HospiCon bio 2023

19. - 20. října 2023 Hotel Galant Mikulov + online

Konference se detailně věnovala tématu inovativní biologické léčby a biosimilars z pohledu globálních a regionálních trendů a ekonomických dopadů.

 

Informace naleznete také na hospicon-bio.cz

Program akce i s přílohami (vyžadováno heslo)
X
Zadané heslo není správné

DEN 1, ČTVRTEK 19.10. 2023

BLOK 1 – 09.30 – 14.00 HOD. POLITIKA CENTROVÉ PÉČE POHLEDEM REGULÁTORA, PLÁTCE A POSKYTOVATELE

Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, LL.M., Generální ředitel Lexum a.s., Předseda představenstva SAPOCH, z.s., Výkonný tajemník AVEL ČR a AVEL SK, Výkonný tajemník APDZ

10.00 – 10.30 hod.  Zdravotní politika státu v oblasti centrové biologické péče – současnost a budoucnost přínosů a rizik 2023-24
PharmDr. Petr Fifka, místopředseda zdravotního výboru, PSP ČR

10.30 – 11.00 hod.  Postavení pacienta v systému poskytovatelů centrové péče – nároky, dostupnost a cena
MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA, předseda správní rady VZP ČR, místopředseda zdravotního výboru, PSP ČR

11.00 – 11.30 hod. Aktuální objem, hodnota a trend vstupu originálních biologics a biosimilars do klinické praxe v České republice vs. CEE/EU/Global
Mgr. et Mgr. Štěpán Krška, Engagement Manager, IQVIA Consulting Central & Eastern Europe

11.30 -12.00 hod. Dostupnost a náklady centrové péče hlavních diagnostických skupin (celkové náklady, UOP, průměrné roční náklady) vs. výzvy budoucnosti a udržitelnost financování pojištěncům VZP ČR 
Ing. Jiří Mrázek, MBA, ředitel OÚZP, VZP ČR

12.00 – 12.30 hod. Dostupnost a náklady centrové péče hlavních diagnostických skupin (celkové náklady, UOP, průměrné roční náklady) vs. výzvy budoucnosti a udržitelnost financování pojištěncům SZP ČR
MUDr. Renata Knorová, MBA, ředitelka zdravotního úseku, ČPZP a předsedkyně zdravotní sekce, SZP ČR

12.30 – 13.00 Dostupnost a úhrady biologické péče ve specializovaných centrech Krajské nemocnice Jihlava – současnost a výzvy 2023-24
MUDr. Lukáš Velev, MHA, ředitel, Krajská nemocnice Jihlava

13.00 – 13.30 Dostupnost a úhrady biologické péče ve specializovaných centrech Fakultní nemocnice Hradec Králové – současnost a výzvy 2023-24
MUDr. Aleš Herman, Ph.D., ředitel, Fakultní nemocnice Hradec Králové

13.30 – 14.00 hod. Regulace vstupu, cen a úhrad originálních biologických léků a biosimilars v České republice – aktuální situace a výhled
Mgr. Kateřina Podrazilová, Ph.D., ředitelka, SÚKL

BLOK 2 – 15.00 – 16.30 HODKVALITA, DOSTUPNOST A INOVACE V ONKOLOGICKÉ LÉČBĚ

Moderátor: MUDr. Tomáš Doležal, PhD., Scientific Director, VALUE OUTCOMES s.r.o., CEO iHETA

Cílená léčba radiofarmaky v onkologii
MUDr. David Zogala, Ph.D., pověřený přednosta ústavu nukleární medicíny, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Cesta onkologického pacienta od diagnózy po dlouhodobé sledování – spolupráce KOC, ROC a primární péče
Prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., ředitel, Masarykův onkologický ústav

Karcinom prsu jako modelová diagnóza chronického onkologického onemocnění
MUDr. Katarína Petráková, Ph.D., Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav

Členové bloku:

 • Ing. Jiří Mrázek, MBA, ředitel OÚZP, VZP ČR
 • MUDr. Renata Knorová, MBA, ředitelka zdravotního úseku, ČPZP a předsedkyně zdravotní sekce, SZP ČR
 • Ing. Magdalena Vondráčková, Ph.D., pověřená řízením Lékové komise SZP ČR

 

