HospiCon bio 2023

19. - 20. října 2023 Hotel Galant Mikulov + online

Konference se bude detailně věnovat tématu inovativní biologické léčby a biosimilars z pohledu globálních a regionálních trendů a ekonomických dopadů.

 

Informace naleznete také na hospicon-bio.cz

  Mám zájem o tuto akci
  Možnosti přihlášení

  1. Zaměstnanci poskytovatelů zdravotní péče, zdravotních pojišťoven a státní správy ve zdravotnictví

  • Cena při osobní i online účasti: 2.500 Kč + DPH
  • Poplatek zahrnuje vstup na odborný program bez ubytování.
  • Požadavky na ubytování uveďte prosím do poznámky registračního formuláře, cena za jednu noc činí 1.650 Kč + DPH / jednolůžkový pokoj, 1.950 Kč + DPH / dvoulůžkový pokoj
  • Po vyčerpání ubytovací kapacity hotelu Galant budou účastníci ubytováni v jednom z okolních hotelů
  • V případě online účasti obdrží JEDEN DEN před konáním konference každý účastník e-mail s odkazem pro sledování konference s unikátním přihlašovacím kódem
  • ZDA PREFERUJETE ONLINE NEBO OSOBNÍ ÚČAST PROSÍM UVEĎTE DO POZNÁMKY REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE

  2. Ostatní účastníci

  • Osobní účast: 22.500 Kč + DPH
   • Poplatek zahrnuje vstup na odborný program a ubytování na jednu noc z 19. – 20. října
   • Po vyčerpání ubytovací kapacity hotelu Galant budou účastníci ubytováni v jednom z okolních hotelů
  • Online účast: 19.500 Kč + DPH
   • Po vyplnění přihlášky obdrží JEDEN DEN před konáním konference každý účastník e-mail s odkazem pro sledování konference s unikátním přihlašovacím kódem
  • ZDA PREFERUJETE ONLINE NEBO OSOBNÍ ÚČAST PROSÍM UVEĎTE DO POZNÁMKY REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE

  Zobrazit program akce

  DEN 1, ČTVRTEK 19.10. 2023

  BLOK 1 – 09.30 – 14.00 HOD. POLITIKA CENTROVÉ PÉČE POHLEDEM REGULÁTORA, PLÁTCE A POSKYTOVATELE

  Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, LL.M., Generální ředitel Lexum a.s., Předseda představenstva SAPOCH, z.s., Výkonný tajemník AVEL ČR a AVEL SK, Výkonný tajemník APDZ

  10.00 – 10.30 hod.  Zdravotní politika státu v oblasti centrové biologické péče – současnost a budoucnost přínosů a rizik 2023-24
  PharmDr. Petr Fifka, místopředseda zdravotního výboru, PSP ČR

  10.30 – 11.00 hod.  Postavení pacienta v systému poskytovatelů centrové péče – nároky, dostupnost a cena
  MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA, předseda správní rady VZP ČR, místopředseda zdravotního výboru, PSP ČR

  11.00 – 11.30 hod. Aktuální objem, hodnota a trend vstupu originálních biologics a biosimilars do klinické praxe v České republice vs. CEE/EU/Global
  Štěpán Krška, Engagement Manager, IQVIA Česká a Slovenská republika

  11.30 -12.00 hod. Dostupnost a náklady centrové péče hlavních diagnostických skupin (celkové náklady, UOP, průměrné roční náklady) vs. výzvy budoucnosti a udržitelnost financování pojištěncům VZP ČR 
  PhDr. Mgr. Jan Bodnár, LL.M., náměstek pro zdravotní péči, VZP ČR

  12.00 – 12.30 hod. Dostupnost a náklady centrové péče hlavních diagnostických skupin (celkové náklady, UOP, průměrné roční náklady) vs. výzvy budoucnosti a udržitelnost financování pojištěncům SZP ČR
  MUDr. Renata Knorová, MBA, ředitelka zdravotního úseku, ČPZP a předsedkyně zdravotní sekce, SZP ČR

  12.30 – 13.00 Dostupnost a úhrady biologické péče ve specializovaných centrech Krajské nemocnice Jihlava – současnost a výzvy 2023-24
  MUDr. Lukáš Velev, MHA, ředitel, Krajská nemocnice Jihlava

  13.00 – 13.30 Dostupnost a úhrady biologické péče ve specializovaných centrech Fakultní nemocnice Hradec Králové – současnost a výzvy 2023-24
  MUDr. Aleš Herman, Ph.D., ředitel, Fakultní nemocnice Hradec Králové

  13.30 – 14.00 hod. Regulace vstupu, cen a úhrad originálních biologických léků a biosimilars v České republice – aktuální situace a výhled
  Mgr. Kateřina Podrazilová, Ph.D., ředitelka, SÚKL

