Dostupnost léčiv v ČR – konference

30. ledna 2019 Hotel Kings Court, Praha

30. ledna se uskutečnila odborná konference na téma dostupnosti léčiv pacientů v ČR. Konference se účastnilo 100 účastníků.

Mezi vystupující patřili nejpovolanější zástupci regulátorů – ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová nebo náměstek ministra zdravotnictví ČR Filip Vrubel, kteří konferenci odstartovali.

K této důležité problematice se během dne dále vyjádřili představitelé asociací – ČAFF, AIFP, NOOL, dále distributoři i výrobci.

Konference byla účastníky velmi pozitivně hodnocena. Brzy pro Vás budeme mít připraveno reportážní video, sledujte proto naše webové stránky.

Program akce i s přílohami (vyžadováno heslo)
X
Zadané heslo není správné

Program konference

08.30 – 09.00 Registrace účastníků

1/ Nová regulace a související pravidla pro zajištění dostupnosti léků

09.00 – 09.45 Mýty a fakta o nedostupnosti léčiv v ČR a možnosti dosavadních opatření směrem k výrobci, distribuci a paralelnímu obchodníkovi
Mgr. Irena Storová, MHA, ředitel, Státní ústav pro kontrolu léčiv

09.45 – 10.30 Nová pravidla pro zajištění dostupnosti léků českých pacientům (emergentní systém) a zákazy reexportu dle nově platné legislativy a budoucí řešení reexportů dle nové legislativy
Mgr. Filip Vrubel, náměstek, Ministerstvo zdravotnictví

10.30 – 11.00 Databáze jednotkových cen léčivých přípravků dodaných přímo řízeným organizacím a dopady dostupnost a vstup inovativních léčiv
Mgr. Jakub Dvořáček, výkonný ředitel, Asociace inovativního farmaceutického průmyslu
PharmDr. Jiří Stránský, Business Director Pharma, Sprinx Systems

11.00  – 11.30 Přestávka

2/ Praktické dopady nové regulace dostupnosti na chování výrobců a distributorů

11.30 – 12.00 Aktuální i budoucí varianty distribučních kanálů mezi výrobcem a lékárnou s ohledem na novinky v legislativě, včetně všech souvisejících rizik spojených s hospodářskou soutěží
Mgr. Libor Štajer, advokát, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.

12.00 – 12.30 Registr smluv a bonusy optikou vlivu na dostupnost a vstup podobných léčivých přípravků
Mgr. Martin Mátl, výkonný ředitel, ČAFF

12.30 – 13.00 European Stakeholder Model pro zajištění bezpečnosti LP a monitoringu PT aneb DAY ONE
Mgr. Pavlína Štísová, NOOL Manager
Mgr. Jakub Dvořáček, výkonný ředitel, Asociace inovativního farmaceutického průmyslu

13.00  – 14.15 Oběd

3/ Pohled lékáren a lékárníků na aktuální možnosti řešení komplikací s nedostupností

14.15 – 14.45 Nedostupnost léků a kroky ČLnK
PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident, Česká lékárnická komora

14.45 – 15.15 Komplikace veřejných lékáren s nedostupností léčivých přípravků?
Ing. Filip Debef, jednatel, Cyrmex, s.r.o.

15.15 – 15.45 Přestávka

4/ Příležitosti a rizika nové regulace proti současné praxi supply chainu

15.45 – 16.15 Velikost, trend a vývoj reexportu
RNDr. Hynek Valerián, MBA, Senior Manager, Offering Management, IQVIA

16.15 – 17.00 Reálná dostupnost pacientům pod lupou tržních souvislostí, obchodních rizik a příležitostí
PharmDr. Michal Krejsta, MBA, CEO Lexum a.s., Executive AVEL ČR a SK

17.00 – 17.30 Pozitivní i negativní zkušenosti se zajištěním dostupnosti léčiv v zemích EU a nástroje výrobce
Ing. Robert Sýkora, MHA, Cluster Market Access Director, Kyowa Kirin