Vzhledem k současné situaci ohledně Covid-19 se termíny konferencí mohou změnit, budeme Vás průběžně informovat.

Zdravotní péče a farmacie on-line – konference

11. listopadu 2020 On-line konference

ON-LINE KONFERENCE: Konference se zabývala aktuálními příležitostmi on-line farmacie a e-health, distanční zdravotní péče včetně Pharm delivery centrových léků

Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, generální ředitel, LEXUM a.s., výkonný tajemník AVEL ČR, AVEL SK, předseda představenstva SAPOCH, z.s.

Program akce i s přílohami (vyžadováno heslo)
X
Zadané heslo není správné
 1. Plány a postup digitalizace zdravotní péče a farmacie v ČR z pohledu Ministerstva zdravotnictví – eHealth & ePreskripce
  Ing. Martin Zeman, DMS, ředitel, Národní centrum elektronického zdravotnictví, MZ ČR
 2. Aktuální příležitosti e-health, výzvy on-line péče a praktické využití telemedicíny
  Ing. Antonín Hlavinka, Národní telemedicínské centrum Olomouc
 3. Zkušenosti s e-receptem a příležitosti lékového záznamu
  Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka, SÚKL
 4. Telemedicína je když … A proč se na to ptát pacientů i firem?
  MUDr. Tomáš Šebek, platforma uLékaře.cz
 5. Virtuální online 24/7 klinika EUC aneb diagnostika & doporučení péče a objednání léků
  Mgr. Daniel Soukup, MBA, manažer, Virtuální klinika
 6. Distanční teledentistry
  doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., prezident, Česká stomatologická komora
 7. Novinky v e-farmacii a on-line lékárenské péči (Dr. Max klientský program, poradna, rezervační systém atd.)
  Ing. Daniel Horák, generální ředitel, Dr.Max Lékárna
 8. Bezpečnost, zavedená praxe a svoboda volby u Rx-online
  PharmDr. Vladimír Finsterle, MBA, předseda představenstva, ČAPIL
 9. PharmDelivery aneb B2C dodávky centrové biologické léčby
  Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, výkonný ředitel, AIFP
  Mgr. Michal Hojný, vedoucí ústavní lékárny, IKEM
 1. 10.00 – 10.30 hod.: Plány a postup digitalizace zdravotní péče a farmacie v ČR z pohledu Ministerstva zdravotnictví – eHealth & ePreskripce
  Ing. Martin Zeman, DMS, ředitel, Národní centrum elektronického zdravotnictví, MZ ČR
 2. 10.30-11.00 hod.: Aktuální příležitosti e-health, výzvy on-line péče a praktické využití telemedicíny
  Ing. Antonín Hlavinka, Národní telemedicínské centrum Olomouc
 3. 11.00-11.30 hod.:Očekávání pacientské rady od on-line zdravotní a lékárenské péče a legislativní rámec budoucího vývoje
  Mgr. Jana Hlaváčová, vedoucí Oddělení podpory práv pacientů, MZ ČR
 4. 11.30-12.00 hod.: Přínosy a náklady telemedicínských služeb a jejich zařazení do systému úhrad
  MUDr. Tomáš Doležal, medicínský ředitel iHETA, COGVIO-MEDEVIO
 5. 12.00-12.30 hod.:Zkušenosti s e-receptem a příležitosti lékového záznamu
  Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka, SÚKL
 6. 12.30-13.00 hod.: Telemedicína je když … A proč se na to ptát pacientů i firem?
  MUDr. Tomáš Šebek, platforma uLékaře.cz
 7. 14.00-14.30 hod.: Virtuální online 24/7 klinika EUC aneb diagnostika & doporučení péče a objednání léků
  Mgr. Daniel Soukup, MBA, manažer, Virtuální klinika
 8. 14.30-15.00 hod.: Distanční teledentistry
  doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., prezident, Česká stomatologická komora
 9. 15.00-15.30 hod.: Novinky v e-farmacii a on-line lékárenské péči (Dr. Max klientský program, poradna, rezervační systém atd.)
  Ing. Daniel Horák, generální ředitel, Dr.Max Lékárna
 10. 15.30-16.00 hod.: Bezpečnost, zavedená praxe a svoboda volby u Rx-online
  PharmDr. Vladimír Finsterle, MBA, předseda představenstva, ČAPIL
 11. 16.00-17.00 hod.: PharmDelivery aneb B2C dodávky centrové biologické léčby
  Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, výkonný ředitel, AIFP
  Mgr. Michal Hojný, vedoucí ústavní lékárny, IKEM

Partneři konference