  BLOK 2 – 15.00 – 16.30 HODKVALITA, DOSTUPNOST A INOVACE V ONKOLOGICKÉ LÉČBĚ

  Moderátor: MUDr. Tomáš Doležal, PhD., Scientific Director, VALUE OUTCOMES s.r.o., CEO iHETA

  Cílená léčba radiofarmaky v onkologii
  MUDr. David Zogala, Ph.D., pověřený přednosta ústavu nukleární medicíny, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

  Cesta onkologického pacienta od diagnózy po dlouhodobé sledování – spolupráce KOC, ROC a primární péče
  Prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., ředitel, Masarykův onkologický ústav

  Karcinom prsu jako modelová diagnóza chronického onkologického onemocnění
  MUDr. Katarína Petráková, Ph.D., Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav

  Členové bloku:

  • PhDr. Mgr. Jan Bodnár, LL.M., náměstek pro zdravotní péči, VZP ČR
  • MUDr. Renata Knorová, MBA, ředitelka zdravotního úseku, ČPZP a předsedkyně zdravotní sekce, SZP ČR

   

  BLOK 3 – 16.30 – 18.00 KVALITA, DOSTUPNOST A INOVACE CENTROVÉ PÉČE V KARDIOLOGII A OFTALMOLOGII – LÉČBA, KTERÁ NEVYŽADUJE ÚSTAVNÍ PODÁVÁNÍ ČI STRIKTNÍ PODMÍNKY NA VYBAVENOSTI A VEDLEJŠÍ VÝKONY CENTRA

  Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, LL.M., Generální ředitel Lexum a.s., Předseda představenstva SAPOCH, z.s., Výkonný tajemník AVEL ČR a AVEL SK, Výkonný tajemník APDZ

  Členové bloku:

  • Prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., předseda České asociace preventivní kardiologie, ČKS a předseda, Česká společnost pro aterosklerózu
  • Prof. MUDr. Tomáš Paleček, PhD., II. interní klinika kardiologie a angiologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, předseda České kardiologické společnosti

  BLOK 4 – 18.00 – 19.00 HOD. KVALITA, DOSTUPNOST A INOVACE V CENTROVÉ NEUROLOGICKÉ A DERMATOLOGICLÉ LÉČBĚ

  Moderátor: MUDr. Tomáš Doležal, PhD., Scientific Director, VALUE OUTCOMES s.r.o., CEO iHETA

  • MUDr. Tomáš Nežádal, PhD., předseda sekce pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy, ČNS ČLS JEP (Czech Headache Society), Institut neuropsychiatrické péče, Ústřední vojenská nemocnice Praha
  • Prof. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, PhD., MBA, primář, Dermatovenerologická klinika, FN Královské Vinohrady

  DEN 2, PÁTEK 20.10.2023

  BLOK 5 – 09.30 – 12.30 HOD. NEMOCNIČNÍ NÁKUPY LÉČIV POD LUPOU – AKTUÁLNÍ STAV VS. BUDOUCÍ DŮLEŽITÉ ZMĚNY

  Moderátor: Mgr. Libor Štajer, advokát / partner, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.

  • Úvodní legislativní přehled – aktuální připravovaná legislativa s dopadem do farmacie a zdravotnictví aneb shrnutí legislativního „žhavého“ podzimu, zejména vysvětlení dopadů novely zákona o léčivech na dostupnost biologických a biologicky podobných léčivých přípravků
   Mgr. Libor Štajer, advokát a partner KMVS, advokátní kancelář, s.r.o. 
  • Proč je důležité mít registry biologické léčby pro klinickou praxi a plátce
   Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., ředitel, Revmatologický ústav v Praze a přednosta, Klinika revmatologie 1. LF UK
  • Výstupy z Poradního orgánu ministra zdravotnictví k veřejným zakázkám a plán jeho dalších aktivit
   Ing. Čeněk Merta, Ph.D., MBA, obchodní náměstek, FN Olomouc, předseda poradního sboru MZ ČR
  • Centrální nákupy léčiv: cesta nebo slepá ulička?
   Mgr. David Kolář, výkonný ředitel, AIFP 
  • Pohled generického a biosimilárního průmyslu na aktuální vývoj v oblasti veřejných zakázek na nákup léčiv a zkušenosti z praxe
   Mgr. Filip Vrubel, výkonný ředitel, ČAFF 
  • Právní střípky k biologickým a biologicky podobným léčivým přípravkům– veřejné zakázky, nákup léčivých přípravků, metodiky, zajímavosti z praxe
   JUDr. Kateřina Davidová, advokátka, KMVS, advokátní kancelář, s. r. o.
  • Dopady vládního daňového balíčku na nákupy biologických a biologicky podobných léčivých přípravků
   Ing. Simona Fialová, partner, CEO, ECOVIS FACTA a.s., daňová kancelář