Úhrady a zdravotně pojistné plány péče v roce 2022

25. listopadu 2021 Prague Marriott hotel+ online

Úhrady a zdravotní pojistné plány péče v roce 2022 pohledem regulátorů, plátců i poskytovatelů.

 

MODERÁTOR KONFERENCE: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, generální ředitel, LEXUM a.s., výkonný tajemník AVEL ČR, AVEL SK, předseda představenstva SAPOCH, z.s.

Program akce i s přílohami (vyžadováno heslo)
X
Zadané heslo není správné

08.30 – 09.00 hod. REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

09.00 – 11.30 hod. BLOK Č. 1 ÚHRADOVÁ VYHLÁŠKA 2022 POD LUPOU

 • 09.00 – 09.30 hod. Úhrady a ceny léčiv v roce 2022, priority Státního ústavu pro kontrolu léčiv 2022 a e-health ve farmacii
  Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka, Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • 09.30 – 10.00 hod. Klíčové změny úhradové vyhlášky 2022 vs. 2021 a 2020 v segmentech centrové, ambulantní a následné péče.
  Mgr. Ivana Koudelková, MBA, ekonomický úsek, Fakultní nemocnice Motol
 • 10.00 – 10.30 hod. Akutní a následná lůžková péče optikou úhradové vyhlášky 2022 aneb změny a příležitosti pro její dostupnost a kvalitu
  JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, ředitel, Fakultní nemocnice Motol

10.30 – 11.00 hod. PŘESTÁVKA NA KÁVU

 • 11.00 – 11.30 hod. Hlavní principy úhradové vyhlášky 2022 a predikce vývoje příjmů systému v.z.p.
  Ing. Helena Rögnerová, náměstkyně pro ekonomiku a pojištění, Ministerstvo zdravotnictví ČR

 

11.30 – 13.30 hod. BLOK Č. 2 VYHLÁŠKY A ODMĚŇOVÁNÍ POHLEDEM ZDRAVOTNICKÉ TRIPARTITY (VLÁDA-ODBORY-ZAMĚSTNAVATELÉ)

 • 11.30 – 12.00 hod. Ambice vlády pro úhrady zdravotní péče v roce 2022, stabilizace personálu, zvládnutí pandemie Covid-19 a celkové udržitelnosti hospodaření veřejného zdravotního pojištění
  Ing. Helena Rögnerová, náměstkyně pro ekonomiku a pojištění, Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • 12.00 – 12.30 hod. Očekávání zaměstnavatelů pro úhrady zdravotní péče v roce 2022, stabilizace personálu, zvládnutí pandemie Covid-19 a celkové udržitelnosti hospodaření veřejného zdravotního pojištění
  MUDr. Miroslav Palát, předseda expertního týmu Health Care, SP ČR
 • 12.30 – 13.00 hod. Pozitiva a negativa úhrad zdravotní péče v roce 2022 oproti minulosti v rámci FNO – dopady covidu a normalizace péče?!
  MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel, Fakultní nemocnice Ostrava
 • 13.00 – 13.30 hod. Pozitiva a negativa úhrad zdravotní péče v roce 2022 oproti minulosti v rámci sdružení nemocnic Pardubického kraje
  MUDr. Tomáš Gottvald, generální ředitel a předseda představenstva Nemocnice Pardubického kraje

 

13.30 – 14.30 hod. PŘESTÁVKA NA OBĚD

 

14.30 – 17.00 hod. BLOK Č. 3 ZDRAVOTNĚ POJISTNÉ PLÁNY A UDRŽITELNOST BILANCE VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

 • 14.30 – 15.00 hod. Výsledky dohodovacích řízení pro rok 2022 a priority financování zdravotní péče s ohledem na příjmy a náklady v covid období
  Mgr. Libuše Dřímalová, vedoucí odd. lůžkových zdravotnických zařízení, VZP ČR
 • 15.00 – 15.30 hod. Financování zdravotní péče z pohledu SZP ČR v roce 2022 a ve střednědobém výhledu
  Ing. Ladislav Friedrich, CSc., prezident, Svaz zdravotních pojišťoven ČR
 • 15.30 – 16.00 hod. Ambice úhradové vyhlášky a udržitelnost systému v.z.p. v roce 2022
  PharmDr. Michal Krejsta, MBA, Generální ředitel Lexum a.s., Předseda představenstva SAPOCH, z.s., Výkonný tajemník AVEL ČR a AVEL SK

16.00 – 16.30 hod. PŘESTÁVKA NA KÁVU

 • 16.30 – 17.00 hod. Centrová biologická péče a inovativní léčivé přípravky ve světle úhradové vyhlášky 2022
  MUDr. Tomáš Doležal, PhD., Scientific Director, VALUE OUTCOMES s.r.o., CEO iHETA
 • 17.00 – 17.30 hod. Bonusy a nákupy pod vlivem pandemie aned jaké další zkušenosti si v oblasti nakupování i VZ odneseme do roku 2022
  Mgr. Libor Štajer, advokát / partner, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.

Hlavní partner konference

Partneři