Vzhledem k současné situaci ohledně Covid-19 se termíny konferencí mohou změnit, budeme Vás průběžně informovat.

Úhradová vyhláška 2018 – konference

30. listopadu 2017 Aquapalace hotel Praha - Čestlice

Reálné a komplexní dopady Úhradové vyhlášky v praxi poskytovatelů zdravotní péče

Moderátor:
Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, Generální ředitel OMEGA – Perrigo CZ&SK, Předseda představenstva ČAFF, Člen představenstva NOOL, Tajemník AVEL SK

Cíle konference:

 1. Podrobně a komplexně představit, interaktivně rozebrat a prodiskutovat aktuální problematiku a celý kontext praktických dopadů úhradové vyhlášky 2018 na všechny segmenty zdravotní péče vs. modelace 2017 a realita 2016
 2. Seznámit se se související legislativou a porozumět konstrukcím zdravotně-pojistných plánů pro poskytování zdravotní péče v roce 2018
 3. Probrat mechanismus úhrad v jednotlivých segmentech zdravotní péče a formu vykazování pro jejich hrazení
 4. Zhodnotit finanční stabilitu na základě očekávané skutečnosti disponibilních zdrojů zdravotního pojištění ve srovnání s modelací zdravotně pojistných plánů

Nosné téma: „Očekávání a ambice úhradové vyhlášky 2018 do praxe poskytovatelů zdravotní péče a srovnání úhrad s realitou 2016 a modelací 2017!”

  Mám zájem o tuto akci

  Organizační informace:

  Účastnický poplatek 9.500 Kč + 21% DPH
  Zahrnuje: účast na konferenci a občerstvení včetně oběda
  (na celkovou částku bude vystavena faktura – daňový doklad – po obdržení závazné přihlášky)
  Pro registraci použijte adresu: nebo použijte registrační formulář níže.
  Nejpozději jeden týden před konáním konference obdrží každý registrovaný účastník e-mailem podrobné organizační informace.

  Program akce

  08.30 – 09.00 hod.     Registrace účastníků
  09.00 – 09.15 hod.     Zahájení konference

  09.15 – 13.00 hod. Dopolední blok zástupců regulátorů a plátců

  MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA, náměstek ministra zdravotnictví ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR
  Hlavní principy a změny úhradové vyhlášky na rok 2018 vs. 2017 a 2016 po jednotlivých segmentech péče a predikce vývoje příjmů systému zdravotního pojištění.“

  Mgr. Kateřina Podrazilová, předsedkyně Lékové komise, SZP ČR
  „Aktuální situace zdravotních pojišťoven a výhled úhrad na rok 2018. Odhad nákladů SZP na léky vs. centrová péče a typy ujednání se zaměřením na smluvní ujednání, PL a dohody o úhradě/DNC + nem. číselník“

  Ing. Petr Klíma, vykazování zdravotní péče, Jihočeské nemocnice Holding
  Úhradová vyhláška 2018 a srovnání s 2017 v praxi holdingu Jihočeské nemocnice a.s. (složky úhrady a jejich změny, regulace akutních lůžek a ambulancí, specialistů a praktiků a následné péče) + krátké srovnání s referenčním rokem 2016 a modelací 2017“

  MUDr. Tomáš Doležal, PhD., ředitel, Value Outcomes, s.r.o.
  Centrová péče a inovativní léčivé přípravky ve světle úhradové vyhlášky 2018“

  MUDr. Zuzana Friedmannová, oddělení pro styk se ZP, Fakultní nemocnice v Motole
  „Aktuální a budoucí výzvy v jednání se ZP (centra, centra se zvláštní smlouvou, výkonová úhrada, pasti jako nové LP, DG skupiny a offlabel + devítkové kódy)“

  Mgr. Libor Štajer, advokát, partner, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.
  Praktické dopady nového Zákona o registru smluv a novelizace Zákona o veřejných zakázkách do spolupráce dodavetel – poskytovatel/ nemocnice a implikace na jejich efektivitu. Veřejné zakázky a implikace novelizace zákona o léčivech“

  13.00 – 14.00 hod. Přestávka na oběd

  14.00 – 18.00 hod. Odpolední blok poskytovatelů ZP a výrobců

  PharmDr. Michal Krejsta, MBA, Generální ředitel OMEGA – Perrigo CZ&SK, Předseda představenstva ČAFF, Člen představenstva NOOL, Tajemník AVEL SK
  „Finanční stabilita úhradového systému 2014-2017 a jeho výhledy do 2020“

  MUDr. Tomáš Gottvald, předseda představenstva / generální ředitel, Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
  Úhrady zdravotní péče z pohledu krajské nemocnice 2016-2017 a výhledy na 2018, pozitiva a negativa pro budoucí rok v řízení sdružení nemocnic v rámci NPK“

  Mgr. MUDr. Markéta Hellerová, náměstkyně pro léčebnou péči, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
  Úhradová vyhláška pro rok 2018 aneb reálné a komplexní dopady vyhlášky do praxe VFN Praha“

  Ing. Marie Nushiová, pověřená vedením ekonomického úseku, Nemocnice Na Bulovce
  „Výhody a úskalí úhradové vyhlášky 2018 pro úhrady zdravotní péče v prostředí Nemocnice Na Bulovce (problémy center a ambulancí) + nové trendy v nákupu léků a farmakoekonomice“

  Ing. Robert Sýkora, MHA, Cluster Market Access Director, Ipsen Pharma o.s.
  „Výhledy tendrů a poptávek jako řešení pro financování zdravotnictví v ČR a vliv úhradové vyhlášky 2018 na přístup k inovativní léčbě“