XII. Konference Rizika v činnostech farmaceutické společnosti

6. - 7. června 2017 Harmony Club hotel Špindlerův Mlýn

XII. Konference Rizika v činnostech farmaceutické společnosti

  Mám zájem o tuto akci
  Organizační informace:

  Účastnický poplatek: 19.500 Kč + 21% DPH
  Zahrnuje: účast na konferenci po dobu dvou dnů, tištěné materiály, občerstvení během celé konference včetně 2x oběda a 1x večeře formou bufetu, ubytování na jednu noc od 6. do 7.6.2017 a poplatku za parkování v hotelu.

  Účastník bude registrován na základě vyplněné on-line přihlášky na této stránce nebo zasláním e-mailové zprávy na adresu: 

  Na základě této závazné přihlášky bude vystavena faktura a odeslána poštou na adresu uvedenou na přihlášce. Pokud se fakturační adresa liší od adresy doručovací, prosím uveďte tuto eventualitu v poznámkách on-line formuláře nebo v e-mailové zprávě. Zároveň bude registrovanému účastníkovi automaticky rezervováno ubytování v hotelu na jednu noc podle propozic viz výše. Nejpozději jeden týden před konáním konference obdrží každý registrovaný účastník e-mailem podrobné organizační informace včetně potvrzení o rezervaci ubytování.

  Pokud registrovaný účastník zruší svou účast méně než 5 pracovních dnů před konáním konference, bude účtován storno poplatek ve výši 50% z fakturované částky. Je však samozřejmě možné v takovém případě vyslat náhradníka.

  Program akce

  DEN I, 6.6.2017

  10.00 – 10.20 hod. Zahájení konference

  Mgr. Martina Grusová, ředitelka, Androsa, s.r.o.
  PharmDr. Jiří Stránský, Business Director Pharma, Sprinx Systems, a.s.
  Ing. Milan Pulda, výkonný ředitel, Renocar, a.s. Praha Čestlice

  10.20 – 10.50 hod. Vystoupení ministra zdravotnictví ČR,
  JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA

  10.50 – 13.30 hod. BLOK 1

  Moderátor: Mgr. Libor Štajer, advokát / partner, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.

  10.20 – 11.20 hod.   Aktuální otázky v činnosti, organizaci a přístupu správních orgánů a to mimo jiné i v oblasti dozoru a regulace – otevřená diskuze

  PharmDr. Zdeněk Blahuta, ředitel, Státní ústav pro kontrolu léčiv
  PharmDr. Alena Tomášková, ředitelka odboru farmacie, Ministerstvo zdravotnictví ČR

  11.35 -12.20 hod.  Zákon o registru smluv – aktuální stav, probíhající novelizace, očekávaný vývoj a dopady po účinnosti „sankční“ části zákona – otevřená diskuze

  JUDr. Radek Policar, náměstek pro legislativu a právo, Ministerstvo zdravotnictví ČR
  Mgr. Michal Hojný, vedoucí ústavní lékárny IKEM
  JUDr. MUDr. Petr Honěk, náměstek ředitele pro zdravotní péči, VZP ČR
  PharmDr. Michal Krejsta, MBA, Generální ředitel OMEGA Pharma – Perrigo CZ&SK, Předseda představenstva ČAFF, Člen představenstva NOOL, Tajemník AVEL SK
  PharmDr. Lenka Vostalová, Ph.D., vedoucí Oddělení hodnocení zdravotnických technologií, pověřená řízením Sekce cenové a úhradové regulace

  12.30 – 13.30 hod.  Aktuální témata, otázky a nejbližší vývoj v oblasti cen a úhrad léčivých přípravků – pohledem plátců, regulátorů, účastníků řízení i nezávislých odborníků – otevřená diskuze

  MUDr. Tomáš Doležal, PhD., Scientific Director, VALUE OUTCOMES s.r.o.
  Mgr. Michal Hojný, vedoucí ústavní lékárny IKEM
  MUDr. JUDr. Petr Honěk, náměstek ředitele pro zdravotní péči, VZP ČR
  Mgr. Kateřina Podrazilová, Ph.D., předsedkyně LK SZP ČR
  PharmDr. Lenka Vostalová, Ph.D., vedoucí Oddělení hodnocení zdravotnických technologií, pověřená řízením Sekce cenové a úhradové regulace

  13.30 – 14.30 hod. Přestávka na oběd

  14.30 – 18.00 hod. BLOK 2

  Moderátoři:
  PharmDr. Michal Krejsta, MBA, Generální ředitel OMEGA Pharma – Perrigo CZ&SK, Předseda představenstva ČAFF, Člen představenstva NOOL, Tajemník AVEL SK
  Ing. Robert Sýkora, MHA, Cluster Market Access Director, Ipsen Pharma o.s.

