Vzhledem k současné situaci ohledně Covid-19 se termíny konferencí mohou změnit, budeme Vás průběžně informovat.

V. Konferencia Riziká a riešenia vo farmaceutickom priemysle v Slovenskej republike – zamerané na problematiku OTC

4. dubna 2017 Falkensteiner hotel Bratislava, Slovensko

V. Konferencia Riziká a riešenia vo farmaceutickom priemysle v Slovenskej republike – zamerané na problematiku OTC

Mám zájem o tuto akci

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE:

Účastnícky poplatok:
350 EUR + 20% DPH

Zahŕňa: účasť na konferencii po dobu celého dňa a občerstvenie počas celej konferencie vrátane obeda.

Účastník bude registrovaný na základe vyplnenej on-line prihlášky na www.androsa.cz alebo zaslaním e-mailovej správy na adresu:
Na základe tejto záväznej prihlášky bude vystavená faktúra a odoslaná poštou na adresu uvedenú na prihláške. Ak sa fakturačná adresa líši od adresy doručovacia, prosím uveďte túto eventualitu v poznámkach on-line formulára alebo v e-mailovej správe.

Program akce

TRENDY V OBLASTI PREDAJA A MARKETINGU VOĽNE PREDAJNÝCH LIEKOV

09.00 – 18.00 hod.

Konferencia prinesie  najnovšie trendy v oblasti komunikácie a predaja voľne predajných prípravkov, napr.
– prípadové štúdie a poznatky z oblasti nákupného chovania pacientov, ich vnímania a efektivity vystavenia prípravkov v lekárni
– prístupu a názoru lekárnikov z praxe na dôležitosť vystavenia z hľadiska ich ziskovosti, ale tiež zlepšenie prístupu k zákazníkom
– zmeny v očakávaní výrobcov, distribútorov a pacientov od aktívneho marketingu v mieste predaja (reťazce vs. aliancie vs. individuálne lekárne)
– nástroje pre meranie efektivity marketingových kampaní smerujúcich k pacientom rôznymi kanálmi a ich porovnanie

Registrácia účastníkov: 08.30 – 09.00 hod.

Dopoludňajší program konferencie: 09.00 – 13.00 hod.

Veľkosť a vývoj OTC trhu CZ/SK a dynamika kľúčových kategórií
RNDr. Hynek Valerián, CSc., MBA, Senior Manager, Offering Management, QuintilesIMS

Lekáreň ako pilier dišpenzácie alebo jedna z alternatív? Prezentácia výsledkov reprezentatívneho prieskumu v populácii SR
PharmDr. Eva Vlčková, CSc., Senior Health Sector Advisor, GfKSlovak Republic

Efektívna mediálna komunikácia v oblasti voľne predajných liečivých prípravkov
Mgr. Martina Říhová, Chief Integration Officer CE, PublicisOne 

ECM a CLM aplikácie pre efektívny management špeciálnych cien a dobropisov
Ing. Rastislav Božek, PhD., Managing Partner, Sprinx Systems SK 

Novinky v oblasti regulácie propagácie a predaja na voľne predajné liečivé prípravky a doplnky stravy SR vs. ČR
SR – Marko Polakovič, Polakovič&Partners advokátska kancelária
ČR – Mgr. Libor Štajer, advokát, partner, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.   

Prestávka na obed: 13.00 – 14.00 hod.

Odpoludňajší program konferencie: 14.00 – 18.00 hod.

Tradičné a nové ambície pre efektívnu spoluprácu výrobca a lekárne alebo evolúcia alebo revolúcia
PharmDr. Michal Krejsta, MBA, Generální ředitel / Předseda představenstva, OMEGA Pharma CZ&SK, Tajemník AVEL ČR, Tajemník AVEL SK, člen představenstva ČAFF

Category management?  –   Áno, ale aký?
Ing. Marian Hodák, obchodný riaditeľ, Dr. Max

Skúsenosti v oblasti porovnania obchodného potenciálu kamennej a internetovej lekárne
Michal Hanáček, Ředitel společnosti CZ/SK, Pilulka Distribuce s.r.o.

Optimálne riadenie zásob, vizibilita & cross-/up-selling v prostredí virtuálnej aliancie a nezávislej lekárne
Maroš Koštial, ExGM, GSK OTC Slovakia

Category Management a Cross-selling&Up-selling – ako zvýšiť OTC predaj v mieste predaja
Mgr. Štefan Póch, marketingový riaditeľ, PARTNER, Phoenix ZZ

Compliance lekárne s obchodnou a marketingovou stratégiou – sell-out vs. sell-in
Mgr. Róbert Ďuriš, Vaša Lekáreň, výkonný riaditeľ
Dr. Michal Holec,
MED-ART, spol. s r.o.