Vzhledem k současné situaci ohledně Covid-19 se termíny konferencí mohou změnit, budeme Vás průběžně informovat.

III. Multidisciplinární nefrologicko – urologický kongres

19. - 20. listopadu 2020 Comfort Hotel Prague City East

Dovolujeme si Vás pozvat na III. MULTIDISCIPLINÁRNÍ NEFROLOGICKO-UROLOGICKÝ KONGRES.
Stalo se již dobrou tradicí, že kongresy, které pořádá nefrologicko-urologická sekce ČAS a zastupující člen EDTNA/ERCA v ČR, podporují výměnu zkušeností a přátelskou komunikaci mezi všemi členy týmu, kteří se podílejí na péči o pacienta s onemocněním ledvin. Pevně věřím, že spojením nefrologické a urologické sekce dojde ke vzájemné spolupráci a výměně odborných zkušeností mezi sestrami z obou oborů. K aktivní i pasivní účasti zveme sestry, techniky, ostatní nelékařské pracovníky, lékaře, zástupce firem a zástupce z řad pacientských organizací.

Mám zájem o tuto akci

Témata kongresu:

  • Dialýza – novinky, kazuistiky z praxe
  • Geriatrický pacient – paliativní a podpůrná ošetřovatelská péče
  • Možnosti léčby nefrologicky nemocných – transplantace – nové trendy
  • Dialyzační léčba v domácím prostředí
  • Komplikace u dialyzovaných pacientů
  • Kontraindikace k zařazení pro transplantaci ledviny
  • Urologická nádorová onemocnění
  • Psychologická podpora nefrologických a transplantovaných pacientů
  • Nutrice a její významný podíl při léčbě pacientů

Pořadatel, organizátor kongresu

Pořadatel

Organizátor

Časový harmonogram

Zahájení registrace: čtvrtek 19. listopadu v 9.00 hod.
Zahájení kongresu: čtvrtek 19. listopadu v 10.00 hod.
Zakončení kongresu: pátek 20. listopadu ve 13.00 hod.

Aktivní účast

V případě zájmu o aktivní účast Vás žádáme o vyplnění formuláře a přiložení k přihlášce.
Termín pro zaslání abstrakt je nejpozději 10. 9. 2020.

Organizační informace

Časná registrace: do 30. 9. 2020

členové nefrologicko-urologické sekce ČAS nebo EDTNA/ERCA: 1000,- Kč
Ostatní: 1200,- Kč

Pozdní registrace: 1. 10. – 15. 11. 2020

členové nefrologicko-urologické sekce ČAS nebo EDTNA/ERCA: 1200,- Kč
Ostatní: 1400,- Kč

Registrační poplatek nelze platit na místě.
PLATBU NELZE DĚLIT NA JEDNODENNÍ ÚČAST.
REGISTRAČNÍ POPLATEK JE NEVRATNÝ.

Bankovní spojení pro zaplacení registračního poplatku:
Číslo účtu: 4849890207/0100 Komerční banka Praha 1, variabilní symbol: 2020
Název účtu: Česká asociace sester, o. s. – nefrologicko-urologická sekce, IČO 00537161

Ubytování:

KAŽDÝ ÚČASTNÍK SI ZAJISTÍ A HRADÍ UBYTOVÁNÍ SÁM.
K ubytování je možno využít hotel COMFORT HOTEL PRAGUE CITY EAST
Bečvářova 2018/14, 110 00 Praha 10, Česká Republika
Tel.: +420 234 712 454

I. OZNÁMENÍ pro členy ČAS též k dispozici na www.cnna.cz v nefrologicko – urologické sekci, pro nečleny na Faceboook – NEFROSESTRY

Pro registraci použijte adresu: nebo registrační formulář výše.

Prosíme o zaslání potvrzení o zaplacení registračního poplatku podle zvoleného termínu registrace. (Časná registrace do 30. 9. 2020, pozdní registrace do 15. 11. 2020)