LF UK, Česká asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky, ARTAK

14.00 – 14.30 Přestávka na oběd

14.30 – 17.00 BLOK C: Přístup pacienta k moderní terapii a inovativní léčbě
Moderátor: MUDr. Tomáš Doležal, PhD., ředitel společností iHETA a Value Outcomes, s.r.o.

 • Jak jsme na tom s přístupem pacientů k moderním léčebným způsobům (léky, moderní terapie)
  Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka, Státní ústav pro kontrolu léčiv

  • objem inovací a procesy na SÚKL
  • přístup pacientů k moderním (kurativním) technologiím
  • problematika výpadků nedostupnosti zavedených léčiv
 • Role pacientů v procesu hodnocení technologií
  Bc. Anna Arellanesová nebo Ing. René Brečťan, Česká asociace pro vzácná onemocnění

  • role pacientů v procesech stanovování úhrad a HTA
  • jak probíhají přípravy na novou regulaci léčiv na vzácná onemocnění
  • jsou zástupci pacientů připraveni?
 • Financování, kvalita a dostupnost zdravotní péče z pohledu VZP ČR
  Ing. David Šmehlík, MHA, náměstek ředitele pro zdravotní péči, Všeobecná zdravotní pojišťovna

  • koordinace sítě specializované péče z pohledu plátce
  • jak posuzovat dostupnost a kvalitu péče v jednotlivých oborech a diagnózách
  • jak řídit rozpočty pro jednotlivá centra a skupiny pacientů
 • Zapojení pacientů do monitorování aktivity onemocnění
  Prof. MUDr. Milan Lukáš, gastroenterologická klinika ISCARE

  • jak mění příchod inovací podobu péči pacientů s nespecifickými střevními záněty
  • spolupráce centra/lékaře a pacienta při monitorování aktivity onemocnění
  • potenciál telemedicíny v gastroenterologii
 • Zvyšování zdravotní gramotnosti pacientů o možnostech prevence a léčby
  Edita Müllerová, Revma Liga Česká republika, místopředsedkyně Rady

  • jak mohou pacientské organizace přispět ke zvyšování zdravotní gramotnosti
  • účast pojištěnců a pacientů na tvorbě sítě poskytovatelů
  • jaká data a informace mohou pacienti přinášet.
 • Praktický dopad lékového záznamu pro pacienta a zdravotnický personál
  Mgr. Michal Hojný, vedoucí ústavní lékárny, IKEM Praha

  • zkušenosti s používáním lékového záznamu
  • jak ovlivnil interakci pacient – lékárník
  • jaká je budoucnost digitalizace v lékárenské péči

… změna programu vyhrazena

Partneři konference

Organizátoři