XVIII. Konference farmacie ve Špindlerově Mlýně

9. - 10. června 2022 Harmony Club hotel Špindlerův Mlýn + online

Konference Farmacie ve Špindlerově Mlýně je tradičním setkáním TOP managementu farmaceutických a distribučních společností, zdravotnických zařízení, zástupců státní správy, zdravotních pojišťoven, lékárenských řetězců a nezávislých lékárníků.

Program akce i s přílohami (vyžadováno heslo)
X
Zadané heslo není správné

DEN I, 9.6.2022 – ČTVRTEK

9.30 – 10.00 HOD. ZAHÁJENÍ KONFERENCE

10.00 – 12.00 hod. BLOK 1: VÝROBCE – DOZOR A REGULACE CEN A ÚHRAD LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

Moderátor: Mgr. Libor Štajer, advokát / partner, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.

1) ČINNOST, VIZE A STRATEGIE SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ (cca do 11.00 hod)

Účastníci panelu:

 • Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, LL.M., náměstek ministra zdravotnictví, Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka, Státní ústav pro kontrolu léčiv

 

2) CENY A ÚHRADY – PRVNÍ ZKUŠENOSTI S NOVELOU A POTŘEBY DO BUDOUCNA (cca od 11.00 hod do 12.00 hod)

Medicínské inovace a léková dostupnost, kterou přináší farmaceutičtí výrobci, jsou zcela zásadními příspěvky k rozvoji moderní zdravotní péče. Rizika udržitelnosti, šíře komplexity a výše nákladů na vývoj inovativních léků stále rostou stejně jak rostou požadavky správních orgánů v oblasti dozoru a regulace navíc ve vysoce legislativně měnícím se prostředí. Rychlost vstupu inovací, vývoj v oblasti cen a úhrad léčivých přípravků, novela zákona “48” a politika lékových nákupů má tak významný vliv na prodlužování a zvyšování kvality života. Sdílení rizik mezi výrobci-dodavateli a plátci zdravotní péče, stejně jako Registr smluv, bonusy, obchodní tajemství jsou bezpochyby nedílnou součástí budoucího vývoje a společným jmenovatelem dosaženého cílového stavu.

Účastníci panelu:

 • PhDr. Mgr. Jan Bodnár, LL.M., náměstek ředitele pro zdravotní péči, VZP ČR
 • MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., medicínský ředitel iHETA, Value Outcomes
 • Mgr. David Kolář, výkonný ředitel, AIFP
 • Mgr. Daniela Rrahmaniová, vedoucí oddělení léčiv a zdravotnických prostředků, Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka, Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Ing. Magdalena Vondráčková, Ph.D., odborná pracovnice, Svaz zdravotních pojišťoven ČR
 • Mgr. Filip Vrubel, výkonný ředitel, ČAFF

 

12.00 – 14.30 hod. BLOK 2: OCHRANA HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE A LÉKOVÝ ŘETĚZEC

Moderátoři: Mgr. Libor Štajer, advokát / partner, KMVS advokátní kancelář, s.r.o. & PharmDr. Michal Krejsta, MBA, generální ředitel, LEXUM a.s., předseda představenstva SAPOCH, z.s., výkonný tajemník AVEL ČR, AVEL SK

Ochrana hospodářské soutěže má klíčový význam pro jakýkoli moderní stát s fungující tržní ekonomikou. Díky ní jsou zdroje alokovány efektivně, roste produkce, dochází k inovacím, rozvoji, pokroku. Hospodářská soutěž má vliv na výši cen, kvality výrobků a služeb, pestrost nabídky i dostupnost. Proto je nutné neakceptovat taková jednání, která soutěž narušují a neustále přispívat k tvorbě srozumitelného a transparentního legislativního prostředí, které podněcuje k férové hospodářské soutěži, a to zejména zajištěním rovných podmínek pro všechny typy soutěžitelů. Rizika udržitelnosti současných zdravotnických logisticko-distribučních modelů ve světle dozorové činnosti ÚOHS a možných budoucích změn lékové řetězce včetně dopadu na poskytovatele, plátce, a zejména pacienty budou hlavními tématy diskuse směrem ke kultivaci soutěžního prostředí v České republice.

