VI. Konferencia Riziká a riešenia vo farmaceutickom priemysle v Slovenskej republike – zamerané na problematiku OTC

10. dubna 2018 Falkensteiner hotel Bratislava, Slovensko

Trendy v oblasti predaja a marketingu voľne predajných liekov

Konferencia prinesie najnovšie trendy v oblasti komunikácie a predaja voľne predajných liekov, napr.:

 • Veľkosť trhu a jeho vývoj
 • Poznatky z oblasti nákupného správania pacientov
 • Aktuálna legislatíva v oblasti komunikácie OTC a DS
 • Efektívna mediálna komunikácia
 • Internetové lekárne a ich postavenie na trhu
 • Úloha a motivácia lekárnikov pri predaji a lekárov pri odporúčaní OTC a DS
 • Lekárenské reťazce, prehľad, pozícia na trhu, spolupráca s výrobcami

Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, generální ředitel OMEGA – Perrigo ČR&SR, Předseda představenstva ČAFF, Člen představenstva NOOL,Tajemník AVEL SK

  Mám zájem o tuto akci
  ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE:

  Účastnícky poplatok:
  350 EUR + 20% DPH
  Zahŕňa: účasť na konferencii po dobu celého dňa a občerstvenie počas celej konferencie vrátane obeda.
  Účastník bude registrovaný na základe vyplnenej on-line prihlášky na www.androsa.cz alebo zaslaním e-mailovej správy na adresu: Na základe tejto záväznej prihlášky bude vystavená faktúra a odoslaná poštou na adresu uvedenú na prihláške. Ak sa fakturačná adresa líši od adresy doručovacia, prosím uveďte túto eventualitu v poznámkach on-line formulára alebo v e-mailovej správe.

  Program akce

  08.30 – 09.00 hod. Registrácia účastníkov

  09.00 – 13.00 hod. Dopoludňajší program konferencie

  09.00 – 09.15 hod. Začiatok konferencie

  PharmDr. Michal Krejsta, MBA, generální ředitel OMEGA – Perrigo ČR&SR, Předseda představenstva ČAFF, Člen představenstva NOOL,Tajemník AVEL SK

  09.15 – 09.45 hod. Veľkosť a vývoj OTC trhu CZ/SK a dynamika kľúčových kategórií

  RNDr. Hynek Valerián, CSc., MBA, Senior Manager, Offering Management, IQVIA (prezentácia na vyžiadanie na )

  09.45 – 10.15 hod. Voľne predajné prípravky v lekárni a aktuálna legislatíva, vývoj, zmeny a praktické príklady (riziká a príležitosti reklamy). Porovnanie SR a ČR

  SR – JUDr. Marko Polakovič, Polakovič&Partners advokátska kancelária
  ČR – Mgr. Libor Štajer, KMVS advokátní kancelář, s.r.o. Praha

  10.15. – 10.45 hod. Prognózy pre lekárne v roku 2018

  Ing. Jozef Fiebig, konateľ, NRSYS

   

  10.45 – 11.00 hod. Coffee Break
  11.00 – 11.30 hod. Ako efektívne splniť požiadavky vyplývajúce z GDPR

  Ing. Rastislav Božek, PhD., Managing Partner, Sprinx Systems, a.s

  11.30 – 12.00 hod. Mediálna štruktúra komunikácie u najsilnejších a najslabších značiek farmácie – praktické príklady pre využitie reálnych príležitostí v súčasnom trende

  Mgr. Martina Říhová, výkonná ředitelka, Lagardere Active ČR, a.s.

  12.00 – 12.30 hod. Je český a slovenský liekový reťazec dostatočne finančne stabilný, aby aj naďalej zabezpečoval kvalitnú verejnú zdravotnú službu?!

  PharmDr. Michal Krejsta, MBA, generální ředitel OMEGA – Perrigo ČR&SR, Předseda představenstva ČAFF, Člen představenstva NOOL,Tajemník AVEL SK

  12.30 – 13.00 hod. Príležitosti farmaceutického výrobcu v on-line prostredí vyhodnotenie trendu e-shopov v posledných rokoch a budúci vývoj internetovej vs. kamenné lekárne

  PharmDr. Vladimír Finsterle, CEO, Lékárna CZ

   

  13.00 – 14.00 hod. Prestávka na obed

  14.00 – 17.00 hod. Popoludňajší program konferencie

  14.00 – 14.30 hod. Efektivita marketingových investícií: nástroje pre úspešnú spoluprácu výrobca-lekáreň skrze veľkodistribúciou

  Mgr. Štefan Póch, marketingový ridaiteľ, PHOENIX Zdravotnické zásobovanie, a.s.

  14.30 – 15.00 hod. Lekárnici a laboranti – ich úloha a motivácie pri predaji a odporúčaní OTC, význam vzdelávania

  Marek Cita, prevádzkový riaditeľ, Dr. Max

  15.00 – 15.30 hod. Konzultácie v lekárňach, konsolidácia trhu, Pohyb lekární na trhu v Čechách – časozberná štúdia

  Rudolf Matějka, výkonný ředitel, DRFG Medical, s.r.o.

   

  15.30 – 16.00 hod. Coffee Break
  16.00 – 16.30 hod. Vývoj lekárenských aliancií vo SR – čím sa odlišujú a ako zabezpečujú efektivitu marketingových investícií výrobcov v mieste predaja? Priama podpora predaja skrz konkrétne sell-out motivácia expedient – praktické príklady z prostredia aliancie

  Mgr. Róbert Ďuriš, CEO Vaša Lekáreň, MedArt

  16.30 – 17.00 hod. Push & Pull stratégie a atraktivita ponuky výrobcu v prostredí aliancie, pevnej siete a e-shopu

  Tomáš Baier, ředitel pro obchod a marketing, Pilulka, CoPharm, TopFarma