Vzhledem k současné situaci ohledně Covid-19 se termíny konferencí mohou změnit, budeme Vás průběžně informovat.

Úhradová vyhláška 2018 – konference

30. listopadu 2017 Aquapalace hotel Praha - Čestlice

Reálné a komplexní dopady Úhradové vyhlášky v praxi poskytovatelů zdravotní péče

Moderátor:
Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, Generální ředitel OMEGA – Perrigo CZ&SK, Předseda představenstva ČAFF, Člen představenstva NOOL, Tajemník AVEL SK

Cíle konference:

  1. Podrobně a komplexně představit, interaktivně rozebrat a prodiskutovat aktuální problematiku a celý kontext praktických dopadů úhradové vyhlášky 2018 na všechny segmenty zdravotní péče vs. modelace 2017 a realita 2016
  2. Seznámit se se související legislativou a porozumět konstrukcím zdravotně-pojistných plánů pro poskytování zdravotní péče v roce 2018
  3. Probrat mechanismus úhrad v jednotlivých segmentech zdravotní péče a formu vykazování pro jejich hrazení
  4. Zhodnotit finanční stabilitu na základě očekávané skutečnosti disponibilních zdrojů zdravotního pojištění ve srovnání s modelací zdravotně pojistných plánů

Nosné téma: „Očekávání a ambice úhradové vyhlášky 2018 do praxe poskytovatelů zdravotní péče a srovnání úhrad s realitou 2016 a modelací 2017!”

Mám zájem o tuto akci

Organizační informace:

Účastnický poplatek 9.500 Kč + 21% DPH
Zahrnuje: účast na konferenci a občerstvení včetně oběda
(na celkovou částku bude vystavena faktura – daňový doklad – po obdržení závazné přihlášky)
Pro registraci použijte adresu: nebo použijte registrační formulář níže.
Nejpozději jeden týden před konáním konference obdrží každý registrovaný účastník e-mailem podrobné organizační informace.

Program akce

08.30 – 09.00 hod.     Registrace účastníků
09.00 – 09.15 hod.     Zahájení konference

09.15 – 13.00 hod. Dopolední blok zástupců regulátorů a plátců

MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA, náměstek ministra zdravotnictví ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR
Hlavní principy a změny úhradové vyhlášky na rok 2018 vs. 2017 a 2016 po jednotlivých segmentech péče a predikce vývoje příjmů systému zdravotního pojištění.“

Mgr. Kateřina Podrazilová, předsedkyně Lékové komise, SZP ČR
„Aktuální situace zdravotních pojišťoven a výhled úhrad na rok 2018. Odhad nákladů SZP na léky vs. centrová péče a typy ujednání se zaměřením na smluvní ujednání, PL a dohody o úhradě/DNC + nem. číselník“

Ing. Petr Klíma, vykazování zdravotní péče, Jihočeské nemocnice Holding
Úhradová vyhláška 2018 a srovnání s 2017 v praxi holdingu Jihočeské nemocnice a.s. (složky úhrady a jejich změny, regulace akutních lůžek a ambulancí, specialistů a praktiků a následné péče) + krátké srovnání s referenčním rokem 2016 a modelací 2017“

MUDr. Tomáš Doležal, PhD., ředitel, Value Outcomes, s.r.o.
Centrová péče a inovativní léčivé přípravky ve světle úhradové vyhlášky 2018“

MUDr. Zuzana Friedmannová, oddělení pro styk se ZP, Fakultní nemocnice v Motole
„Aktuální a budoucí výzvy v jednání se ZP (centra, centra se zvláštní smlouvou, výkonová úhrada, pasti jako nové LP, DG skupiny a offlabel + devítkové kódy)“

Mgr. Libor Štajer, advokát, partner, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.
Praktické dopady nového Zákona o registru smluv a novelizace Zákona o veřejných zakázkách do spolupráce dodavetel – poskytovatel/ nemocnice a implikace na jejich efektivitu. Veřejné zakázky a implikace novelizace zákona o léčivech“

13.00 – 14.00 hod. Přestávka na oběd

14.00 – 18.00 hod. Odpolední blok poskytovatelů ZP a výrobců

PharmDr. Michal Krejsta, MBA, Generální ředitel OMEGA – Perrigo CZ&SK, Předseda představenstva ČAFF, Člen představenstva NOOL, Tajemník AVEL SK
„Finanční stabilita úhradového systému 2014-2017 a jeho výhledy do 2020“

MUDr. Tomáš Gottvald, předseda představenstva / generální ředitel, Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Úhrady zdravotní péče z pohledu krajské nemocnice 2016-2017 a výhledy na 2018, pozitiva a negativa pro budoucí rok v řízení sdružení nemocnic v rámci NPK“

Mgr. MUDr. Markéta Hellerová, náměstkyně pro léčebnou péči, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Úhradová vyhláška pro rok 2018 aneb reálné a komplexní dopady vyhlášky do praxe VFN Praha“

Ing. Marie Nushiová, pověřená vedením ekonomického úseku, Nemocnice Na Bulovce
„Výhody a úskalí úhradové vyhlášky 2018 pro úhrady zdravotní péče v prostředí Nemocnice Na Bulovce (problémy center a ambulancí) + nové trendy v nákupu léků a farmakoekonomice“

Ing. Robert Sýkora, MHA, Cluster Market Access Director, Ipsen Pharma o.s.
„Výhledy tendrů a poptávek jako řešení pro financování zdravotnictví v ČR a vliv úhradové vyhlášky 2018 na přístup k inovativní léčbě“