Vzhledem k současné situaci ohledně Covid-19 se termíny konferencí mohou změnit, budeme Vás průběžně informovat.

Zdravotnické prostředky – kategorizace a úhradová regulace zdravotnických prostředků hrazených na poukaz – konference

31. října 2019 Kongresové centrum IKEM

Hlavní témata konference:

 • Přehled právního rámce a regulací ZP
 • Úhradové mechanismy ZP
 • Nový přístup ke komplexitě zakázek na zdravotnické prostředky ve zdravotnictví
Program akce i s přílohami (vyžadováno heslo)
X
Zadané heslo není správné

BLOK 1: Přehled právního rámce a regulací

Moderátor: Mgr. Libor Štajer, advokát, partner, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.

BLOK 2, Úhradové mechanismy ZP

Moderátor: MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., ředitel společnosti, Value Outcomes, s.r.o.

BLOK 3, Nový přístup ke komplexitě zakázek na zdravotnické prostředky ve zdravotnictví

Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, CEO LEXUM a.s., Executive AVEL ČR, AVEL SK

Panelová diskuse k Bloku 3
Téma: Principy ekonomicky nejhospodárnějšího nákupu ZP v nemocnicích ČR

Mgr. Michal Hojný, vedoucí ústavní lékárny, vedoucí Odboru centrálního nákupu, IKEM
Ing. Čeněk Merta, MBA, obchodní náměstek, Fakultní nemocnice Olomouc
MUDr. Miroslav Palát, MBA, prezident, CzechMed

08.30 – 09.00 hod. Registrace účastníků

BLOK 1, 09.00 – 11.30 hod.
Přehled právního rámce a regulací

Moderátor: Mgr. Libor Štajer, advokát, partner, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.

Nová evropská nařízení o zdravotnických prostředcích – aktuální stav a přechodná ustanovení
JUDr. Antonín Valuš, PhD., advokát, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.

 • Základní obsah nařízení – stručné představení
 • Jaký je stav implementačních aktů, společných specifikací a jmenování notifikovaných osob?
 • Je vše připraveno pro ostrý start v květnu 2020?
 • Jak interpretovat přechodná ustanovení?

Legislativní priority ministerstva v oblasti regulace zdravotnických prostředků a příprava na nařízení o zdravotnických prostředcích
Mgr. Daniela Rrahmaniová, vedoucí oddělení léčiv a zdravotnických prostředků, MZ ČR

 • Jaké změny nás čekají v tuzemské právní úpravě po účinnosti nařízení?
 • Implementační zákon, jeho stav a oblasti, které řeší;
 • Zákon o diagnostických zdravotnictvích prostředních in vitro;
 • Další změny legislativy (např. zákon o regulaci reklamy).

Novinky z oboru zdravotnických prostředků plus úhrady zdravotnických prostředků
Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka, Státní ústav pro kontrolu léčiv

Přehled novinek v oblasti klinického hodnocení zdravotnických prostředků ve světle nařízení o zdravotnických prostředcích
Mgr. Karolína Peštová, vedoucí oddělení klinického hodnocení zdravotnických prostředků a vigilance, Státní ústav pro kontrolu léčiv

Technická dokumentace zdravotnických prostředků pohledem nařízení o zdravotnických prostředcích
Jiří Šifner, Vedoucí oddělení posuzování zdravotnických prostředků, Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.)

 • Proč je kvalitní technická dokumentace zdravotnických prostředků klíčová a k čemu jí využít?
 • Základní přehled požadavků na technickou dokumentaci
 • Vznik a modifikace technické dokumentace v průběhu životního cyklu ZP
 • Technická dokumentace pohledem notifikované osoby

11.30 – 12.00 hod. Přestávka na kávu

BLOK 2, 12.00 – 14.00 hod.
Úhradové mechanismy ZP

Moderátor: MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., ředitel společnosti, Value Outcomes, s.r.o.

Zkušenosti s novým systémem kategorizace a úhrad z pohledu zdravotních pojišťoven
Ing. Zuzana Přikrylová, vedoucí oddělení zdravotnických prostředků, VZP

Zkušenosti s novým systémem kategorizace a úhrad z pohledu zdravotních pojišťoven
Ing. Jan Beneš, předseda Komise pro zdravotnické prostředky, Svaz zdravotních pojišťoven ČR

Principy HTA (hodnocení nákladů a přínosů) v oblasti přístrojů a zdravotnických prostředků
MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., ředitel společnosti, Value Outcomes, s.r.o.

Panelová diskuse k Bloku 2:
Témata:

 • Legislativní výhledy v oblasti regulace cen a úhrad zdravotnických prostředků
 • Vývoj nákladů – trendy a očekávání
 • Tvorba sítě a dostupnost pro pacienty
 • Hodnocení přínosů a nákladů
 • Vstup inovací

14.00 – 15.00 hod. Oběd

BLOK 3, 15.00 – 17.30 hod.
Nový přístup ke komplexitě zakázek na zdravotnické prostředky ve zdravotnictví

Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, CEO LEXUM a.s., Executive AVEL ČR, AVEL SK

Pohled ministerstva zdravotnictví na nákupní systémy přímo-řízených nemocnic ČR
Ing. Jan Michálek, Ministerstvo zdravotnictví ČR

Stav notifikovaných osob pro zdravotnické prostředky v České republice
Mgr. Zdeněk Veselý, ředitel Sekce odborných působností, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Nákupní systémy v zemích EU a jejich výhody a nevýhody – zahraniční trendy v oblasti veřejného nakupování ZP s ohledem na kvalitu
JUDr. Vlastimil Fidler, ředitel Odbrou práva věřejných zakázek a koncesí, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Zkušenosti z jiných resortů v oblasti veřejného nakupování. V čem se můžeme inspirovat? (sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek, PTK, metoda Best Value)
Mgr. Jiří Šimon, ředitel Odboru veřejných zakázek a právních služeb, Generální finanční ředitelství

Předběžná tržní konzultace, kritéria kvality ve VZ ve zdravotnictví a par. 19 ZZVZ – současnost a budoucnost
JUDr. Kateřina Davidová, advokátka, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.

Panelová diskuse k Bloku 3
Téma: Principy ekonomicky nejhospodárnějšího nákupu ZP v nemocnicích ČR

Mgr. Michal Hojný, vedoucí ústavní lékárny, vedoucí Odboru centrálního nákupu, IKEM
Ing. Čeněk Merta, MBA, obchodní náměstek, Fakultní nemocnice Olomouc
MUDr. Miroslav Palát, MBA, prezident, CzechMed