XIV. KONFERENCE RIZIKA V ČINNOSTECH FARMACEUTICKÉ SPOLEČNOSTI

5. - 6. června 2018 Harmony Club hotel Špindlerův Mlýn

XIV. KONFERENCE RIZIKA V ČINNOSTECH FARMACEUTICKÉ SPOLEČNOSTI

  Mám zájem o tuto akci
  Organizační informace:

  Účastnický poplatek: 19.500 Kč + 21% DPH
  Zahrnuje: účast na konferenci po dobu dvou dnů, tištěné materiály, občerstvení během celé konference včetně 2x oběda a 1x večeře formou bufetu, ubytování na jednu noc od 5. do 6.6.2018 a poplatku za parkování v hotelu.

  Účastník bude registrován na základě vyplněné on-line přihlášky na této stránce nebo zasláním e-mailové zprávy na adresu: 

  Na základě této závazné přihlášky bude vystavena faktura a odeslána poštou na adresu uvedenou na přihlášce. Pokud se fakturační adresa liší od adresy doručovací, prosím uveďte tuto eventualitu v poznámkách on-line formuláře nebo v e-mailové zprávě. Zároveň bude registrovanému účastníkovi automaticky rezervováno ubytování v hotelu na jednu noc podle propozic viz výše. Nejpozději jeden týden před konáním konference obdrží každý registrovaný účastník e-mailem podrobné organizační informace včetně potvrzení o rezervaci ubytování.

  Pokud registrovaný účastník zruší svou účast méně než 5 pracovních dnů před konáním konference, bude účtován storno poplatek ve výši 50% z fakturované částky. Je však samozřejmě možné v takovém případě vyslat náhradníka.

  Program akce

  DEN I, 5.6.2018

  10.00 – 10.20 hod. Zahájení konference

  Mgr. Martina Grusová, ředitelka, Androsa, s.r.o.
  PharmDr. Jiří Stránský, Business Director Pharma, Sprinx Systems, a.s.
  Ing. et Ing. Martin Šlégl, Regional Principal, IQVIA
  Filip Urban, produktový specialista, Renocar, a.s. Praha Čestlice

  10.20 – 10.50 hod. Vystoupení ředitele fakultní nemocnice v Motole,  JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA

  10.50 – 13.30 hod. BLOK 1

  Moderátor: Mgr. Libor Štajer, advokát / partner, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.

  Témata panelových diskusí BLOKU 1:
  1. Aktuální otázky v činnosti, organizaci a přístupu správních orgánů a to mimo jiné v oblasti dovozu a regulace, např. zákon o léčivech po zimní novele – dopady do distribuční praxe, eRecept, připravovaný systém stanovení výše a podmínek úhrady zdravotnických prostředků, novela zákona o léčivech ve vztahu k FMD apod. – otevřená diskuse.

  Mgr. Irena Storová, pověřená řízením, Státní ústav pro kontrolu léčiv
  Mgr. Filip Vrubel, náměstek ministra, Ministerstvo zdravotnictví ČR

  2. Zákon o registru smluv a jeho novela v reálné praxi téměř po roce zkušeností + aktuální otázky a problematika bonusů při poskytování zdravotních služeb – aktuální stav, dopady, otazníky, očekávaný a možný vývoj – otevřená diskuse – pohled plátců, poskytovatelů a dozorových orgánů.

  Mgr. Michal Hojný, vedoucí ústavní lékárny IKEM
  JUDr. MUDr. Petr Honěk, náměstek ředitele pro zdravotní péči, VZP ČR
  PharmDr. Michal Krejsta, MBA, Předseda představenstva ČAFF, Člen představenstva NOOL,Tajemník AVEL SK
  JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, ředitel, Fakultní nemocnice v Motole
  Mgr. Kateřina Podrazilová, Ph.D., předsedkyně LK SZP ČR
  Mgr. Filip Vrubel, náměstek ministra, Ministerstvo zdravotnictví ČR

  3. Aktuální témata, otázky a nutný budoucí vývoj v oblasti cen a úhrad léčivých přípravků a zdravotnických prostředků včetně  aktuálního vývoje ve věci výjimečné úhrady podle § 16 – pohledem plátců, regulátorů, účastníků řízení i nezávislých odborníků – otevřená diskuse.

