KLÍČOVÉ ZMĚNY A BUDOUCÍ TRENDY V ČINNOSTECH HOSPITAL & PHARMACY KAMS – PRAKTICKÝ SEMINÁŘ

25. dubna 2023 Grandior Hotel Prague

MODERÁTOR: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, LL.M., generální ředitel, LEXUM a.s., výkonný tajemník AVEL ČR, AVEL SK, předseda představenstva SAPOCH, z.s.

  Mám zájem o tuto akci

  Osobní účast:

  On-line účast:

  Zobrazit program akce

  PROGRAM SEMINÁŘE:

  Blok č. 1: PRÁVNĚ-DAŇOVÝ BLOK (09.30-12.00 HOD.):

  Cílem úvodního právně-daňového bloku je poskytnout základní informace spočívající ve vysvětlení pojmů, mechanismů a principů, které jsou pro činnost KAM v aktuálním dění nezbytné, ale také sdělit – zejména v reakci na případné dotazy z praxe – informace o aktuálních či připravovaných změnách legislativy a možném budoucím vývoji tak, aby každý KAM, který se webináře zúčastní, získal maximum informací (od základů až po reakci na aktuální praxi).

  09.30 – 10.30 hod. Mgr. Libor Štajer, partner, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.:

  • Přehled aktuální legislativy se zaměřením na novelizace podstatných zákonů souvisejících s činností KAM a jejich dopady do práce Hospital & Pharmacy KAMs
  • Distribuce léčivých přípravků – srovnání předchozích úprav a vysvětlení aktuálního stavu, regulace reexportu a dostupnost léčivých přípravků
  • Sektorové šetření ÚOHS – shrnutí závěrů a doporučení
  • Rizika spolupráce mezi nemocnicí, lékárenským řetězcem, aliancí lékáren a Hospital & Pharmacy KAMs (ústavní vs. veřejná a internetová lékárna)
  • Etické kodexy AIFP, ČAFF, APLS

  10.30 – 11.15 hod. JUDr. Kateřina Davidová, advokátka, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.:

  • Zákon o zadávání veřejných zakázek – základní představení aktuálních i navržených novelizací a jejich možný dopad do praxe vč. souvislostí s prokazováním tzv. skutečného majitele a metodikou k nákupu léčiv
  • Bonusy v nemocniční a lékárenské praxi (ústavní vs. veřejná lékárna) – vysvětlení pojmů a základních zásad adresnost VS neadresnost, správné smluvní nastavení a zachycení, základy komunikace KAMs vs. zákazník, čeho se vyvarovat a na co dát pozor,
  • Registr smluv – vysvětlení procesu zveřejnění smlouvy v registru smluv a jeho dopady do praxe na praktických příkladech

  11.15 – 12.00 hod. Ing. Simona Fialová, MBA, ECOVIS FACTA a.s. – komplexní služby v oblasti daní, účetnictví a firemního poradenství:

  • Daňové aspekty bonusů a dopady do cenové regulace, správné smluvní nastavení
  • Nový cenový předpis MZ č. 2/2023 v daňových souvislostech
  • Daňové dopady nastavení vztahu českého společnosti s centrálou – souvislosti a důvody správného zachycení a nastavení, čeho všeho si všímá finanční úřad?
  • Na co všechno se zaměřuje kontrola z finančního úřadu u smluv a jak probíhají kontroly?
  • Pravidla bezúplatných příjmů na straně lékařů a nemocnic

   

   

  Blok č.2: PROVOZNĚ-OBCHODNÍ BLOK (13.00 – 17.30 HOD.):

  Komplexně a interaktivně představit a prodiskutovat praxi a změny v oblasti lékové politiky a nemocničních nákupů, trendy a spolupráci s lékárenskými řetězci a alincemi ve strategii spolupráce Hospital & Pharmacy KAM a nemocnice, řetězec lékáren, aliance v oblasti cenové soutěže a tvorbě pozitivních listů u originál vs. generikum a biologikum vs. biosimilár, OTC/ DS včetně možnosti CRM/ECMS pro efektivní práci se zákazníky, nastavení a řízení speciálních cen a dobropisů, bonusů a monitorování výběrových řízení a další aktivity v rámci Tender Managementu.

