PARAGRAFY VE ZDRAVOTNICTVÍ A FARMACII – konference

30. listopadu 2023 Hotel Golf Praha + online

MODERÁTOR: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, LL.M., Generální ředitel Lexum a.s., Předseda představenstva SAPOCH, z.s., Výkonný tajemník AVEL ČR a AVEL SK, Výkonný tajemník APDZ

 

 

 

Program akce i s přílohami (vyžadováno heslo)
X
Zadané heslo není správné

PROGRAM KONFERENCE: (09.00 – 17.30 hod.)

9.00- 9.20 Úvod

PharmDr. Michal Krejsta, MBA, LL.M., generální ředitel Lexum ČR&SR, předseda představenstva Sapoch, výkonný tajemník Avel ČR, Avel SR, výkonný tajemník ADPZ

9.20- 10.00 Nástroje aktivní lékové politiky pro zajištění dostupnosti z pohledu výrobců generik
Mgr. Filip Vrubel, výkonný ředitel ČAFF

10.00- 10.40 Novela zákona o léčivech – příležitosti a rizika na straně výrobce pro zajištění dostupnosti léků a vysvětlení desatera doporučení ze sektorového šetření ÚOHS v oblasti distribuce léčiv pro praxi lékového řetězce
Mgr. Libor Štajer, advokát a partner, advokátní kancelář KMVS

10.40- 11.20 Příležitosti a rizika na straně lékáren při zajištění dostupnosti léků s ohledem na aplikované distribuční modely a změny právní regulace, pravidla a právní úskalí substituce léčivých přípravků prováděné za účelem zajištění dostupnosti léčivých přípravků
Mgr. MUDr. Jaroslav Maršík, advokát, právní poradce České lékárnické komory

11.20- 12.00 Telemedicína a její vztah na dostupnost, cenu a odpovědnost při poskytování zdravotní péče?
JUDr. Mgr. Martin Šolc, Ph.D., Katedra občanského práva a Katedra zdravotnického práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova

12.00- 12.40 Teorie ztráty šance – nová judikatura, nové závěry?

JUDr. Ivo Smrž, Ph.D., odborný pracovník Ústavu státu a práva Akademie věd ČR

12.40– 13.40 Oběd

13.40- 14.20 Úhrada zdravotních služeb dle §16 zákona č. 48/1997 Sb. – aktuální judikatura a praxe přístupu k lékům off-label

JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D., předsedkyně Společnosti medicínského práva ČLS JEP, advokátka

14.20- 15.00 Kazuistiky a judikáty z oblasti medicínského práva
Mgr. Kateřina Jirásková, advokát

15.00- 15.40 Přestávka na kávu

15.40- 16.20 Dostupnost a ochrana zdravotnických dat dle současné i připravované legislativy – GDPR vs. EHDS
Mgr. Martin Cach, místopředseda výboru, Spolek pro ochranu osobních údajů

16.20- 17.00 Nástroje aktivní lékové politiky pro zajištění dostupnosti z pohledu výrobců originálních léčivých přípravků

Mgr. David Kolář, výkonný ředitel AIFP