I. Multidisciplinární nefrologicko – urologický kongres

22. - 23. listopadu 2018 Hotel Hesperia Olomouc
Zobrazit program

ČASOVÝ HARMONOGRAM KONGRESU

22.11.2018

9.00 – 10.00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

10.00 Zahájení kongresu

Marcela Městková, předsedkyně nefrologicko-urologické sekce ČAS

10.00 – 12.20 Blok I.

Předsedající: Marcela Městková, Eva Víšková
10.10 – 10.20 Úvodní slovo
Ilona Antoníčková, členka prezídia ČAS
10.20 – 10.30 Seznámení s činností sekce za r. 2018
Marcela Městková, předsedkyně nefrologicko-urologické sekce ČAS
10.30 – 10.45 EDTNA/ERCA v r. 2018
Jitka Pancířová, zastupující člen EDTNA/ERCA pro Českou republiku
10.45 – 11.05 Systém koordinátorek na dialyzačním středisku
Zuzana Švarcová, B.Braun Avitum s.r.o., DS Homolka, Praha 5
11.05 – 11.35 Čekárna jako bod zlomu nadějné transplantace
Janka Řeháková, VFN Interní odd. Strahov, Praha 5
11.35 – 12.05 Monitorace u pacientů s pokročilým onemocněním ledvin jako důležitá součást podpůrné péče v nefrologii
Zuzana Žilová, VFN Interní odd. Strahov, Praha 5
12.05 – 12.20 Fournierova gangréna
Lucie Kukačková, Eva Nezmeškalová, urologická klinika, JIP TN Praha 4

12.20 – 13.30 OBĚDOVÁ PŘESTÁVKA

13.30 – 15.00 Blok II.

Předsedající: Marie Kolářová, Vladěna Homolková
13.30 – 14.00 Stomatologická problematika pacientů s chronickou renální insuficiencí

Zdeněk Hrubý, stomatologie IKEM
14.00 – 14.30 Výhody transplantace ledvin a etická úskalí dárcovství orgánů
Eva Pokorná, Transplantcentrum IKEM
14.30 – 15.00 Přínosy a trendy v obsluze dialyzačních monitorů nové generace
Martin Sedlář, Fresenius Medical Care – ČR, s.r.o., Praha

15.00 – 15.30 PŘESTÁVKA

15.30 – 16.25 Blok III.

Předsedající: Dana Hrubá, Ivana Lupoměská
15.30 – 15.50 Bolest během kanylace AVF u dialyzovaných pacientů

Lenka Stodolová, Dialyzační středisko Fresenius Medical Care, Sokolov
15.50 – 16.10 Cievne komplikácie diabetika na hemodialýze
Lýdia Belianská, B.Braun Avitum s.r.o., DS Partizánské, SK
16.10 – 16.25 Úloha sestry v moderní léčbě diabetické nohy?
Pavla Kudlová, Ústav zdrav. věd, Fakulta humanitních studií UTB, Zlín

Praktický workshop

17.00 – 17.20 Workshop I. – praktické cvičení (prevence bolesti zad) – Zuzana Brůhová
17.40 – 18.00 Workshop II. – praktické cvičení (prevence bolesti zad) – Zuzana Brůhová
2 x skupina á 20 účastníků – zájemci se mohou přihlásit u registrace.
Doporučujeme sportovní oblečení.
TENTO PROGRAM JE POČETNĚ OMEZENÝ.

19.00 VEČEŘE

23.11.2018

9.00 – 11.20 Blok IV.

Předsedající: Marcela Městková, Eva Víšková
9.00 – 9.20 Depresivní úzkostné stavy, strach a pocity beznaděje – potíže, které mohou provázet pacienty s CHRI a na dialýze

Pavla Boučková, Eva Víšková, Daniela Chladilová, odd. psychiatrie a psychoterapie, Svitavská nemocnice
9.20 – 9.40 Telemedicína
Miloš Neslušan, Baxter Czech spol. s.r.o.
9.40 – 10.00 Novinky v portfoliu produktů společnosti ECOLAB s.r.o.
Stanislava Trylčová, Ecolab s.r.o.
10.00 – 10.20 Výživové cíle u pacientů v dialyzační léčbě
Dana Sasáková, Fresenius Medical Care – DS, s.r.o., Praha
10.20 – 10.40 Aplikace nízkobílkovinné diety v praxi
Miroslava Matějková, oddělení nutričních terapeutů, VFN Praha 2
10.40 – 11.00 Edukační metody dietního režimu a užívání vazačů fosfátů
Alice Neradová, B. Braun Avitum s.r.o., DS Homolka, Praha 5
11.00 – 11.20 Jaký je skutečný obsah fosfátů v potravinách?
Renata Rejzková, Dialyzační středisko Fresenius Medical Care, Praha 4

11.20 ZAKONČENÍ KONGRESU

Marcela Městková, předsedkyně nefrologicko- urologické sekce ČAS