Vzhledem k současné situaci ohledně Covid-19 se termíny konferencí mohou změnit, budeme Vás průběžně informovat.

XVII. MULTIDISCIPLINÁRNÍ NEFROLOGICKÝ KONGRES

23. - 24. listopadu 2017 hotel Hesperia, Brněnská 55, Olomouc

Dovolujeme si Vás pozvat na XVII. MULTIDISCIPLINÁRNÍ NEFROLOGICKÝ KONGRES.
Stěžejním tématem letošního ročníku je: „Je změna možná?“ Stalo se již dobrou tradicí, že kongresy, které pořádá nefrologická sekce ČAS a zastupující člen EDTNA/ERCA v ČR, podporují výměnu zkušeností a přátelskou komunikaci mezi všemi členy týmu, kteří se podílejí na péči o pacienta s onemocněním ledvin. K aktivní i pasivní účasti zveme sestry, techniky, ostatní nelékařské pracovníky, lékaře, zástupce firem a zástupce z řad pacientských organizací. Akce bude akreditována dle vyhlášky č. 321/2008 Sb. a její novely č. 4/2010 Sb. Na hlavní téma kongresu by měla navazovat témata z naší každodenní praxe, kterými jsou:

 • Věda a výzkum – sestra v roli výzkumnice
 • Geriatrický pacient – paliativní a podpůrná ošetřovatelská péče
 • Nové možnosti léčby nefrologicky nemocných – transplantace – nové trendy
 • Dialyzační léčba v domácím prostředí
 • Predialyzační péče a její úskalí – WKD
 • Aktivace pacientů na dialýze i mimo ni

Organizátoři:

 • Diferenciace péče – profese v nefrologii
 • Jak zvýšit prestiž a stavovskou hrdost zdravotních sester, motivace, vzdělávání
 • Prevence syndromu vyhoření

  Mám zájem o tuto akci

  Organizační informace:

  Časná registrace: do 30. 9. 2017
  členové nefrologické sekce ČAS nebo EDTNA/ERCA:    700,- Kč
                                                                               Ostatní:    900,- Kč
  Pozdní registrace: 1.10. – 10. 11. 2017
  členové nefrologické sekce ČAS nebo EDTNA/ERCA:    800,- Kč
                                                                               Ostatní:   1000,- Kč


  PLATBU NELZE DĚLIT NA JEDNODENNÍ ÚČAST
  REGISTRAČNÍ POPLATEK JE NEVRATNÝ

  Bankovní spojení pro zaplacení registračního poplatku:
  Číslo účtu: 4849890207/0100 Komerční banka Praha 1, variabilní symbol:2017
  Název účtu: Česká asociace sester, o. s. – nefrologická sekce, IČO 00537161

  Ubytování:
  KAŽDÝ ÚČASTNÍK SI ZAJISTÍ A HRADÍ UBYTOVÁNÍ SÁM.
  K ubytování je možno využít hotel Hesperia – ubytovací kapacita vyčerpána, hotel Hesperia zajistí ubytování v hotelu IBIS, který je vzdálen cca 2 km.
  Pro zájemce bude zajištěno smluvní TAXI, které bude fungovat jako shuttle mezi oběma hotely – ÚČASTNÍCI SI TAKÉ HRADÍ SAMI.

  II. OZNÁMENÍ pro členy ČAS též k dispozici na www.cnna.cz  v nefrologické sekci,
  pro nečleny na Faceboook – NEFROSESTRY

  Pro registraci použijte adresu: nebo použijte registrační formulář níže.
  Prosíme o zaslání potvrzení o zaplacení registračního poplatku podle zvoleného termínu registrace (Časná registrace do 30. 9. 2017, pozdní registrace do 10. 11. 2017)

  Program akce

  23.11.2017

  09.00 – 10.00 hod. REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

  10.00 hod. ZAHÁJENÍ KONGRESU

  10.05 – 11.10 hod. Blok I.

  Předsedající: Bc. M. Městková, Bc. E. Víšková

  10.05 – 10.15. hod. Úvodní slovo
  PhDr. M. Šochmanová, MBA, prezidentka ČAS

  10.15 – 10.30 hod. Evropské vzdělávací projekty pro nefrologické sestry
  J. Pancířová, zastupující člen EDTNA/ERCA pro Českou republiku

  10.30 – 10.40 hod. Prestiž povolání zdravotní sestry
  Bc. M. Městková, předsedkyně nefrologické sekce ČAS

  10.40 – 10.55 hod. Systém vzdělávání zdravotních sester pro práci na dialyzačních centrech
  L. Melkusová, B.Braun Avitum s.r.o., Praha 5 – DS Homolka

  10.55 – 11.10 hod. Externí audit na dialyzačním středisku
  Mgr. H. Jeřábková, B.Braun Avitum s.r.o., DS Litoměřice

  11.10 – 11.35 hod. PŘESTÁVKA

  11.35 – 13.00 hod. Blok II.

  Předsedající: Mgr. M. Kolářová, Bc. V. Homolková

  11.35 – 11.55 hod.   Změna je možná – kazuistika
  Bc. G. Duřtová, Bc. Š. Macháčková, Bc. P. Vagenknechtová, MBA, VFN Interní oddělení Strahov, Praha 6

  11.55 – 12.15 hod. Moje pracovní zkušenost na dialýze v saudské Arábii
  L. Stodolová, Fresenius Medical Care s.r.o., DS Sokolov

  12.15 – 12.35 hod. Prevence syndromu vyhoření na dialyzačním středisku
  Mgr. K. Štěpánková, Fresenius Medical Care s.r.o., DS Sokolov

  12.35 – 13.00 hod. Význam screeningu a analýzy rodokmenu v časné diagnostice Fábryho choroby – role dialyzační sestry
  J. Kmošková, II. Interní klinika, centrum pro léčbu FCH, VFN, Praha 2

  13.00 – 14.00 hod. OBĚDOVÁ PŘESTÁVKA

  14.00 – 15.40 hod. Blok III.

