Zdravotnické prostředky optikou zcela nové legislativy, dozoru a regulace promoce a prodeje

21. dubna 2021 On-line konference

Účinnost nového zákona o zdravotnických prostředcích 268/2014 Sb. i novely stávajícího zákona o zdravotnických prostředcích byla sjednocena ke dni 26.05.2021, k datu účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) MDR 2017/745. Protože konečně známe finální podobu nejen evropského nařízení (jehož účinnost byla v loňském roce o jeden rok odložena), ale i národních prováděcích a doplňujících předpisů, můžeme si konečně prakticky a interaktivně ukázat, co se ve vybraných oblastech změní pro výrobce, distributory, dovozce nebo zplnomocněné zástupce, a na co si při přechodu na novou legislativu dát pozor.

Moderátor on-line konference: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, CEO LEXUM a.s., Executive AVEL ČR, AVEL SK, předseda představenstva, SAPOCH z.s.

Program akce i s přílohami (vyžadováno heslo)
X
Zadané heslo není správné
 • 10.00 – 10.30 hod. Mgr. Daniela Rrahmaniová, vedoucí oddělení léčiv a zdravotnických prostředků, Ministerstvo zdravotnictví ČR
  Aktuální regulace oblasti zdravotnických prostředků (Implementace nařízení EU parlamentu a Rady EU 2017/745 o zdravotnických prostředcích, účinnost nařízení EU parlamentu a Rady EU 2017/746 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a novela zákona 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích)
 • 10.30 – 11.30 hod. Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka, MUDr. Darek Foit, MBA, ředitel odboru zdravotnických prostředků, Státní ústav pro kontrolu léčiv
  Zavedení EMDN, RZPRO vs. ISZP
 • 11.30 – 12.00 hod. JUDr. Antonín Valuš, Ph.D., advokát, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.
  Přechodná ustanovení nové legislativy – na co se připravit k 26. květnu 2021 (legacy devices – výroba, uvádění na trh a doprodeje; ohlašování a registrace – ISZP, RZPRO a EUDAMED)
 • 12.00 – 12.30 hod. MUDr. Miroslav Zvolský, ÚZIS a NCMNK
  Kategorizace zdravotnické techniky a zdravotnických materiálů (KZT, KZM), vazba na CND a možnosti využití
 • 12.30 – 13.00 hod. Ing. Jan Beneš, předseda KZP, Svaz zdravotních pojišťoven ČR
  Pohled SZP ČR na reálnou potřebu, příležitosti a praktické využití kategorizace ZP

13.00 – 14.00 hod. Přestávka

 • 14.00 – 14.30 hod. Mgr. Libor Štajer, partner, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.
  Základní představení zcela nových principů a pravidel propagace zdravotnických prostředků aneb od 26. května 2021 na druhém břehu regulace
  Přehled pravidel a požadavků na propagaci zdravotnických prostředků v novele zákona o regulaci reklamy včetně změny dozoru
 • 14.30 – 15.00 hod. Ing. Jakub Filip, Manažer jakosti, Siemens Healthcare, s.r.o., člen předsednictva CZEDMA
  Doporučení pro distributory / dovozce zdravotnických prostředků v oblasti shody dle MDR, označení CE, překlasifikování výrobků do vyšších rizikových tříd, systému řízení kvality, Správná dovozní a distribuční praxe, PMS a vigilance dle MDR, povinná hlášení. Kontroly SÚKL u distributorů a dovozců zdravotnických prostředků
 • 15.00 – 15.30 hod. MUDr. Miroslav Palát, Prezident CzechMed
  Jak ovlivní MDR a nový zákon o ZP kultivaci prostředí v oblasti legislativy, ekonomiky, inovace, etiky, bezpečnosti a kvality
 • 15.30 – 16.00 hod. Ing. Václav Bláha, biomedicínský inženýr, Fakultní nemocnice Motol
  Specifika klinických potřeb, kategorizace a obchodní politiky ZP v souvislosti s přijetím MDR a novelizace zákona o ZP z praxe FN Motol
 • 16.00 – 16.30 hod. Ing. Michal Filip, obchodní náměstek, Fakultní nemocnice Hradec Králové
  Jak ovlivní MDR a nový zákon o ZP nákupy a jejich transparentnost a efektivitu
 • 16.30 – 17.00 hod. MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., CEO, Value Outcomes s.r.o.
  MDR a Telemedicína – příležitosti nebo rizika?!

… změna programu vyhrazena