Vzhledem k současné situaci ohledně Covid-19 se termíny konferencí mohou změnit, budeme Vás průběžně informovat.

VI. Konferencia Riziká a riešenia vo farmaceutickom priemysle v Slovenskej republike – zamerané na problematiku OTC

10. dubna 2018 Falkensteiner hotel Bratislava, Slovensko

Trendy v oblasti predaja a marketingu voľne predajných liekov

Konferencia prinesie najnovšie trendy v oblasti komunikácie a predaja voľne predajných liekov, napr.:

  • Veľkosť trhu a jeho vývoj
  • Poznatky z oblasti nákupného správania pacientov
  • Aktuálna legislatíva v oblasti komunikácie OTC a DS
  • Efektívna mediálna komunikácia
  • Internetové lekárne a ich postavenie na trhu
  • Úloha a motivácia lekárnikov pri predaji a lekárov pri odporúčaní OTC a DS
  • Lekárenské reťazce, prehľad, pozícia na trhu, spolupráca s výrobcami

Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, generální ředitel OMEGA – Perrigo ČR&SR, Předseda představenstva ČAFF, Člen představenstva NOOL,Tajemník AVEL SK

Mám zájem o tuto akci

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE:

Účastnícky poplatok:
350 EUR + 20% DPH
Zahŕňa: účasť na konferencii po dobu celého dňa a občerstvenie počas celej konferencie vrátane obeda.
Účastník bude registrovaný na základe vyplnenej on-line prihlášky na www.androsa.cz alebo zaslaním e-mailovej správy na adresu: Na základe tejto záväznej prihlášky bude vystavená faktúra a odoslaná poštou na adresu uvedenú na prihláške. Ak sa fakturačná adresa líši od adresy doručovacia, prosím uveďte túto eventualitu v poznámkach on-line formulára alebo v e-mailovej správe.

Program akce

08.30 – 09.00 hod. Registrácia účastníkov

09.00 – 13.00 hod. Dopoludňajší program konferencie

09.00 – 09.15 hod. Začiatok konferencie

PharmDr. Michal Krejsta, MBA, generální ředitel OMEGA – Perrigo ČR&SR, Předseda představenstva ČAFF, Člen představenstva NOOL,Tajemník AVEL SK

09.15 – 09.45 hod. Veľkosť a vývoj OTC trhu CZ/SK a dynamika kľúčových kategórií

RNDr. Hynek Valerián, CSc., MBA, Senior Manager, Offering Management, IQVIA (prezentácia na vyžiadanie na )

09.45 – 10.15 hod. Voľne predajné prípravky v lekárni a aktuálna legislatíva, vývoj, zmeny a praktické príklady (riziká a príležitosti reklamy). Porovnanie SR a ČR

SR – JUDr. Marko Polakovič, Polakovič&Partners advokátska kancelária
ČR – Mgr. Libor Štajer, KMVS advokátní kancelář, s.r.o. Praha

10.15. – 10.45 hod. Prognózy pre lekárne v roku 2018

Ing. Jozef Fiebig, konateľ, NRSYS

 

10.45 – 11.00 hod. Coffee Break
11.00 – 11.30 hod. Ako efektívne splniť požiadavky vyplývajúce z GDPR

Ing. Rastislav Božek, PhD., Managing Partner, Sprinx Systems, a.s

11.30 – 12.00 hod. Mediálna štruktúra komunikácie u najsilnejších a najslabších značiek farmácie – praktické príklady pre využitie reálnych príležitostí v súčasnom trende

Mgr. Martina Říhová, výkonná ředitelka, Lagardere Active ČR, a.s.

12.00 – 12.30 hod. Je český a slovenský liekový reťazec dostatočne finančne stabilný, aby aj naďalej zabezpečoval kvalitnú verejnú zdravotnú službu?!

PharmDr. Michal Krejsta, MBA, generální ředitel OMEGA – Perrigo ČR&SR, Předseda představenstva ČAFF, Člen představenstva NOOL,Tajemník AVEL SK

12.30 – 13.00 hod. Príležitosti farmaceutického výrobcu v on-line prostredí vyhodnotenie trendu e-shopov v posledných rokoch a budúci vývoj internetovej vs. kamenné lekárne

PharmDr. Vladimír Finsterle, CEO, Lékárna CZ

 

13.00 – 14.00 hod. Prestávka na obed

14.00 – 17.00 hod. Popoludňajší program konferencie

14.00 – 14.30 hod. Efektivita marketingových investícií: nástroje pre úspešnú spoluprácu výrobca-lekáreň skrze veľkodistribúciou

Mgr. Štefan Póch, marketingový ridaiteľ, PHOENIX Zdravotnické zásobovanie, a.s.

14.30 – 15.00 hod. Lekárnici a laboranti – ich úloha a motivácie pri predaji a odporúčaní OTC, význam vzdelávania

Marek Cita, prevádzkový riaditeľ, Dr. Max

15.00 – 15.30 hod. Konzultácie v lekárňach, konsolidácia trhu, Pohyb lekární na trhu v Čechách – časozberná štúdia

Rudolf Matějka, výkonný ředitel, DRFG Medical, s.r.o.

 

15.30 – 16.00 hod. Coffee Break
16.00 – 16.30 hod. Vývoj lekárenských aliancií vo SR – čím sa odlišujú a ako zabezpečujú efektivitu marketingových investícií výrobcov v mieste predaja? Priama podpora predaja skrz konkrétne sell-out motivácia expedient – praktické príklady z prostredia aliancie

Mgr. Róbert Ďuriš, CEO Vaša Lekáreň, MedArt

16.30 – 17.00 hod. Push & Pull stratégie a atraktivita ponuky výrobcu v prostredí aliancie, pevnej siete a e-shopu

Tomáš Baier, ředitel pro obchod a marketing, Pilulka, CoPharm, TopFarma