Úhrady a zdravotně pojistné plány péče v roce 2024

21. listopadu 2023 Hotel Kings Court Prague

Úhrady a zdravotní pojistné plány péče v roce 2024 pohledem regulátorů, plátců i poskytovatelů.

 

 

Moderátor konference: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, LL.M., Generální ředitel Lexum a.s., Předseda představenstva SAPOCH, z.s., Výkonný tajemník AVEL ČR a AVEL SK, Výkonný tajemník APDZ

Program akce i s přílohami (vyžadováno heslo)
X
Zadané heslo není správné

PROGRAM KONFERENCE (09.00 – 17.00 hod.):

BLOK Č. 1 ÚHRADOVÁ VYHLÁŠKA 2024 POD LUPOU

BLOK Č. 2 VYHLÁŠKY A ODMĚŇOVÁNÍ POHLEDEM ZDRAVOTNICKÉ TRIPARTITY (VLÁDA-ODBORY-ZAMĚSTNAVATELÉ)

BLOK Č. 3 ZDRAVOTNĚ POJISTNÉ PLÁNY A UDRŽITELNOST BILANCE VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

 • 9.00 – 9.30 hod. – registrace účastníků
 • 9.30 – 10.00 hod.Zahájení konference
  PharmDr. Michal Krejsta, MBA, LL.M., generální ředitel, LEXUM a.s., výkonný tajemník AVEL ČR, AVEL SK, předseda představenstva SAPOCH, z.s.
 • 10.00 – 10.30 hod. Výsledky dohodovacích řízení pro rok 2024 a priority financování zdravotní péče s ohledem na příjmy a náklady
  Mgr. Libuše Dřímalová, vedoucí odd. lůžkových zdravotnických zařízení, VZP ČR
 • 10.30 – 11.00 hod. Klíčové změny úhradové vyhlášky 2024 vs. 2023 a 2022 v segmentech lůžkové, ambulantní a následné péče
  Mgr. Ivana Koudelková, MBA, ekonomický úsek, Fakultní nemocnice Motol
 • 11.00 – 11.30 hod. přestávka na kávu
 • 11.30 – 12.30 hod. Hlavní principy úhradové vyhlášky 2024 a predikce vývoje příjmů systému v.z.p. + Ambice vlády pro úhrady zdravotní péče v roce 2024, stabilizace personálu, zvládnutí ukrajinské a energetické krize a celkové udržitelnosti hospodaření veřejného zdravotního pojištění
  Ing. Helena Rögnerová, náměstkyně pro ekonomiku a pojištění, Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • 12.30 – 13.00 hod. Centrová biologická péče a inovativní léčivé přípravky ve světle úhradové vyhlášky 2024 VS. 2023,2022 a 2021
  MUDr. Tomáš Doležal, PhD., Scientific Director, VALUE OUTCOMES s.r.o., CEO iHETA
 • 13.00 – 14.00 hod. přestávka na oběd
 • 14.00 – 14.30 hod. Specializovaná a centrová péče optikou úhradové vyhlášky 2024 aneb změny a příležitosti pro její dostupnost a kvalitu v Nemocnici Jihlava
  MUDr. Lukáš Velev, MHA, ředitel, Nemocnice Jihlava
 • 14.30 – 15.00 hod. Výsledky dohodovacích řízení a dopady úhradové vyhlášky pro nelůžkové segmenty v roce 2024
  Ing. Markéta Benešová, ředitelka odboru zdravotního, Vojenská zdravotní pojišťovna
 • 15.00 – 15.30 hod. Financování zdravotní péče z pohledu SZP ČR v roce 2024 a ve střednědobém výhledu
  Ing. Ladislav Friedrich, CSc., prezident, Svaz zdravotních pojišťoven ČR
 • 15.30 – 16.00 hod. Přestávka na kávu
 • 16.00 – 16.30 hod.Pozitiva a negativa úhrad zdravotní péče v roce 2024 oproti minulosti v rámci FNKV
  MUDr. Jan Votava, MBA, ředitel, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
 • 16.30 – 17.00 hod. Bonusy a nákupy pod vlivem krize aneb jaké další zkušenosti si v oblasti nakupování i VZ odneseme do roku 2024 + CP MZ ČR, novelizace ZoL, zákon o zdravotních službách)
  Mgr. Libor Štajer, advokát / partner, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.