BLOK 3 – 16.30 – 18.00 KVALITA, DOSTUPNOST A INOVACE CENTROVÉ PÉČE V KARDIOLOGII A OFTALMOLOGII – LÉČBA, KTERÁ NEVYŽADUJE ÚSTAVNÍ PODÁVÁNÍ ČI STRIKTNÍ PODMÍNKY NA VYBAVENOSTI A VEDLEJŠÍ VÝKONY CENTRA

Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, LL.M., Generální ředitel Lexum a.s., Předseda představenstva SAPOCH, z.s., Výkonný tajemník AVEL ČR a AVEL SK, Výkonný tajemník APDZ

Členové bloku:

 • MUDr. Alena Miková, ředitelka odboru léčiva zdravotnických prostředků, VZP ČR
 • Prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., předseda České asociace preventivní kardiologie, ČKS a předseda, Česká společnost pro aterosklerózu
 • Prof. MUDr. Tomáš Paleček, PhD., II. interní klinika kardiologie a angiologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, předseda České kardiologické společnosti
 • prof. MUDr. Pavel Němec, prezident, ČVRS

 

BLOK 4 – 18.00 – 19.00 HOD. KVALITA, DOSTUPNOST A INOVACE V CENTROVÉ NEUROLOGICKÉ A DERMATOLOGICLÉ LÉČBĚ

Moderátor: MUDr. Tomáš Doležal, PhD., Scientific Director, VALUE OUTCOMES s.r.o., CEO iHETA

 • MUDr. Tomáš Nežádal, PhD., předseda sekce pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy, ČNS ČLS JEP (Czech Headache Society), Institut neuropsychiatrické péče, Ústřední vojenská nemocnice Praha
 • Prof. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, PhD., MBA, primář, Dermatovenerologická klinika, FN Královské Vinohrady

DEN 2, PÁTEK 20.10.2023

BLOK 5 – 09.30 – 12.30 HOD. NEMOCNIČNÍ NÁKUPY LÉČIV POD LUPOU – AKTUÁLNÍ STAV VS. BUDOUCÍ DŮLEŽITÉ ZMĚNY

Moderátor: Mgr. Libor Štajer, advokát / partner, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.

 • Úvodní legislativní přehled – aktuální připravovaná legislativa s dopadem do farmacie a zdravotnictví aneb shrnutí legislativního „žhavého“ podzimu, zejména vysvětlení dopadů novely zákona o léčivech na dostupnost biologických a biologicky podobných léčivých přípravků
  Mgr. Libor Štajer, advokát a partner KMVS, advokátní kancelář, s.r.o. 
 • Proč je důležité mít registry biologické léčby pro klinickou praxi a plátce
  Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., ředitel, Revmatologický ústav v Praze a přednosta, Klinika revmatologie 1. LF UK
 • Výstupy z Poradního orgánu ministra zdravotnictví k veřejným zakázkám a plán jeho dalších aktivit
  Ing. Čeněk Merta, Ph.D., MBA, obchodní náměstek, FN Olomouc, předseda poradního sboru MZ ČR
 • Centrální nákupy léčiv: cesta nebo slepá ulička?
  Mgr. David Kolář, výkonný ředitel, AIFP 
 • Pohled generického a biosimilárního průmyslu na aktuální vývoj v oblasti veřejných zakázek na nákup léčiv a zkušenosti z praxe
  Mgr. Filip Vrubel, výkonný ředitel, ČAFF 
 • Aktivity, doporučení ÚOHS k zadávacím řízením v oblasti biologických a biologicky podobných léčivých přípravků léčivých přípravků a poznatky z rozhodovací praxe
  Ing. Jan Vodák, poradce místopředsedkyně & Mgr. Markéta Kačorová, vedoucí oddělení veřejných zakázek 3, ÚOHS
 • Právní střípky k biologickým a biologicky podobným léčivým přípravkům– veřejné zakázky, nákup léčivých přípravků, metodiky, zajímavosti z praxe
  JUDr. Kateřina Davidová, advokátka, KMVS, advokátní kancelář, s. r. o.
 • Dopady vládního daňového balíčku na nákupy biologických a biologicky podobných léčivých přípravků
  Ing. Simona Fialová, partner, CEO, ECOVIS FACTA a.s., daňová kancelář

Generální partner konference

Hlavní partneři

Partneři