HospiCon BIO 2019 – konference

16. - 17. října 2019 Hotel Galant Mikulov
Dvoudenní konference se bude detailně věnovat tématu inovativní biologické léčby a vstupu biosimilars z pohledu globálních a regionálních trendů a ekonomických dopadů. 
 
K tématu se vyjádří přední představitelé regulátorů, plátců a lékařů v České republice a na Slovensku.

Mám zájem o tuto akci

Zobrazit program konference

DEN 1, 10.00 – 18.30 hod.

Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, CEO Lexum a.s., Executive AVEL ČR a AVEL SK

10.00 – 10.30 hod. Úvodní slovo Generálního partnera

10.30 – 11.15 hod. Jaký dopad budou mít globální a regionální trendy v oblasti biosimilars na český trh?
Ing. et Ing. Martin Šlégl, General Manager, IQVIA Česká a Slovenská republika

11.15 – 12.00 hod. Ekonomické dopady a příležitosti vstupu originálních biologics a nových biosimilars do klinické praxe – extrapolace do 2023
MUDr. Tomáš Doležal, PhD., Scientific Director, VALUE OUTCOMES s.r.o.

12.00 – 12.30 hod. Biologická léčba a biosimilars současnosti a její náklady vs. výzvy budoucnosti a udržitelnost systému v.z.p.
Ing. David Šmehlík, MHA, náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči

12.30 – 13.00 hod. Regulace vstupu, cen a úhrad originálních biologických léků a biosimilars v České republice
Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka, SÚKL

13.00 – 13.30 hod. Budoucnost paragrafu 16 a modelu vstupu a hrazeni originálních léků a biosimilars
Mgr. Filip Vrubel, náměstek ministra, Ministerstvo zdravotnictví ČR

13:30 – 14.30 Přestávka na oběd

14.30 – 15.00 hod. Jak vnímáme poslední téměř 4 roky vlády a jaká jsou očekávání ve farmaceutickém sektoru pro rok  2020 na Slovensku
Martin Smatana, generální ředitel, Institut zdravotnické politiky, Ministerstvo zdravotnictví SR

15.00 – 15.30 hod. Regulace cen a úhrad inovativních léků a vstup biosimilars – současnost a trend na Slovensku
PharmDr. Zuzana Baťová, PhD, Generálna tajomníčka služobného úradu a riaditeľka, ŠÚKL

15.30 – 16.00 hod. Právní aspekty dostupnosti biologics a používání biosimilars – zaměnitelnost, substituce, switch & registr smluv, jednotkové ceny a bonusy
Mgr. Libor Štajer, advokát, partner, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.

16.00 – 16.30 hod.  Přestávka

16.30 – 18.30 hod. Diskusní kulatý stůl o podmínkách pro switch, nákladech a udržitelnosti paragrafu 16

Moderátor: MUDr. Tomáš Doležal, PhD., Scientific Director, VALUE OUTCOMES s.r.o.

Účastníci:

  • MUDr. Radan Keil, Ph.D., vedoucí lékař úseku gastroenterologie, Fakultní nemocnice v Motole
  • MUDr Karel Pavelka, DrSc., ředitel, Revmatologický ústav, Praha, přednosta Kliniky revmatologie, vědecký sekretář České revmatologické společnosti
  • Jitka Vojtová, MBA, zdravotní ředitelka, Oborová zdravotní pojišťovna
  • Libor Štajer, advokát, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.
  • zástupce, Všeobecná zdravotní pojišťovna
  • Martin Žlnay, PhD., Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany

DEN 2, 9.00 – 15.00 hod.

Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, CEO Lexum a.s., Executive AVEL ČR a AVEL SK

09.00 – 10.30 hod. Právní rámce pro switche v ČR a SR
Mgr. Libor Štajer, advokát, KMVS advokátní kancelář, s.r.o., JUDr. Marko Polakovič, advokát, POLAKOVIČ & PARTNERS s. r. o., advokátní kancelář

10.30 – 11.00 Přestávka

11.00 – 11.30 hod. Léčba autoimunitních revmatických onemocnění v České republice – vývoj, trend, podmínky pro switch, výhled do 2022 včetně středně těžké formy a situace registru ATTRA Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., ředitel, Revmatologický ústav, Praha, přednosta Kliniky revmatologie 1. LF UK, vědecký sekretář České revmatologické společnosti

11.30 – 12.00 hod. Originální a biosimilární léky v léčbě idiopatických střevních zánětů v ČR – kdy switch ano a kdy ne
Doc. MUDr. Radan Keil, Ph.D., vedoucí lékař úseku gastroenterologie, Fakultní nemocnice v Motole

12.00 – 12.30 hod. Léčba autoimunitních revmatických onemocnění na Slovensku – vývoj, trend, podmínky pro switch, výhled do 2021
MUDr. Martin Žlnay, PhD., Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany

12.30 – 13.00 hod. Přestávka

13.00 – 13.30 hod. Originální a biosimilární léky v léčbě dermatologických onemocnění – vývoj, trend, podmínky pro switch a výhled do 2021
Doc. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D., MBA. primář, Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

13.30 – 14.00 hod. Využití bilogics a biosimilars v onkologii a jejich vývoj do 2023?
Doc. MUDr. Jana Prausová, PhD., MBA, vedoucí KOC/přednostka onkologické kliniky 2.LF UK a Fakultní nemocnice v Motole, Praha

14.00 – 14.30 hod. Stabilita úhrad nových i stávajících pacientů na biologics a role biosimilars pohledem plátců ve SZP
Mgr. Kateřina Podrazilová, Ph.D., předsedkyně lékové komise, Svaz zdravotních pojišťoven ČR

14.30 – 15.00 hod. Dostupnost aneb jak efektivně nakupovat biologické léky originální a biosimilars pro již nasazené a nově schválené pacienty – příklady z praxe fakultních nemocnic!
Ing. Čeněk Merta, MBA, obchodní náměstek, Fakultní nemocnice Olomouc

15.00 hod. Závěr konference