  Téma:
  Příležitosti a výzvy českých nemocnic v roce 2017 aneb imperativy úhrad po segmentech, vývoj centrové péče a efektivní nákupy a pozitivní listy

  – interaktivní moderovaná panelová diskuse a přednáškový blok se zástupci managementu významných nemocnic, nemocničních holdingů a sdružení nemocnic o současné situaci na poli ústavní péče a jak v ní uspět

  Úvodní prezentace:
  PharmDr. Michal Krejsta, MBA – Klíčové změny a dopady úhradové vyhlášky 2017 do praxe ústavní zdravotní péče & finanční stabilita systému v.z.p.
  Ing. Robert Sýkora – Úhrada ambulantní a centrové péče v roce 2017 (individuální – centrová a ambulanční péče)

  Aktivní účast v odpoledním bloku přislíbili
  A) Představitelé českých nemocnic:
  Ing. Michal Filip, obchodní náměstek, Fakultní nemocnice Hradec Králové
  MUDr. Tomáš Gottvald, předseda představenstva / generální ředitel, Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
  MUDr. Aleš Herman, PhD., ředitel, IKEM
  MUDr. Tomáš Julínek, MBA, ředitel, Nemocnice Ústí nad Orlicí, Svitavy a Litomyšl, Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
  Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA, ředitelka, Všeobecná fakultní nemocnice
  Ing. Petr Klíma, MBA, vykazování zdravotní péče, Jihočeské nemocnice, a.s.
  Ing. Čeněk Merta, MBA, obchodní náměstek, Fakultní nemocnice Olomouc
  Ing. Jaroslava Němcová, MBA, uvolněná náměstkyně pro obchod a ekonomiku zdravotní péče, Nemocnice Na Homolce
  MUDr. Andrea Vrbovská, MBA, ředitelka, Nemocnice Na Bulovce
  MUDr. Lukáš Velev, MHA, ředitel, Nemocnice Jihlava
  B) Zástupce Ministerstva zdravotnictví ČR, autora Úhradové vyhlášky:
  MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA, náměstek pro zdravotní pojištění, Ministerstvo zdravotnictví ČR

  20.00 – 02.00 hod. Společenský večer

  DEN II, 7.6.2017

  09.30 – 10.30 hod. Vystoupení hokejového kouče a sportovního psychologa PhDr. Mariana Jelínka, Ph.D.

  10.30 – 13.30 hod. BLOK 3 – Trendy v oblasti prodeje a marketingu léčivých přípravků

  Moderátor: Rudolf Matějka, ředitel zdravotnické divize, DRFG Medical

  Ochrana osobních údajů ² “ (na druhou) aneb dopady GDPR do života firem
  Jiří Jinger, Head of Application Support Department, Sprinx Systems, a.s.

  Podpůrné aplikace pro obchodní oddělení farmaceutických firem – aneb co byste chtěli najit v šuplíku svého počítače
  PharmDr. Jiří Stránský, Business Director Pharma, Sprinx Systems, a.s.

  Online Marketing v regulovaném prostředí
  (možnosti, jaké může využít marketér pro online propagaci, trendy pro online marketing OTC a DS, případová studie)
  David Hájek, Online Marketing Manager, DIGITAL VISION

  Response2Action – Komunikace tak trochu hodně jinak
  Ing. Jan Sobotka, majitel, Mgr. Jan Mikula, Obchodní ředitel, Mobymedia CZ s.r.o.

  Efektivita marketingových investic
  Mgr. Hana Bambulová, Obchodní ředitelka, Mgr. Luboš Korbelář, Komerční ředitel, Dr. Max

  13.00 hod. Oběd, závěr konference
  (Oběd bude podáván od 12.00 do 15.00 hod.)