  MUDr. Emília Bartišková, ředitelka Odboru kontroly a revize zdravotní péče, Všeobecná zdravotní pojišťovna
  MUDr. Tomáš Doležal, PhD., Scientific Director, VALUE OUTCOMES s.r.o.
  Mgr. Michal Hojný, vedoucí ústavní lékárny IKEM
  JUDr. MUDr. Petr Honěk, náměstek ředitele pro zdravotní péči, VZP ČR
  Mgr. Kateřina Podrazilová, Ph.D., předsedkyně LK SZP ČR
  Mgr. Irena Storová, pověřená řízením, Státní ústav pro kontrolu léčiv
  Mgr. Filip Vrubel, náměstek ministra, Ministerstvo zdravotnictví ČR

  13.30 – 14.30 hod. Přestávka na oběd

  14.30 – 18.00 hod. BLOK 2

  Moderátoři:
  PharmDr. Michal Krejsta, MBA, Předseda představenstva ČAFF, Člen představenstva NOOL, Tajemník AVEL SK
  Ing. Robert Sýkora, MHA, Market Access Director CEEMERIT, Kyowa Kirin
  Video prezentaci si můžete prohlédnout
  ZDE

  Téma: 
  Příležitosti a výzvy českých nemocnic v roce 2018 aneb imperativy úhrad po segmentech, vývoj centrové péče a efektivní nákupy a pozitivní listy

  – interaktivní moderovaná panelová diskuse a přednáškový blok se zástupci managementu významných nemocnic, nemocničních holdingů a sdružení nemocnic o současné situaci na poli ústavní péče a jak v ní uspět

  Účastníci diskusního bloku:

  Ing. Michal Čarvaš, MBA, předseda představenstva Nemocnice Prachatice, a.s., člen představenstva Jihočeské nemocnice, a.s.
  Ing. Michal Filip, obchodní náměstek, Fakultní nemocnice Hradec Králové
  MUDr. Tomáš Gottvald, předseda představenstva / generální ředitel, Nem. Pardubického kraje, a.s.
  MUDr. Aleš Herman, PhD., ředitel, IKEM
  Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA, ředitelka, Všeobecná fakultní nemocnice
  MUDr. Roman Kraus, MBA, ředitel, Fakultní nemocnice Brno
  JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, ředitel, Fakultní nemocnice v Motole
  Ing. Čeněk Merta, MBA, obchodní náměstek, Fakultní nemocnice Olomouc
  Ing. Radim Šenk, náměstek ředitele pro ekonomické řízení, Ústřední vojenská nemocnice
  MUDr. Pavel Vepřek, člen představenstva Nemocnic Plzeňského kraje a.s.
  Ing. Viktor Wendler, MBA, ekonomický náměstek, Fakultní nemocnice Plzeň

  20.00 – 02.00 hod. Společenský večer

  DEN II, 6.6.2018

  09.30 – 10.30 hod. Vystoupení hokejového kouče a sportovního psychologa PhDr. Mariana Jelínka, Ph.D.

  10.30 – 13.30 hod. BLOK 3 – Trendy v oblasti prodeje a marketingu léčivých přípravků

  Moderátor: Rudolf Matějka, ředitel zdravotnické divize, DRFG Medical

  Program diskusního bloku:

  Lékárenská laboratoř, aneb nejefektivnější prvky pro Vaše obchodní příležitosti
  Mgr. Hana Bambulová, MBA, Obchodní ředitelka sítě Dr. Max lékárna, Mgr. Luboš Korbelář, komerční ředitel sítě Dr. Max lékárna

  Gynekologie a cloudové řešení. Jak tato technologie mění zdravotnictví 21. století
  David Dostal, CEO, FetView

  Multichannel marketing v regionu CEE a ČR (o prezentaci prosím kontaktujte )
  Ing. et Ing. Martin Šlégl, Regional Principal, Ing. Tomáš Khorel, Senior Consultant, IQVIA

  MCM ve farmacii na modelu proLékaře.cz s bohatými zkušenostmi a číselnými výstupy
  Ing. Marta Dlouhá, produktová manažerka, MeDitorial, s.r.o.

  Hlášení REG – 13 / DIS – 13 a jeho automatizace
  Jan Tomčík, šéf produktového vývoje ve Pharma divizi, Sprinx Systems, a.s.

  Dostupná data státní správy, jak je vytěžit a využit v marketingu a prodeji léčiv
  PharmDr. Jiří Stránský, Business Director Pharma, Sprinx Systems, a.s.

  13.30 hod. Oběd, závěr konference
  (Oběd bude podáván od 12.00 do 15.00 hod.)