Účastníci panelu:

 • Mgr. Kateřina Baierle, Odborný rada Oddělení dominance a vertikálních dohod, ÚOHS
 • Mgr. Michal Hojný, vedoucí ústavní lékárny, IKEM
 • Ing. Daniel Horák, generální ředitel, Dr. Max, předseda představenstva, Asociace provozovatelů lékárenských sítí
 • Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., prezident, Česká lékárnická komora
 • Ing. Čeněk Merta, Ph.D., MBA, obchodní náměstek, FN Olomouc, předseda poradního sboru MZ ČR
 • Mgr. et Mgr. Romana Skácelová, vedoucí Oddělení strategických analýz a právní podpory, ÚOHS

 

14:30-15:30 Přestávka na oběd

 

15.30 – 18.30 hod. BLOK 3: NEMOCNICE – NORMALIZACE PÉČE & STABILITA ÚHRAD?!

Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, generální ředitel, LEXUM a.s., předseda představenstva SAPOCH, z.s., výkonný tajemník AVEL ČR, AVEL SK

Rychlost stabilizace a normalizace v poskytování opět komplexní léčebné a preventivní péče od akutní lůžkové, následné, ambulantní a specializované centrové, stejně jako návrat k hygienickým a provozním standardům je prioritou celé sítě poskytovatelů lůžkové péče. Rok 2020 a 2021 byl bezprecedentně složitější a komplikovanější než kterýkoli jiný rok v celé novodobé historii. Nemocnice bojovaly s pandemií virové nemoci covid-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2, omezily péči na akutní a vytvářely kapacity pro boj v první linii. Bohužel to nebyl vir jediný, mimoto čelily problému s personálem díky ošetřování členů rodiny, který paralyzoval jejich provoz. Praktické zkušenosti z takového období jsou proto nedocenitelné a přenositelné a zcela zásadní pro období budoucí, které bude mimo dalších mutací nemoci covid-19 významně ovlivněno dopady války na Ukrajině a související zdravotní, sociální a humanitární péčí o uprchlíky. To vše navíc za vysoké recese naší české ekonomiky a delší finanční krize veřejných financí a soukromých rozpočtů. V rámci panelové diskuse budeme diskutovat příležitosti a rizika stability úhrad po segmentech, vývoj centrové péče a efektivní nákupy a pozitivní listy s významnými zástupci managementu klíčových nemocnic a zdravotních pojišťoven.

Účastníci panelu:

 • PhDr. Mgr. Jan Bodnár, LL.M., náměstek ředitele pro zdravotní péči, VZP ČR
 • MUDr. Tomáš Gottvald, MHA, generální ředitel a předseda představenstva, Nemocnice Pardubického kraje
 • MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel, Fakultní nemocnice Ostrava
 • JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, ředitel, Fakultní nemocnice Motol
 • MUDr. Zdeňka Salcman Kučerová, ředitelka úseku zdravotnického, ZP MV ČR
 • Ing. Michal Stiborek, MBA, ředitel, IKEM
 • MUDr. Lukáš Velev, MHA, ředitel, Nemocnice Jihlava
 • MUDr. Jan Votava, MBA, ředitel, FNKV Praha


20.00  Společná večeře

 

DEN II, 10.6.2022 – PÁTEK

10.00 – 12.00 HOD. PŘEDNÁŠKA NA TÉMA „MEZILIDSKÉ VZTAHY“, DOC. PHDR. DR.PHIL. LAURA JANÁČKOVÁ, CSC. HTTP://WWW.IPAV.CZ/JANACKOVAL.HTML

 

12.00 – 15.00 hod. Závěrečný oběd