Zdravotní péče a farmacie on-line – konference

11. listopadu 2020 On-line konference

ON-LINE KONFERENCE: Konference se zabývala aktuálními příležitostmi on-line farmacie a e-health, distanční zdravotní péče včetně Pharm delivery centrových léků

Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, generální ředitel, LEXUM a.s., výkonný tajemník AVEL ČR, AVEL SK, předseda představenstva SAPOCH, z.s.

Program akce i s přílohami (vyžadováno heslo)
X
Zadané heslo není správné
 1. 10.00 – 10.30 hod.: Plány a postup digitalizace zdravotní péče a farmacie v ČR z pohledu Ministerstva zdravotnictví – eHealth & ePreskripce
  Ing. Martin Zeman, DMS, ředitel, Národní centrum elektronického zdravotnictví, MZ ČR
 2. 10.30-11.00 hod.: Aktuální příležitosti e-health, výzvy on-line péče a praktické využití telemedicíny
  Ing. Antonín Hlavinka, Národní telemedicínské centrum Olomouc
 3. 11.00-11.30 hod.:Očekávání pacientské rady od on-line zdravotní a lékárenské péče a legislativní rámec budoucího vývoje
  Mgr. Jana Hlaváčová, vedoucí Oddělení podpory práv pacientů, MZ ČR
 4. 11.30-12.00 hod.: Přínosy a náklady telemedicínských služeb a jejich zařazení do systému úhrad
  MUDr. Tomáš Doležal, medicínský ředitel iHETA, COGVIO-MEDEVIO
 5. 12.00-12.30 hod.:Zkušenosti s e-receptem a příležitosti lékového záznamu
  Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka, SÚKL
 6. 12.30-13.00 hod.: Telemedicína je když … A proč se na to ptát pacientů i firem?
  MUDr. Tomáš Šebek, platforma uLékaře.cz
 7. 14.00-14.30 hod.: Virtuální online 24/7 klinika EUC aneb diagnostika & doporučení péče a objednání léků
  Mgr. Daniel Soukup, MBA, manažer, Virtuální klinika
 8. 14.30-15.00 hod.: Distanční teledentistry
  doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., prezident, Česká stomatologická komora
 9. 15.00-15.30 hod.: Novinky v e-farmacii a on-line lékárenské péči (Dr. Max klientský program, poradna, rezervační systém atd.)
  Ing. Daniel Horák, generální ředitel, Dr.Max Lékárna
 10. 15.30-16.00 hod.: Bezpečnost, zavedená praxe a svoboda volby u Rx-online
  PharmDr. Vladimír Finsterle, MBA, předseda představenstva, ČAPIL
 11. 16.00-17.00 hod.: PharmDelivery aneb B2C dodávky centrové biologické léčby
  Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, výkonný ředitel, AIFP
  Mgr. Michal Hojný, vedoucí ústavní lékárny, IKEM

Partneři konference