II. Multidisciplinární nefrologicko – urologický kongres

28. - 29. listopadu 2019 Hotel & Congress centre Primavera Plzeň

Stalo se již dobrou tradicí, že kongresy, které pořádá nefrologicko-urologická sekce ČAS a zastupující
člen EDTNA/ERCA v ČR, podporují výměnu zkušeností a přátelskou komunikaci mezi všemi členy týmu,
kteří se podílejí na péči o pacienta s onemocněním ledvin.
K aktivní i pasivní účasti zveme sestry, techniky, ostatní nelékařské pracovníky, lékaře, zástupce firem
a zástupce z řad pacientských organizací.

Mám zájem o tuto akci

Témata kongresu

 • Dialýza – novinky, kazuistiky z praxe
 • Geriatrický pacient – paliativní a podpůrná ošetřovatelská péče
 • Nové možnosti léčby nefrologicky nemocných – transplantace – nové trendy
 • Dialyzační léčba v domácím prostředí
 • Stomie u dialyzovaných pacientů
 • Nefrostomie u transplantovaných pacientů
 • Urologická nádorová onemocnění
 • Novinky v transplantologii
 • Nutrice a její významný podíl při léčbě pacientů
 • Sociální potřeby pacientů

Pořadatel, organizátor kongresu

Pořadatel

 • Bc. Marcela Městková
  Předsedkyně nefrologicko-urologické sekce, Česká asociace sester
  E-mail: marcela.mestkova@gmail.com, Mobil: 602 968 614
 • Výbor nefrologicko-urologické sekce sester:
  Bc. Eva Víšková, Bc. Eva Moravcová, Mgr. Ivana Lupoměská, RN, MHA, Mgr. Dana Hrubá, Bc. Vladěna Homolková, Mgr. Marie Kolářová
 • Partner pořadatele:
  Jitka Pancířová, zastupující člen EDTNA/ERCA pro ČR

Organizátor

 • Androsa, s.r.o.
  Mgr. Martina Grusová, Managing Director
  E-mail: konference@androsa.cz, Mobil: 737 566 145

Časový harmonogram:

Zahájení registrace: čtvrtek 28. listopadu v 9.00 hod.

Zahájení kongresu: čtvrtek 28. listopadu v 10.00 hod.

Zakončení kongresu: pátek 29. listopadu ve 13.00 hod.

Aktivní účast:

V případě zájmu o aktivní účast Vás žádáme o vyplnění formuláře a přiložení k přihlášce.
Termín pro zaslání abstrakt je nejpozději 15. 9. 2019.

Organizační informace

Časná registrace: do 30. 9. 2019

 • Členové nefrologicko-urologické sekce ČAS nebo EDTNA/ERCA: 1000,- Kč
 • Ostatní: 1200,- Kč

Pozdní registrace: 1. 10. – 15. 11. 2019

 • Členové nefrologicko-urologické sekce ČAS nebo EDTNA/ERCA: 1200,- Kč
 • Ostatní: 1400,- Kč

PLATBU NELZE DĚLIT NA JEDNODENNÍ ÚČAST
REGISTRAČNÍ POPLATEK JE NEVRATNÝ

Bankovní spojení pro zaplacení registračního poplatku:

4849890207/0100 Komerční banka Praha 1, variabilní symbol: 2019
Název účtu: Česká asociace sester, o. s. – nefrologicko-urologická sekce, IČO 00537161

Ubytování:

 • KAŽDÝ ÚČASTNÍK SI ZAJISTÍ A HRADÍ UBYTOVÁNÍ SÁM.
 • K ubytování je možno využít Hotel & Congress centre Primavera Plzeň.
  Nepomucká 1058/128, 326 00 Plzeň 2-Slovany
  Tel.: +420 378 020 500, Fax: +420 378 020 501
  info@primaverahotel.cz, www.primaverahotel.cz
 • I. OZNÁMENÍ pro členy ČAS též k dispozici na www.cnna.cz v nefrologicko – urologické sekci,
  pro nečleny na Faceboook – NEFROSESTRY
 • Pro registraci použijte adresu: konference@androsa.cz nebo použijte registrační formulář.
  Prosíme o zaslání potvrzení o zaplacení registračního poplatku podle zvoleného termínu registrace. (Časná registrace do 30. 9. 2019, pozdní registrace do 15. 11. 2019)