KLÍČOVÉ ZMĚNY A BUDOUCÍ TRENDY V ČINNOSTECH HOSPITAL & PHARMACY KAMS – PRAKTICKÝ SEMINÁŘ

25. dubna 2023 Grandior Hotel Prague

MODERÁTOR: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, LL.M., generální ředitel, LEXUM a.s., výkonný tajemník AVEL ČR, AVEL SK, předseda představenstva SAPOCH, z.s.

Program akce i s přílohami (vyžadováno heslo)
X
Zadané heslo není správné

PROGRAM SEMINÁŘE:

Blok č. 1: PRÁVNĚ-DAŇOVÝ BLOK (09.30-12.00 HOD.):

Cílem úvodního právně-daňového bloku je poskytnout základní informace spočívající ve vysvětlení pojmů, mechanismů a principů, které jsou pro činnost KAM v aktuálním dění nezbytné, ale také sdělit – zejména v reakci na případné dotazy z praxe – informace o aktuálních či připravovaných změnách legislativy a možném budoucím vývoji tak, aby každý KAM, který se webináře zúčastní, získal maximum informací (od základů až po reakci na aktuální praxi).

09.30 – 10.30 hod. Mgr. Libor Štajer, partner, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.:

 • Přehled aktuální legislativy se zaměřením na novelizace podstatných zákonů souvisejících s činností KAM a jejich dopady do práce Hospital & Pharmacy KAMs
 • Distribuce léčivých přípravků – srovnání předchozích úprav a vysvětlení aktuálního stavu, regulace reexportu a dostupnost léčivých přípravků
 • Sektorové šetření ÚOHS – shrnutí závěrů a doporučení
 • Rizika spolupráce mezi nemocnicí, lékárenským řetězcem, aliancí lékáren a Hospital & Pharmacy KAMs (ústavní vs. veřejná a internetová lékárna)
 • Etické kodexy AIFP, ČAFF, APLS

10.30 – 11.15 hod. JUDr. Kateřina Davidová, advokátka, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.:

 • Zákon o zadávání veřejných zakázek – základní představení aktuálních i navržených novelizací a jejich možný dopad do praxe vč. souvislostí s prokazováním tzv. skutečného majitele a metodikou k nákupu léčiv
 • Bonusy v nemocniční a lékárenské praxi (ústavní vs. veřejná lékárna) – vysvětlení pojmů a základních zásad adresnost VS neadresnost, správné smluvní nastavení a zachycení, základy komunikace KAMs vs. zákazník, čeho se vyvarovat a na co dát pozor,
 • Registr smluv – vysvětlení procesu zveřejnění smlouvy v registru smluv a jeho dopady do praxe na praktických příkladech

11.15 – 12.00 hod. Ing. Simona Fialová, MBA, ECOVIS FACTA a.s. – komplexní služby v oblasti daní, účetnictví a firemního poradenství:

 • Daňové aspekty bonusů a dopady do cenové regulace, správné smluvní nastavení
 • Nový cenový předpis MZ č. 2/2023 v daňových souvislostech
 • Daňové dopady nastavení vztahu českého společnosti s centrálou – souvislosti a důvody správného zachycení a nastavení, čeho všeho si všímá finanční úřad?
 • Na co všechno se zaměřuje kontrola z finančního úřadu u smluv a jak probíhají kontroly?
 • Pravidla bezúplatných příjmů na straně lékařů a nemocnic

 

 

Blok č.2: PROVOZNĚ-OBCHODNÍ BLOK (13.00 – 17.30 HOD.):

Komplexně a interaktivně představit a prodiskutovat praxi a změny v oblasti lékové politiky a nemocničních nákupů, trendy a spolupráci s lékárenskými řetězci a alincemi ve strategii spolupráce Hospital & Pharmacy KAM a nemocnice, řetězec lékáren, aliance v oblasti cenové soutěže a tvorbě pozitivních listů u originál vs. generikum a biologikum vs. biosimilár, OTC/ DS včetně možnosti CRM/ECMS pro efektivní práci se zákazníky, nastavení a řízení speciálních cen a dobropisů, bonusů a monitorování výběrových řízení a další aktivity v rámci Tender Managementu.

