XIX. Konference farmacie ve Špindlerově Mlýně

8. - 9. června 2023 Harmony Club hotel Špindlerův Mlýn + online

Konference Farmacie ve Špindlerově Mlýně je tradičním setkáním TOP managementu farmaceutických a distribučních společností, zdravotnických zařízení, zástupců státní správy, zdravotních pojišťoven, lékárenských řetězců a nezávislých lékárníků.

 

Program akce i s přílohami (vyžadováno heslo)
X
Zadané heslo není správné

Program konference:

DEN I, 8.6.2023 – ČTVRTEK

9.30 – 10.00 HOD. ZAHÁJENÍ KONFERENCE

PharmDr. Petr Fifka, místopředseda Výboru pro zdravotnictví, PSP ČR
Mgr. Andrea Michovská, Managing Director, Androsa

10.00 – 12.00 hod. BLOK 1: VÝROBCE – DOZOR A REGULACE CENY A ÚHRAD LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

Moderátor: Mgr. Libor Štajer, advokát / partner, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.

1) ČINNOST, VIZE A STRATEGIE SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ (cca do 11.00 hod)

 • Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, LL.M., náměstek ministra zdravotnictví, Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka, Státní ústav pro kontrolu léčiv

2) CENY A ÚHRADY – PRVNÍ ZKUŠENOSTI S NOVELOU A POTŘEBY DO BUDOUCNA (cca od 11.00 hod do 12.00 hod)

Medicínské inovace a léková dostupnost, kterou přináší farmaceutičtí výrobci, jsou zcela zásadními příspěvky k rozvoji moderní zdravotní péče. Rizika udržitelnosti, šíře komplexity a výše nákladů na vývoj inovativních léků stále rostou stejně jak rostou požadavky správních orgánů v oblasti dozoru a regulace navíc ve vysoce legislativně měnícím se prostředí. Rychlost vstupu inovací, vývoj v oblasti cen a úhrad léčivých přípravků, novela zákona “48” a politika lékových nákupů má tak významný vliv na prodlužování a zvyšování kvality života. Sdílení rizik mezi výrobci-dodavateli a plátci zdravotní péče, stejně jako Registr smluv, bonusy, obchodní tajemství jsou bezpochyby nedílnou součástí budoucího vývoje a společným jmenovatelem dosaženého cílového stavu.

Účastníci panelu:

 • PhDr. Mgr. Jan Bodnár, LL.M., náměstek ředitele pro zdravotní péči, VZP ČR
 • MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., medicínský ředitel iHETA, Value Outcomes
 • Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, LL.M., náměstek ministra zdravotnictví, Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • Mgr. David Kolář, výkonný ředitel AIFP
 • Mgr. Kateřina Podrazilová, Ph.D., předsedkyně LK SZP ČR
 • Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka, Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Mgr. Filip Vrubel, výkonný ředitel, ČAFF

12.00 – 14.30 hod. BLOK 2: OCHRANA HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE A LÉKOVÝ ŘETĚZEC

Moderátoři: Mgr. Libor Štajer, advokát / partner, KMVS advokátní kancelář, s.r.o. & PharmDr. Michal Krejsta, MBA, LL.M., generální ředitel, LEXUM a.s., předseda představenstva SAPOCH, z.s., výkonný tajemník AVEL ČR, AVEL SK

Ochrana hospodářské soutěže má klíčový význam pro jakýkoli moderní stát s fungující tržní ekonomikou. Díky ní jsou zdroje alokovány efektivně, roste produkce, dochází k inovacím, rozvoji, pokroku. Hospodářská soutěž má vliv na výši cen, kvality výrobků a služeb, pestrost nabídky i dostupnost. Proto je nutné neakceptovat taková jednání, která soutěž narušují a neustále přispívat k tvorbě srozumitelného a transparentního legislativního prostředí, které podněcuje k férové hospodářské soutěži, a to zejména zajištěním rovných podmínek pro všechny typy soutěžitelů. Rizika udržitelnosti současných zdravotnických logisticko-distribučních modelů ve světle výsledků a doporučení ze sektorového šetření ÚOHS a možných budoucích změn lékové řetězce včetně dopadu na poskytovatele, plátce, a zejména pacienty budou hlavními tématy diskuse směrem ke kultivaci soutěžního prostředí v České republice.