  Předsedající: Mgr. I. Lupoměská, RN, MHA, Mgr. D. Hrubá

  14.00 – 14.20 hod. Domácí hemodialýza – (znovu) objevený fenomén
  Mgr. B. Švárová, J. Pospíšilová, VFN, Interní oddělení Strahov – dialýza, Praha 6

  14.20 – 14.40 hod. Domácí hemodialýza – nová možnost dialyzační léčby 
  Bc. E. Schlachtová, B.Braun Avitum s.r.o., DS Plzeň

  14.40 – 15.00 hod. HHD – naše roční zkušenosti
  Bc. Z. Dynybylová, M. Dušičková, Fresenius Medical Care s.r.o., DS Praha 4 – Krč

  15.00 – 15.40 hodBuilding and organization of successful HHD programme
  N. Pacy, Queen Alexandra Hospital Portsmouth, Wessex Kidney Centre, U.K.
  (překlad do českého jazyka Doc. Lopot)

  15.40 – 16.15 hod. Přestávka

  16.15 – 17.15 hod. Blok IV.

  Předsedající: Bc. E. Moravcová, Bc. E. Víšková

  16.15 – 16.35 hod. Nevyriešitelné strasti dialyzačnej sestry
  M. Bílá, Dipl.s., O. Lásková, Dipl.s., Dialcorp s.r.o., Kežmarok

  16.35 – 16.55 hod. Změna věkové struktury pacientů v období r. 1995-2015 a její vliv na ošetřovatelskou péči
  Bc. P. Radovič, B.Braun Avitum s.r.o., DS Litoměřice

  16.55 – 17.15 hod. Geriatričtí pacienti na dialýze
  Bc. Z. Mončeková, L. Belianska, B.Braun Avitum s.r.o. Bratislava, DS Bánovce nad Bedravou

  17.30 – 18. 30 hod.  Praktický workshop

  Téma 1: Praktické techniky v prevenci syndromu vyhoření
  Mgr. K. Štěpánková (17.30 hod. a 18.00 hod.)

  Téma 2: Prevence bolestí zad
  Mgr. Z. Brůhová – (17.30 hod. a 18.00 hod.)

  2 x 20 min skupina à 20 účastníků – zájemci se mohou přihlásit u registrace

  TENTO PROGRAM JE POČETNĚ OMEZENÝ!

  20.00 HOD. VEČEŘE

  24.11.2017

  9.00 – 11.00 hod. Blok V.

  Předsedající: Mgr. I. Lupoměská, RN, MHA, Mgr. D. Hrubá

  9.00 – 9.25 hod. Současné možnosti hemodialyzační léčby
  Ing. Mgr. M. Sedlář, Fresenius Medical Care – ČR, s.r.o.

  9.25 – 9.45 hod. Dialog iQ – inovace v SN CO
  D. Prušková, DiS,  B.Braun Avitum s.r.o., DS Ivančice

  9.45 – 10.05 hod. Akutní dialýzy na našem HDS
  P. Krejzová, B.Braun Avitum s.r.o., DS Teplice

  10.05 – 10.20 hod. Akutní eliminační metody u dětských pacientů
  Mgr. Z. Žílová, Mgr. Z. Eretová, Bc. Z. Morčinková, IKEM, Nefrologická klinika, dialyzační oddělení

  10.20 -10.40 hod. Kazuistika pacienta s diagnózou Juvenilní nefronoftíza typu 1(NPHP1) a transplantace ledviny – očima matky – dialyzační sestry
  R. Ťulpová, Dialýza s.r.o., DS Šumperk

  10.40 – 11.00 hod.  Pooperační péče o PD katétr a exit site
  F. Diallo, J. Řeháková, VFN Interní oddělení Strahov, Praha 6

  11.00 – 11.30 hod. Přestávka

  11.30 – 13.10 hod. Blok VI.  

  Předsedající: Mgr. M. Kolářová, Bc. V. Homolková

  11.30 – 11.50 hod. Výživový doplňok ušitý na mieru malnutrícii
  S. Jurčová, I. Smetanová, B.Braun Avitum s.r.o. Bratislava, DS Partizánske

  11.50 – 12.10.hod. Dialyzační dieta a její úskalí v praxi
  Bc. D. Sasáková, Mgr. I. Lupoměská, RN, MHA, Fresenius Medical Care – DS s.r.o., Praha

  12.10. – 12.30 hod. – Výživa při akutním selhání ledvin, nutriční péče o klienty při dialýze
  Mgr. M. Matějková, Dis., oddělení nutričních terapeutů, VFN Praha 2      

  12.30 – 12.45 hod. Prospívání pacientů pod dohledem koordinátorky pro nutrici
  A. Neradová, B.Braun Avitum s.r.o. DS Homolka, Praha 5

  12.45 – 13.10 hod. Ambulantní nutriční péče o nemocnou s multiviscerální transplantací a autotransplantací ledviny
  O. Mengerová, R. Milatová, IKEM Praha

  13.10 hod. Zakončení kongresu
  Bc. M. Městková, předsedkyně nefrologické sekce ČAS