Vzhledem k současné situaci ohledně Covid-19 se termíny konferencí mohou změnit, budeme Vás průběžně informovat.

Úhradová vyhláška pro rok 2020 a dostupnost léčivých přípravků – konference

13. listopadu 2019 Aquapalace hotel Praha - Čestlice

V jednom dni byli účastníci konference seznámeni s klíčovými východisky pro nastavení úhradových mechanismů v příštím roce a se změnami ve filozofii úhrad péče oproti předchozím rokům se zaměřením na centra, ambulance a následnou péči.

Následně v bloku o dostupnosti léčiv byla prodiskutována zcela nová pravidla distribuce a zajištění dostupnosti léků českým pacientům (Lex Pawlas, Lex Běhounek, připravovaný emergentní systém), současnou i budoucí regulaci reexportu.

Program akce i s přílohami (vyžadováno heslo)
X
Zadané heslo není správné

ÚHRADOVÁ VYHLÁŠKA 2020 – klíčové dopady změn proti referenčnímu období v oblasti regulační, klinické a nákladové efektivity řízení péče:

DOSTUPNOST LÉČIV – novinky, které musíte vědět aneb co se v 2020 změní?!

Moderátor konference: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, CEO Lexum a.s., Executive AVEL ČR a AVEL SK

Dopolední program 09.00 – 12.30 hod.:

ÚHRADOVÁ VYHLÁŠKA 2020 – klíčové dopady změn proti referenčnímu období v oblasti regulační, klinické a nákladové efektivity řízení péče:

 • Hlavní principy úhradové vyhlášky 2020 a predikce vývoje příjmů systému v.z.p.
  Ing. Helena Rögnerová, náměstkyně pro ekonomiku a zdravotní péči, Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • Klíčové změny ÚV 2020 vs. 2019 a 2018 v segmentech centrové, ambulantní a následné péče
  Ing. Petr Klíma, oddělení vykazování zdravotní péče, Jihočeské nemocnice
 • Výsledky dohodovacích řízení pro rok 2020 a změny úhrad v segmentu center specializované péče
  Ing. David Šmehlík, MHA, náměstek ředitele pro zdravotní péči, VZP
 • Ambice financování centrové péče a možnosti systému do 2021
  PharmDr. Michal Krejsta, MBA, CEO Lexum a.s., Executive AVEL ČR a AVEL SK
 • Fakta o úhradách zdravotní péče, zdravotnickém personálu a hospodaření v nemocnicích ČR od 2018 a očekávání v 2020
  MUDr. Aleš Herman, Ph.D., ředitel, AGEL
Přestávka na oběd 12.30 – 13.30 hod.

Odpolední program 13.30 – 18.00 hod.:

DOSTUPNOST LÉČIV – novinky, které musíte vědět aneb co se v 2020 změní?!

 • Shrnutí a vysvětlení legislativního vývoje a dopadů do aktuálních i budoucích variant distribučních kanálů pohledem posledních novelizací zákona o léčivech s akcentem na rizika spojená s hospodářskou soutěží
  Mgr. Libor Štajer, advokát, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.
 • Zcela nová pravidla pro zajištění dostupnosti léků českým pacientům (emergentní systém) a další související pravidla pro zajištění léčivých přípravků pacientům v ČR
  Mgr. Filip Vrubel, náměstek ministra, Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • Fakta o nedostupnosti a reexportech léčiv v ČR a možnosti nových opatření směrem k výrobci, distribuci a paralelnímu obchodníkovi
  Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka, Státní ústav pro kontrolu léčiv ČR
 • Komplikace lékáren s nedostupností léčivých přípravků, očekávání od změn a kroky ČLnK?
  PharmDr. Martin Kopecký, Ph.D., viceprezident, Česká lékárnická komora
 • Velikost, trend a vývoj reexportu a Evropě a České republice
  Ing. et Ing. Martin Šlégl, General Manager, IQVIA Česká a Slovenská republika
 • Aktuální vývoj, příležitosti a rizika DTP/DTH v praxi dodávek a pravda o vertikální integraci a monopolizaci
  Ing. Petr Hudec, Company Commercial Director, PHOENIX, Lékárenský velkoobchod
 • Mýty o nedostupnosti vlivem lokální redistribuce a pravé důvody
  Ing. Jan Rohrbacher, výkonný ředitel, Alliance Healthcare

Partner konference