Paralelní obchod s léky – nový legislativní rámec a praktické dopady v ČR a SR

15. května 2018 Aquapalace hotel Praha - Čestlice

Paralelní obchod s léky – nový legislativní rámec a praktické dopady v ČR a SR

Moderátorem odborné konference bude PharmDr. Michal Krejsta, MBA

  Mám zájem o tuto akci
  ORGANIZAČNÍ INFORMACE:

  Účastnický poplatek 9.500 Kč + 21% DPH

  Zahrnuje: účast na konferenci a občerstvení včetně oběda
  (na celkovou částku bude vystavena faktura – daňový doklad – po obdržení závazné přihlášky)
  Pro registraci použijte adresu: nebo použijte registrační formulář níže.
  Nejpozději jeden týden před konáním konference obdrží každý registrovaný účastník e-mailem podrobné organizační informace.

  Program akce

  PROGRAM:

  08.30 – 09.00 Registrace účastníků

  09.00 – 10.00 Trhy ČR vs. SR

  Pohled na velikost a vývoj cross-border sales v ČR a SR v trendu vývoje regulačních opatření od roku 2014 do současnosti

  Ing. Tomáš Khorel, Senior Consultant, Head of CZ & SK Consulting, IQVIA

  Klasifikace a kontext paralelního obchodu v ČR vs. SR podle produktových segmentů, distribučních kanálů a směru pohybu zboží – porovnání systému v ČR a SR     

  PharmDr. Jiří Stránský, Business Director Pharma, Sprinx Systems 

  10.00 – 10.30 Platná legislativa a její dopady i úskalí v ČR

  Paralelní import i export léků v ČR optikou aktuálně platné legislativy a související rizika spojená s hospodářskou soutěží

  Mgr. Libor Štajer, advokát, KMVS advokátní kancelář, s.r.o. 

  10.30 – 11.00 Platná legislativa a její dopady i úskalí v SR

  Aktualizovaná řešení reexportů pro vyšší dostupnost a transparentnost v prostředí Slovenska – the best practice?!

  Mgr. Mário Jančošek, advokátní kancelář Polakovič & Partners, Slovensko

  11.00  – 11.30 Coffee Break

  11.30 – 12.30 Nová regulační opatření v ČR a problematika tržního podílu

  Nová regulační opatření a komplexní přehled aktuální právní úpravy paralelního obchodu pro zajištění dostupnosti v ČR (opatření obecné povahy, seznam nenahraditelných LP, vydané zákazy, reálná dostupnost vs. Hlášené nedoávky/výpadky)

  Mgr. Irena Storová, pověřená řízením, Státní ústav pro kontrolu léčiv

  Problematika tržního podílu optikou požadované praxe distribučního řetězce – jeho přímý vliv na dostupnost?!

  Mgr. Martin Mátl, výkonný ředitel, ČAFF 

  12.30 – 13.15 Paralelní obchod po kanálech, brandech a výrobcích v hodnotě i objemu

  Paralelní obchod pod lupou tržních souvislostí, obchodních rizik a příležitostí – aktuální vývoj a kvantifikace reexportu za posledních 10 let v ČR a SR (po kanálech, segmentech, brandech a výrobcích, a to jak v hodnotě i objemu ks)

  PharmDr. Michal Krejsta, MBA, Výkonný tajemník AVEL ČR, AVEL SR, Člen představenstva NOOL, Poradce představenstva ČAFF 

  13.15 – 14:30 Přestávka na oběd

  14.30 – 15.00 Protipadělková směrnice a její reálný dopad do praxe reexportů

  European Stakeholder Model pro zajištění bezpečnosti LP a monitoringu PT – aktuální stav implementace FMD a pohled NOOL na ověřování a povinnosti distributorů a souběžných distributorů

  Mgr. Jakub Dvořáček, výkonný ředitel, AIFP

  15.00 – 15.30 DTP a DTH – mýty a realita

  Mýty a pověry o DTP a DTH aneb jejich reálný přínos pro dostupnost LP a skutečná role výrobce a distributora v těchto modelech

  Ing. Jan Rohrbacher, výkonný ředitel, Alliance Healthcare

  15.30 – 16.00 Rizika reexportu a příklady k následování z trhů EU

  Rizika reexportu ve světě inovativního farmaceutického průmyslu a příklady modelů z vybraných relevantních trhů EU

  Ing. Robert Sýkora, MHA, Market Access Director CEEMERIT, KYOWA KIRIN PHARMA

  16.00 – 16.30 Požadavky ČLnK na výrobce a distributory pro dostupnost LP

  Jak zajistit dostupnost léků ve veřejných lékárnách ve prospěch jejich pacientů aneb požadavky ČLnK na výrobce a distributory (+ otázka jednotných doplatků, síťotvroby a ohodnocování lékáren)?! 

  PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident, Česká lékárnická komora

  16.30 – 17.00 Diskuze a závěr