Úhradová vyhláška 2021 – on-line konference

26. listopadu 2020 On-line konference

V jednom dni jsme Vás seznámili s klíčovými východisky pro nastavení úhradových mechanismů v příštím roce po segmentech péče s plátci, poskytovateli a regulátory.

 

Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, generální ředitel, LEXUM a.s., výkonný tajemník AVEL ČR, AVEL SK, předseda představenstva SAPOCH, z.s.

Program akce i s přílohami (vyžadováno heslo)
X
Zadané heslo není správné
 • 10.00 – 10.30 hod. Hlavní principy úhradové vyhlášky 2021 a predikce vývoje příjmů systému v.z.p.
  Ing. Helena Rögnerová, náměstkyně pro ekonomiku a zdravotní péči, Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • 10.30 – 11.00 hod. Bonusy a nákupy pod vlivem pandemie aneb jaké další zkušenosti si v oblasti nakupování i VZ si odneseme do roku 2021
  Mgr. Libor Štajer, partner, KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
 • 11.00 – 11.30 hod. Klíčové změny ÚV 2021 vs. 2020 a 2019 v segmentech centrové, ambulantní a následné péče
  Ing. Petr Klíma, oddělení vykazování zdravotní péče, Jihočeské nemocnice
 • 11.30 – 12.00 hod. Ambice úhradové vyhlášky a udržitelnost systému v.z.p. v 2021
  PharmDr. Michal Krejsta, MBA, Generální ředitel Lexum, Předseda představenstva SAPOCH, Výkonný tajemník AVEL ČR, AVEL SK
 • 12.00 – 12.30 hod. Priority SÚKL 2021 a vývoj revize cen a úhrad léčiv, e-recept. Přehled hodnocených léčiv na Covid-19
  Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka, Státní ústav pro kontrolu léčiv ČR

12.30 – 13.30 hod. Přestávka na oběd

 • 13.30 – 14.00 hod. Centrová biologická péče a inovativní léčivé přípravky ve světle úhradové vyhlášky 2021
  MUDr. Tomáš Doležal, PhD., ředitel iHETA, Value Outcomes
 • 14.00 – 14.30 hod. Dopady urgentní covidové péče na ostatní lůžkové i ambulantní segmenty Nemocnice na Bulovce a projekce úhrad a specializované péče pro rok 2021
  Mgr. Jan Kvaček, ředitel, Nemocnice Na Bulovce
 • 14.30 – 15.00 hod.Pozitiva a negativa úhrad zdravotní péče ve 2021 v rámci sdružení nemocnic NP
  MUDr. Tomáš Gottvald, generální ředitel / předseda představenstva, Nemocnice Pardubického kraje
 • 15.00 – 15.30 hod. Aktuální situace českého zdravotnictví ve srovnání se státy EU a perspektiva dalšího vývoje (personál, struktura, finance, oranizace, … )
  MUDr. Pavel Vepřek, člen představentsva, Nemocnice Plzeňského kraje
 • 15.30 – 16.00 hod. Výsledky dohodovacích řízení pro rok 2021 a priority financování zdravotní péče s ohledem na příjmy a náklady v covid období
  Ing. David Šmehlík, MHA, náměstek ředitele pro zdravotní péči, VZP

Hlavní partner

Partneři