XV. Konference Farmacie ve Špindlerově Mlýně

4. - 5. června 2019 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn

Ve dnech 4. a 5. června 2019 se konal v Harmony Club Hotelu Špindlerův Mlýn již XV. ročník
konference Farmacie. Stejně jako v minulých letech se sešlo více než 200 posluchačů z řad
managementu farmaceutických a distribučních společností, lékárenských řetězců, managementu
zdravotních pojišťoven, zdravotnických zařízení a představitelů státní správy.

Děkujeme všem účastníkům a přednášejícím, že nám zachovávají přízeň. Věřím, že konference byla
pro všechny přínosem nejen ve smyslu získání nových informací, ale také příležitostí pro zajímavá
pracovní i osobní setkání.

XVI. ročník konference Farmacie se bude konat v Harmony Club Hotelu Špindlerův Mlýn v termínu 2. – 3.6.2020.

Těšíme se na setkání s Vámi na dalších našich vzdělávacích akcích.

Program akce i s přílohami (vyžadováno heslo)
X
Zadané heslo není správné

DEN I, 4. 6. 2019

10.00 – 10.30 hod. Zahájení konference

10.30 – 13.30 hod. BLOK 1

Moderátor: Mgr. Libor Štajer, advokát / partner, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.

Témata panelových diskusí BLOKU 1:
1. Aktuální otázky v činnosti, organizaci a přístupu správních orgánů a to mimo jiné i v oblasti dozoru a regulace včetně očekávaného vývoje a změn v legislativě – otevřená diskuze

Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka, Státní ústav pro kontrolu léčiv
Mgr. Filip Vrubel, náměstek ministra, Ministerstvo zdravotnictví ČR

2. Registr smluv, bonusy, publikace jednotkových cen, obchodní tajemství ve světle požadavku „transparentnosti“ – současný stav a budoucí vývoj – otevřená diskuze

Mgr. Michal Hojný, vedoucí ústavní lékárny IKEM
PharmDr. Michal Krejsta, MBA, generální ředitel, LEXUM a.s., výkonný tajemník AVEL ČR, AVEL SK
Mgr. Kateřina Podrazilová, Ph.D., předsedkyně LK SZP ČR
Ing. David Šmehlík, MHA, náměstek ředitele pro zdravotní péči, VZP ČR
Mgr. Filip Vrubel, náměstek ministra, Ministerstvo zdravotnictví ČR

3. Aktuální témata, otázky a nejbližší vývoj v oblasti cen a úhrad léčivých přípravků, připravovaná novela zákona „48“, možné dopady ústavní stížnosti – pohledem plátců, regulátorů, účastníků řízení i nezávislých odborníků – otevřená diskuze

Mgr. Michal Hojný, vedoucí ústavní lékárny IKEM
Mgr. Kateřina Podrazilová, Ph.D., předsedkyně LK SZP ČR
Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka, Státní ústav pro kontrolu léčiv
Ing. David Šmehlík, MHA, náměstek ředitele pro zdravotní péči, VZP ČR
Mgr. Filip Vrubel, náměstek ministra, Ministerstvo zdravotnictví ČR

13.30 – 14.30 hod. Přestávka na oběd

14.30 – 18.00 hod. BLOK 2

Moderátoři:
PharmDr. Michal Krejsta, MBA, generální ředitel, LEXUM a.s., výkonný tajemník AVEL ČR, AVEL SK

Ing. Robert Sýkora, MHA, Market Access Director CEEMERIT, Kyowa Kirin

Téma: 
Příležitosti a výzvy českých nemocnic v roce 2019 aneb imperativy úhrad po segmentech, vývoj centrové péče a efektivní nákupy a pozitivní listy

– interaktivní moderovaná panelová diskuse a přednáškový blok se zástupci managementu významných nemocnic, nemocničních holdingů a sdružení nemocnic o současné situaci na poli ústavní péče a jak v ní uspět

Účastníci diskusního bloku:

 • Ing. Michal Čarvaš, MBA, předseda představenstva Nemocnice Prachatice, a.s., člen představenstva Jihočeské nemocnice, a.s.
 • MUDr. Tomáš Gottvald, předseda představenstva / generální ředitel, Nem. Pardubického kraje, a.s.
 • MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel, Fakultní nemocnice Ostrava
 • MUDr. Aleš Herman, PhD., ředitel, Agel
 • Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA, ředitelka, Konstantinovy lázně
 • MUDr. Roman Kraus, MBA, ředitel, Fakultní nemocnice Brno
 • Mgr. Jan Kvaček, ředitel, Nemocnice Na Bulovce
 • Ing. Čeněk Merta, MBA, obchodní náměstek, Fakultní nemocnice Olomouc
 • MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, předseda představenstva, Bohumínská městská nemocnice, a. s.
 • Ing. Michal Stiborek, MBA, ředitel, IKEM
 • Ing. Radim Šenk, MBA, FCCA, ekonomický náměstek, Ústřední vojenská nemocnice
 • Ing. David Šmehlík, MHA, náměstek ředitele pro zdravotní péči, VZP ČR
 • MUDr. Lukáš Velev, MHA, ředitel, Nemocnice Jihlava
 • MUDr. Pavel Vepřek, předseda spolku Občan, člen představenstva, Nemocnice Plzeňského kraje a.s.

20.00 – 02.00 hod. Společná večeře

DEN II, 5. 6. 2019

09.30 – 13.30 hod. BLOK 3

Moderátor: Rudolf Matějka, jednatel, Mentoria, s.r.o.

Úvodní slovo: MUDr. Tomáš Šebek, lékař bez hranic

Komplexní systémy pro řízení cen a bonusů aneb „Jak řídit svou cenovou politiku a neztratit se v tom“
PharmDr. Jiří Stránský, Business Director Pharma, Jan Tomčík, majitel, Sprinx Systems

Jak bude vypadat customer facing team ve pharmě? Digitální marketing ve farmaceutickém průmyslu v ČR – jak si stojíme ve srovnání s EU a CEE?
Ing. Martin Šlégl, General Manager CZ & SK, Ing. Tomáš Khorel, Head of Consulting CZ&SK, IQVIA

Jak zajistit prosperující lékárnu v budoucích 5 letech
Ing. Daniel Horák, Generální ředitel, Dr. Max
Mgr. Hana Bambulová, MBA, Komerční ředitelka, Dr. Max

GDPR po roce účinnosti ve světle nového zákona o zpracování osobních údajů – aneb cesta od strašáka k noční můře a zase zpátky?
Mgr. Martin Cach, člen výboru spolku, Spolek pro ochranu osobních údajů

13.00 hod. Oběd, závěr konference
(Oběd bude podáván od 12.00 do 15.00 hod.)