  13.00 – 16.00 hod. Zástupci managementů nemocnic a aliancí
  Mgr. Michal Hojný, vedoucí lékárník, IKEM
  Ing. Čeněk Merta, MBA, obchodní náměstek, Fakultní nemocnice Olomouc
  PharmDr. Šárka Kozáková, vedoucí lékárník, FN Brno,
  Ing. Pavel Jinoch, Manažer Alphega lékárny

  • Praxe a politika nemocničních, lékárenských nákupů a jejich efektivita a transparentnost
  • Lékové nákupy, bonusy a cenové soutěže v nemocničním a lékárenském prostředí – praktické příklady z tendrování, cenové soutěže a lékové efektivity
  • Pozitivní listy a generická záměna v lékárnách v segmentu Rx, Category management v segmentu OTC/DS – očekávání od spolupráce s výrobcem
  • Zkušenosti z centralizovaného zadávaní s jinou nemocnicí-zadavatelem: jaké komodity, v jakých objemech a s jakým výsledkem
  • Aktuální využití institutu proměnlivé jednotkové ceny při opakovaném pořizování dle aktuálních potřeb
  • Objem bonusů a jejich poměr (sleva vs. bonus) s ohledem na příkaz MZ (adresné/neadresné bonusy)
  • Registr smluv a obchodní tajemství
  • E-recept a přínos pro dostupnost a záchyt pacientů (+ přínos Rx rezervací pro atrahování receptů)
  • Budoucnost INN a vliv na výdej a spolupráci mezi lékařem a lékárnou
  • Vliv e-lékáren na objemy prodejů v lékárnách a cenovou strategii
  • Pozitivní listy ambulantní a lůžkové: % podílu z celkových lékových nákupů, struktura (originál vs. generikum), aktualizace, plnění ze stran oddělení, % záchytu receptů v lékárně, motivace zdravotnického personálu pro jejich dodržování, překryv s pozitivními listy VZP ČR a SZP ČR
  • Změny ve strategii spolupráce s Hospital & Pharmacy KAM v oblasti cenové soutěže a tvorbě pozitivních listů u originál vs. generikum a biologikum vs. biosimilár

  16.00 – 17.30 hod. Zástupci výrobců léčiv
  Ing. Ljuba Andersová, Country Manager, SOBI
  Ing. Lucie Borská, Therapeutic Area Lead Neuro pro CZ, IPSEN Pharma
  Ing. Miroslav Gruber, Head of Key Account Management CZ & SK, TEVA Pharmaceuticals

  • Key Account Manager vs. Product Specialist
  • KAM Hospital vs. KAM Pharmacy
  • Key Account Approach vs. Sales Force Effectiveness
  • Klíčové KPIs, cíle a nástroje Hospital & Pharmacy KAM: současný stav a budoucí vývoj
  • Segmentace a targeting úspěšného Hospital & Pharmacy KAM
  • Presenční vs. distanční spolupráce: co se změnilo v komunikaci Hospital KAM díky pandemii Covid-19
  • Rozdíly v přístupu Hospital & Pharmacy KAM u originálního/ generického LP a biologika/ biosimiláru
  • Klíčové pilíře spolupráce Hospital & Pharmacy KAM s nemocnicí, lékárenským řetězcem, aliancí – Cenová soutěž a tendry vs. Porfolio Management a balíčkový prodej, ZÚLP vs. Rx, Rx vs. OTC, OTC vs. DS
  • Specifika spolupráce s veřejnou částí ústavní lékárny (pro Rx z ambulancí) a s ústavní částí pro lůžka (typy cenových zvýhodnění)