V. Konferencia Riziká a riešenia vo farmaceutickom priemysle v Slovenskej republike – zamerané na problematiku OTC

4. dubna 2017 Falkensteiner hotel Bratislava, Slovensko

V. Konferencia Riziká a riešenia vo farmaceutickom priemysle v Slovenskej republike – zamerané na problematiku OTC

  Mám zájem o tuto akci
  ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE:

  Účastnícky poplatok:
  350 EUR + 20% DPH

  Zahŕňa: účasť na konferencii po dobu celého dňa a občerstvenie počas celej konferencie vrátane obeda.

  Účastník bude registrovaný na základe vyplnenej on-line prihlášky na www.androsa.cz alebo zaslaním e-mailovej správy na adresu:
  Na základe tejto záväznej prihlášky bude vystavená faktúra a odoslaná poštou na adresu uvedenú na prihláške. Ak sa fakturačná adresa líši od adresy doručovacia, prosím uveďte túto eventualitu v poznámkach on-line formulára alebo v e-mailovej správe.

  Program akce

  TRENDY V OBLASTI PREDAJA A MARKETINGU VOĽNE PREDAJNÝCH LIEKOV

  09.00 – 18.00 hod.

  Konferencia prinesie  najnovšie trendy v oblasti komunikácie a predaja voľne predajných prípravkov, napr.
  – prípadové štúdie a poznatky z oblasti nákupného chovania pacientov, ich vnímania a efektivity vystavenia prípravkov v lekárni
  – prístupu a názoru lekárnikov z praxe na dôležitosť vystavenia z hľadiska ich ziskovosti, ale tiež zlepšenie prístupu k zákazníkom
  – zmeny v očakávaní výrobcov, distribútorov a pacientov od aktívneho marketingu v mieste predaja (reťazce vs. aliancie vs. individuálne lekárne)
  – nástroje pre meranie efektivity marketingových kampaní smerujúcich k pacientom rôznymi kanálmi a ich porovnanie

  Registrácia účastníkov: 08.30 – 09.00 hod.

  Dopoludňajší program konferencie: 09.00 – 13.00 hod.

  Veľkosť a vývoj OTC trhu CZ/SK a dynamika kľúčových kategórií
  RNDr. Hynek Valerián, CSc., MBA, Senior Manager, Offering Management, QuintilesIMS

  Lekáreň ako pilier dišpenzácie alebo jedna z alternatív? Prezentácia výsledkov reprezentatívneho prieskumu v populácii SR
  PharmDr. Eva Vlčková, CSc., Senior Health Sector Advisor, GfKSlovak Republic

  Efektívna mediálna komunikácia v oblasti voľne predajných liečivých prípravkov
  Mgr. Martina Říhová, Chief Integration Officer CE, PublicisOne 

  ECM a CLM aplikácie pre efektívny management špeciálnych cien a dobropisov
  Ing. Rastislav Božek, PhD., Managing Partner, Sprinx Systems SK 

  Novinky v oblasti regulácie propagácie a predaja na voľne predajné liečivé prípravky a doplnky stravy SR vs. ČR
  SR – Marko Polakovič, Polakovič&Partners advokátska kancelária
  ČR – Mgr. Libor Štajer, advokát, partner, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.   

  Prestávka na obed: 13.00 – 14.00 hod.

  Odpoludňajší program konferencie: 14.00 – 18.00 hod.

  Tradičné a nové ambície pre efektívnu spoluprácu výrobca a lekárne alebo evolúcia alebo revolúcia
  PharmDr. Michal Krejsta, MBA, Generální ředitel / Předseda představenstva, OMEGA Pharma CZ&SK, Tajemník AVEL ČR, Tajemník AVEL SK, člen představenstva ČAFF

  Category management?  –   Áno, ale aký?
  Ing. Marian Hodák, obchodný riaditeľ, Dr. Max

  Skúsenosti v oblasti porovnania obchodného potenciálu kamennej a internetovej lekárne
  Michal Hanáček, Ředitel společnosti CZ/SK, Pilulka Distribuce s.r.o.

  Optimálne riadenie zásob, vizibilita & cross-/up-selling v prostredí virtuálnej aliancie a nezávislej lekárne
  Maroš Koštial, ExGM, GSK OTC Slovakia

  Category Management a Cross-selling&Up-selling – ako zvýšiť OTC predaj v mieste predaja
  Mgr. Štefan Póch, marketingový riaditeľ, PARTNER, Phoenix ZZ

  Compliance lekárne s obchodnou a marketingovou stratégiou – sell-out vs. sell-in
  Mgr. Róbert Ďuriš, Vaša Lekáreň, výkonný riaditeľ
  Dr. Michal Holec,
  MED-ART, spol. s r.o.