HospiCon BIO 2019 – konference

16. - 17. října 2019 Hotel Galant Mikulov
Dvoudenní konference se detailně věnovala tématu inovativní biologické léčby a vstupu biosimilars z pohledu globálních a regionálních trendů a ekonomických dopadů. 
 
K tématu se vyjádřili přední představitelé regulátorů, plátců a lékařů v České republice a na Slovensku.
Program akce i s přílohami (vyžadováno heslo)
X
Zadané heslo není správné

DEN 1, 09.30 – 18.30 hod.

Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, CEO Lexum a.s., Executive AVEL ČR a AVEL SK

09.30 – 09.45 hod. Úvodní slovo Generálního partnera
Mgr. Vladimír Dvořák, MBA, ředitel pro biologickou léčbu, Mylan Pharmaceuticals
09.45 – 10.15 hod. Ambice financování biologické léčby a možnosti systému?!
PharmDr. Michal Krejsta, MBA, Generální ředitel Lexum a.s., Výkonný tajemník AVEL ČR a AVEL SK
10.15 – 10.45 hod. Jaký dopad budou mít globální a regionální trendy v oblasti biosimilars na český trh?
Ing. et Ing. Martin Šlégl, General Manager, IQVIA Česká a Slovenská republika
10.45 – 11.15 hod. Ekonomické dopady a příležitosti vstupu originálních biologics a nových biosimilars do klinické praxe – extrapolace do 2023
MUDr. Tomáš Doležal, PhD., Scientific Director, VALUE OUTCOMES s.r.o.
11.15 – 11.45 hod. Biologická léčba a biosimilars současnosti a její náklady vs. výzvy budoucnosti a udržitelnost systému v.z.p.
Ing. David Šmehlík, MHA, náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči
11.45 – 12.15 hod. Průměrné náklady na pacienta na revma, gastro a derma biologické léčbě a příčiny rozdílů a budoucí vývoj.
MUDr. Renata Knorová, MBA, ředitelka zdravotního úseku ČPZP
12.15 – 12.45 hod. Stabilita úhrad nových i stávajících pacientů na biologics a role biosimilars pohledem plátců ve SZP
Mgr. Kateřina Podrazilová, Ph.D., předsedkyně lékové komise, Svaz zdravotních pojišťoven ČR
12.45 – 13.15 hod. Regulace vstupu, cen a úhrad originálních biologických léků a biosimilars v České republice
Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka, SÚKL
13.15 – 13.45 hod. Budoucnost paragrafu 16 a modelu vstupu a hrazeni originálních léků a biosimilars
Mgr. Filip Vrubel, náměstek ministra, Ministerstvo zdravotnictví ČR

13.45 – 15.00 Přestávka na oběd

15.00 – 15.30 hod. Jak vnímáme poslední téměř 4 roky vlády a jaká jsou očekávání ve farmaceutickém sektoru pro rok  2020 na Slovensku
Martin Smatana, generální ředitel, Institut zdravotnické politiky, Ministerstvo zdravotnictví SR
15.30 – 16.00 hod. Regulace cen a úhrad inovativních léků a vstup biosimilars – současnost a trend na Slovensku
PharmDr. Zuzana Baťová, PhD, Generálna tajomníčka služobného úradu a riaditeľka, ŠÚKL
16.00 – 16.30 hod. Právní rámec SR pro switche a výjimečná úhrada zdravotních služeb v SR
JUDr. Marko Polakovič, advokát, POLAKOVIČ & PARTNERS s. r. o., advokátní kancelář
16.30 – 17.00 hod. Dostupnost aneb jak efektivně nakupovat biologické léky originální a biosimilars pro již nasazené a nově schválené pacienty – příklady z praxe fakultních nemocnic!
Ing. Čeněk Merta, MBA, obchodní náměstek, Fakultní nemocnice Olomouc

17.00 – 18.30 hod. Diskusní kulatý stůl o podmínkách pro switch, nákladech a udržitelnosti paragrafu 16
Moderátor: MUDr. Tomáš Doležal, PhD., Scientific Director, VALUE OUTCOMES s.r.o.

Účastníci:

  • Doc. MUDr. Radan Keil, Ph.D., vedoucí lékař úseku gastroenterologie, Fakultní nemocnice v Motole
  • Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., ředitel, Revmatologický ústav, Praha, přednosta Kliniky revmatologie, vědecký sekretář České revmatologické společnosti
  • JUDr. Marko Polakovič, advokát, POLAKOVIČ & PARTNERS s. r. o., advokátní kancelář
  • Mgr. Libor Štajer, advokát, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.
  • Ing. David Šmehlík, MHA, náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči
  • MUDr. Jitka Vojtová, MBA, zdravotní ředitelka, Oborová zdravotní pojišťovna
  • MUDr. Martin Žlnay, PhD., Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany

DEN 2, 9.00 – 14.00 hod.

Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, CEO Lexum a.s., Executive AVEL ČR a AVEL SK

09.00 – 09.45 hod. Právní aspekty dostupnosti biologics a používání biosimilars – zaměnitelnost, substituce, switch & registr smluv, jednotkové ceny a bonusy
Mgr. Libor Štajer, advokát, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.
09.45 – 10.15 hod. Léčba autoimunitních revmatických onemocnění v České republice – vývoj, trend, podmínky pro switch, výhled do 2022 včetně středně těžké formy a situace registru ATTRA
Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., ředitel, Revmatologický ústav, Praha, přednosta Kliniky revmatologie 1. LF UK, vědecký sekretář České revmatologické společnosti
10.15 – 10.45 hod. Originální a biosimilární léky v léčbě idiopatických střevních zánětů v ČR – kdy switch ano a kdy ne
Doc. MUDr. Radan Keil, Ph.D., vedoucí lékař úseku gastroenterologie, Fakultní nemocnice v Motole

10.45 – 11.15 hod. Přestávka na kávu

11.15 – 11.45 hod. Léčba autoimunitních revmatických onemocnění na Slovensku – vývoj, trend, podmínky pro switch, výhled do 2021
MUDr. Martin Žlnay, PhD., Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
11.45 – 12.15 hod. Originální a biosimilární léky v léčbě dermatologických onemocnění – vývoj, trend, podmínky pro switch a výhled do 2021
Doc. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D., MBA. primář, Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha
12.15 – 12.45 hod. Využití bilogics a biosimilars v onkologii a jejich vývoj do 2023?
Doc. MUDr. Jana Prausová, PhD., MBA, vedoucí KOC/přednostka onkologické kliniky 2.LF UK a Fakultní nemocnice v Motole, Praha

13.00 hod. Závěr konference