HospiCon BIO 2022

20. - 21. října 2022 Hotel Galant Mikulov + online

Konference se bude detailně věnovat tématu inovativní biologické léčby a biosimilars z pohledu globálních a regionálních trendů a ekonomických dopadů.

 

Informace naleznete také na hospicon-bio.cz

  Mám zájem o tuto akci

  Možnosti přihlášení

  1. Zaměstnanci poskytovatelů zdravotní péče, zdravotních pojišťoven a státní správy

  • Cena při osobní i online účasti: 2.500 Kč vč. DPH
  • Poplatek zahrnuje vstup na odborný program bez ubytování.
  • Požadavky na ubytování uveďte prosím do poznámky registračního formuláře, cena za jednu noc činí 1.426 Kč + 10% DPH
  • Po vyčerpání ubytovací kapacity hotelu Galant budou účastníci ubytováni v jednom z okolních hotelů
  • V případě online účasti obdrží JEDEN DEN před konáním konference každý účastník e-mail s odkazem pro sledování konference s unikátním přihlašovacím kódem
  • ZDA PREFERUJETE ONLINE NEBO OSOBNÍ ÚČAST PROSÍM UVEĎTE DO POZNÁMKY REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE

  2. Ostatní účastníci

  • Osobní účast: 19.500 Kč + DPH
   • Poplatek zahrnuje vstup na odborný program a ubytování na jednu noc z 20. na 21.10.
   • Po vyčerpání ubytovací kapacity hotelu Galant budou účastníci ubytováni v jednom z okolních hotelů
  • Online účast: 15.000 Kč + DPH
   • Po vyplnění přihlášky obdrží JEDEN DEN před konáním konference každý účastník e-mail s odkazem pro sledování konference s unikátním přihlašovacím kódem
  • ZDA PREFERUJETE ONLINE NEBO OSOBNÍ ÚČAST PROSÍM UVEĎTE DO POZNÁMKY REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE

  Zobrazit program akce

  DEN 1, ČTVRTEK 20.10. 2022

  BLOK 1 – 10.00 – 14.00 HOD. POLITIKA CENTROVÉ PÉČE POHLEDEM REGULÁTORA, PLÁTCE A POSKYTOVATELE
  Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, Generální ředitel Lexum a.s., Předseda představenstva SAPOCH, z.s., Výkonný tajemník AVEL ČR a AVEL SK

  BLOK 2 – 15.00 – 16.45 HOD. „VYUŽITÍ CENTROVÉ BIOLOGICKÉ LÉČBY A JEJÍ BUDOUCÍ VÝVOJ V ONKOLOGII, NEUROLOGII A OFTALMOLOGII”
  Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, generální ředitel, LEXUM a.s., předseda představenstva SAPOCH, z.s., výkonný tajemník AVEL ČR, AVEL SK

  BLOK 3 – 16.45 – 18.30 HOD. „VYUŽITÍ CENTROVÉ BIOLOGICKÉ LÉČBY A JEJÍ VÝVOJ DO 2023 V REVMATOLOGII, GASTROENTEROLOGII A DERMATOLOGII”
  Moderátor: MUDr. Tomáš Doležal, PhD., Scientific Director, VALUE OUTCOMES s.r.o., CEO iHETA

   

  DEN 2, PÁTEK 21.10.2022

  BLOK 4 – 09.30 – 12.30 HOD. „LEGISLATIVNÍ A REGULAČNÍ POHLED NA TRH BIOLOGICKÉ LÉČBY – ZAMĚNITELNOST, SWITCH, REGISTRY DAT Z REÁLNÉ KLINICKÉ PRAXE (RWE), PAR. 16, VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ”
  Moderátor: Mgr. Libor Štajer, advokát / partner, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.

   

  Svou aktivní účast dosud potvrdili:

  • PhDr. Mgr. Jan Bodnár, LL.M., náměstek pro zdravotní péči, VZP ČR
  • Ing. Michal Čarvaš, předseda AČMN, člen představenstva Jihočeské nemocnice, předseda představenstva Nemocnice Prachatice, a.s.
  • Doc. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, PhD., MBA, primář, Dermatovenerologická klinika, FN Královské Vinohrady
  • MUDr. Renata Knorová, MBA, ředitelka zdravotního úseku ČPZP a předsedkyně zdravotní sekce SZP ČR
  • Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., 1. Místopředseda ČGS ČLS JEP, přednosta kliniky ISCARE a primář Klinického a výzkumného centra pro střední záněty ISCARE
  • MUDr. Tomáš Nežádal, PhD., předseda sekce pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy ČNS ČLS JEP (Czech Headache Society), Institut neuropsychiatrické péče, Ústřední vojenská nemocnice, Praha
  • Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., ředitel Revmatologického ústavu v Praze, přednosta Kliniky revmatologie 1. LF UK
  • MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA, předseda správní rady VZP ČR, místopředseda zdravotního výboru, PS PČR
  • Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka, SÚKL
  • Ing. et Ing. Martin Šlégl, MIM, General Manager, IQVIA Česká a Slovenská republika
  • Prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc., Onkologická klinika 1. LF UK a VFN Praha