Vzhledem k současné situaci ohledně Covid-19 se termíny konferencí mohou změnit, budeme Vás průběžně informovat.

Paralelní obchod s léky – nový legislativní rámec a praktické dopady v ČR a SR

15. května 2018 Aquapalace hotel Praha - Čestlice

Paralelní obchod s léky – nový legislativní rámec a praktické dopady v ČR a SR

Moderátorem odborné konference bude PharmDr. Michal Krejsta, MBA

Mám zájem o tuto akci

ORGANIZAČNÍ INFORMACE:

Účastnický poplatek 9.500 Kč + 21% DPH

Zahrnuje: účast na konferenci a občerstvení včetně oběda
(na celkovou částku bude vystavena faktura – daňový doklad – po obdržení závazné přihlášky)
Pro registraci použijte adresu: nebo použijte registrační formulář níže.
Nejpozději jeden týden před konáním konference obdrží každý registrovaný účastník e-mailem podrobné organizační informace.

Program akce

PROGRAM:

08.30 – 09.00 Registrace účastníků

09.00 – 10.00 Trhy ČR vs. SR

Pohled na velikost a vývoj cross-border sales v ČR a SR v trendu vývoje regulačních opatření od roku 2014 do současnosti

Ing. Tomáš Khorel, Senior Consultant, Head of CZ & SK Consulting, IQVIA

Klasifikace a kontext paralelního obchodu v ČR vs. SR podle produktových segmentů, distribučních kanálů a směru pohybu zboží – porovnání systému v ČR a SR     

PharmDr. Jiří Stránský, Business Director Pharma, Sprinx Systems 

10.00 – 10.30 Platná legislativa a její dopady i úskalí v ČR

Paralelní import i export léků v ČR optikou aktuálně platné legislativy a související rizika spojená s hospodářskou soutěží

Mgr. Libor Štajer, advokát, KMVS advokátní kancelář, s.r.o. 

10.30 – 11.00 Platná legislativa a její dopady i úskalí v SR

Aktualizovaná řešení reexportů pro vyšší dostupnost a transparentnost v prostředí Slovenska – the best practice?!

Mgr. Mário Jančošek, advokátní kancelář Polakovič & Partners, Slovensko

11.00  – 11.30 Coffee Break

11.30 – 12.30 Nová regulační opatření v ČR a problematika tržního podílu

Nová regulační opatření a komplexní přehled aktuální právní úpravy paralelního obchodu pro zajištění dostupnosti v ČR (opatření obecné povahy, seznam nenahraditelných LP, vydané zákazy, reálná dostupnost vs. Hlášené nedoávky/výpadky)

Mgr. Irena Storová, pověřená řízením, Státní ústav pro kontrolu léčiv

Problematika tržního podílu optikou požadované praxe distribučního řetězce – jeho přímý vliv na dostupnost?!

Mgr. Martin Mátl, výkonný ředitel, ČAFF 

12.30 – 13.15 Paralelní obchod po kanálech, brandech a výrobcích v hodnotě i objemu

Paralelní obchod pod lupou tržních souvislostí, obchodních rizik a příležitostí – aktuální vývoj a kvantifikace reexportu za posledních 10 let v ČR a SR (po kanálech, segmentech, brandech a výrobcích, a to jak v hodnotě i objemu ks)

PharmDr. Michal Krejsta, MBA, Výkonný tajemník AVEL ČR, AVEL SR, Člen představenstva NOOL, Poradce představenstva ČAFF 

13.15 – 14:30 Přestávka na oběd

14.30 – 15.00 Protipadělková směrnice a její reálný dopad do praxe reexportů

European Stakeholder Model pro zajištění bezpečnosti LP a monitoringu PT – aktuální stav implementace FMD a pohled NOOL na ověřování a povinnosti distributorů a souběžných distributorů

Mgr. Jakub Dvořáček, výkonný ředitel, AIFP

15.00 – 15.30 DTP a DTH – mýty a realita

Mýty a pověry o DTP a DTH aneb jejich reálný přínos pro dostupnost LP a skutečná role výrobce a distributora v těchto modelech

Ing. Jan Rohrbacher, výkonný ředitel, Alliance Healthcare

15.30 – 16.00 Rizika reexportu a příklady k následování z trhů EU

Rizika reexportu ve světě inovativního farmaceutického průmyslu a příklady modelů z vybraných relevantních trhů EU

Ing. Robert Sýkora, MHA, Market Access Director CEEMERIT, KYOWA KIRIN PHARMA

16.00 – 16.30 Požadavky ČLnK na výrobce a distributory pro dostupnost LP

Jak zajistit dostupnost léků ve veřejných lékárnách ve prospěch jejich pacientů aneb požadavky ČLnK na výrobce a distributory (+ otázka jednotných doplatků, síťotvroby a ohodnocování lékáren)?! 

PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident, Česká lékárnická komora

16.30 – 17.00 Diskuze a závěr