13.00 – 16.00 hod. Zástupci managementů nemocnic a aliancí
Ing. Michal Filip, obchodní náměstek, Fakultní nemocnice Hradec Králové
Mgr. Michal Hojný, farmaceut, vedoucí Ústavní lékárny, vedoucí Odboru centrálního nákupu, IKEM
PharmDr. Šárka Kozáková, MBA, vedoucí nemocniční lékárny, FN Brno
Ing. Čeněk Merta, MBA, obchodní náměstek, Fakultní nemocnice Olomouc
Ing. Pavel Jinoch, Manažer Alphega lékárny

 • Praxe a politika nemocničních, lékárenských nákupů a jejich efektivita a transparentnost
 • Lékové nákupy, bonusy a cenové soutěže v nemocničním a lékárenském prostředí – praktické příklady z tendrování, cenové soutěže a lékové efektivity
 • Pozitivní listy a generická záměna v lékárnách v segmentu Rx, Category management v segmentu OTC/DS – očekávání od spolupráce s výrobcem
 • Zkušenosti z centralizovaného zadávaní s jinou nemocnicí-zadavatelem: jaké komodity, v jakých objemech a s jakým výsledkem
 • Aktuální využití institutu proměnlivé jednotkové ceny při opakovaném pořizování dle aktuálních potřeb
 • Objem bonusů a jejich poměr (sleva vs. bonus) s ohledem na příkaz MZ (adresné/neadresné bonusy)
 • Registr smluv a obchodní tajemství
 • E-recept a přínos pro dostupnost a záchyt pacientů (+ přínos Rx rezervací pro atrahování receptů)
 • Budoucnost INN a vliv na výdej a spolupráci mezi lékařem a lékárnou
 • Vliv e-lékáren na objemy prodejů v lékárnách a cenovou strategii
 • Pozitivní listy ambulantní a lůžkové: % podílu z celkových lékových nákupů, struktura (originál vs. generikum), aktualizace, plnění ze stran oddělení, % záchytu receptů v lékárně, motivace zdravotnického personálu pro jejich dodržování, překryv s pozitivními listy VZP ČR a SZP ČR
 • Změny ve strategii spolupráce s Hospital & Pharmacy KAM v oblasti cenové soutěže a tvorbě pozitivních listů u originál vs. generikum a biologikum vs. biosimilár

16.00 – 17.30 hod. Zástupci výrobců léčiv
Ing. Ljuba Andersová, Country Manager, SOBI
Mgr. Lucie Borská, Therapeutic Area Lead Neuro pro CZ, IPSEN Pharma
Ing. Miroslav Gruber, Head of Key Account Management CZ & SK, TEVA Pharmaceuticals
Ing. Romana Kabutová, Healthcare System Partner, Roche

 • Key Account Manager vs. Product Specialist
 • KAM Hospital vs. KAM Pharmacy
 • Key Account Approach vs. Sales Force Effectiveness
 • Klíčové KPIs, cíle a nástroje Hospital & Pharmacy KAM: současný stav a budoucí vývoj
 • Segmentace a targeting úspěšného Hospital & Pharmacy KAM
 • Presenční vs. distanční spolupráce: co se změnilo v komunikaci Hospital KAM díky pandemii Covid-19
 • Rozdíly v přístupu Hospital & Pharmacy KAM u originálního/ generického LP a biologika/ biosimiláru
 • Klíčové pilíře spolupráce Hospital & Pharmacy KAM s nemocnicí, lékárenským řetězcem, aliancí – Cenová soutěž a tendry vs. Porfolio Management a balíčkový prodej, ZÚLP vs. Rx, Rx vs. OTC, OTC vs. DS
 • Specifika spolupráce s veřejnou částí ústavní lékárny (pro Rx z ambulancí) a s ústavní částí pro lůžka (typy cenových zvýhodnění)