Účastníci panelu:

 • Mgr. Kateřina Baierle, oddělení dominance a vertikálních dohod – výroba, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
 • Ing. Petr Doležal, generální ředitel, PHOENIX Lékárenský velkoobchod
 • Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, LL.M., náměstek ministra zdravotnictví, Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • Mgr. Michal Hojný, vedoucí ústavní lékárny, IKEM
 • Mgr. David Kolář, výkonný ředitel AIFP
 • Ing. Jan Rohrbacher, výkonný ředitel, Alliance Healthcare
 • Mgr. et Mgr. Romana Skácelová, Vedoucí Oddělení strategických analýz a právní podpory, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
 • Mgr. Filip Vrubel, výkonný ředitel, ČAFF

14:30-15:30 Přestávka na oběd

15.30 – 18.30 hod. BLOK 3: NEMOCNICE – NORMALIZACE PÉČE & STABILITA ÚHRAD?!

Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, LL.M., generální ředitel, LEXUM a.s., předseda představenstva SAPOCH, z.s., výkonný tajemník AVEL ČR, AVEL SK

Rychlost stabilizace a normalizace v poskytování opět komplexní léčebné a preventivní péče od akutní lůžkové, následné, ambulantní a specializované centrové, stejně jako návrat k hygienickým a provozním standardům je prioritou celé sítě poskytovatelů lůžkové péče. Rok 2020 a 2021 byl bezprecedentně složitější a komplikovanější než kterýkoli jiný rok v celé novodobé historii. Nemocnice bojovaly s pandemií virové nemoci covid-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2, omezily péči na akutní a vytvářely kapacity pro boj v první linii. Bohužel to nebyl vir jediný, mimoto čelily problému s personálem díky ošetřování členů rodiny, který paralyzoval jejich provoz. Praktické zkušenosti z takového období jsou proto nedocenitelné a přenositelné a zcela zásadní pro období budoucí, které bude mimo dalších mutací nemoci covid-19 významně ovlivněno dopady války na Ukrajině a související zdravotní, sociální a humanitární péčí o uprchlíky. To vše navíc za vysoké recese naší české ekonomiky a delší finanční krize veřejných financí a soukromých rozpočtů. V rámci panelové diskuse budeme diskutovat příležitosti a rizika stability úhrad po segmentech, vývoj centrové péče a efektivní nákupy a pozitivní listy s významnými zástupci managementu klíčových nemocnic.

Účastníci panelu:

 • MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA, ředitelka, Nemocnice Blansko
 • MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel, Fakultní nemocnice Ostrava
 • MUDr. Aleš Herman, Ph.D., ředitel, Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • MUDr. Tomáš Gottvald, MHA, generální ředitel, Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
 • Mgr. Jan Kvaček, ředitel, Fakultní nemocnice Bulovka
 • Ing. Michal Stiborek, MBA, ředitel, IKEM
 • MUDr. Lukáš Velev, MHA, ředitel, Nemocnice Jihlava
 • MUDr. Jan Votava, MBA, ředitel, FNKV Praha

20.00 – 02.00 hod. Společná večeře

DEN II, 9.6. 2023 – PÁTEK

09.30 – 12.00 HOD. PŘEDNÁŠKA NA TÉMA „PARTNERSKÉ VZTAHY“, DOC. PHDR. DR.PHIL. LAURA JANÁČKOVÁ, CSC. & doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.

12.00 – 15.00 hod. Závěrečný oběd

Hlavní partneři konference

Partneři konference