HospiCon 2022 – konference českých nemocnic

31. - 1. dubna 2022 Hotel Galant Mikulov + online

Cílem této tradiční a vysoce odborně ceněné konference je představit, rozebrat a interaktivně prodiskutovat aktuální situaci (stav) a budoucí vývoj ústavní zdravotní péče v prostředí poskytovatelů, českých nemocnic. Specifický zřetel byl brán na dopady pandemie na financování nemocniční péče a tím její objem, strukturu a vývoj klíčových segmentů a diagnostických skupin. Účastníky konference v plénu byli tradičně zástupci managementu českých nemocnic, zdravotních pojišťoven, regulátorů, ústavních lékáren, farmaceutických a distribučních společností.

Informace o konferenci naleznete také na www.hospicon.cz

Program akce i s přílohami (vyžadováno heslo)
X
Zadané heslo není správné

DEN 1, ČTVRTEK, 31. BŘEZNA 2022

BLOK 1, 10.00 – 14.30 hod.
Strategie řízení a směr českého zdravotnictví a nemocnic pod lupou regulátora, plátce a poskytovatele v roce 2022-23?!

Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, generální ředitel, LEXUM a.s., předseda představenstva SAPOCH, z.s. výkonný tajemník AVEL ČR, AVEL SK

 • Základní změny zákona č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a vládní priority pro dostupnou a kvalitní péči v roce 2022-23. Plán stabilizace zdravotnického personálu (ohodnocení a vzdělávání).
  MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA, předseda správní rady VZP ČR, místopředseda zdravotního výboru, PS PČR
 • Ambice úhrad nemocnic v roce 2022 a novinky vs. realita 2020 a modelace 2021 s důrazem na produkci, strukturu a péči ve specializovaných centrech.
  Ing. Helena Rögnerová, náměstkyně pro ekonomiku a zdravotní pojištění, MZ ČR
 • Disponibilní zdroje a priority pro financování ústavní zdravotní péče s ohledem na příjmy pro rok 2022 a výhled 2023. Normalizace produkčních cílů mimo covidové péče a přístup k moderní inovativní léčbě pro pacienty VZP ČR. Očekávání od dohodovacích řízení pro kvalitu a dostupnost péče v roce 2023. 
  PhDr. Mgr. Jan Bodnár, LL.M., náměstek pro zdravotní péči, VZP ČR
 • Úhrady zdravotní péče v roce 2022 a 2023 a střednědobé výzvy pro veřejné zdravotní pojištění z pohledu SZP ČR. Očekávaní od naplnění dohodovacích řízení pro 2023
  Ing. Ladislav Friedrich, CSc., prezident, Svaz zdravotních pojišťoven ČR
 • Priority SÚKL 2022 a vývoj revize cen a úhrad léčiv, e-recept, lékový záznam, re-export. Přehled nových léčiv pro boj s onemocněním covid-19 a jejich dostupnost
  Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka, Státní ústav pro kontrolu léčiv ČR
 • Příležitosti a rizika řízení fakultních nemocnic v roce 2022 s ohledem na dopady pandemie a úhradovou vyhlášku. Výzvy pro jejich financování, kvalitu a dostupnost akutní, centrové, ambulantní a následné péče v roce 2022
  MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel, Fakultní nemocnice Ostrava
 • Příležitosti a rizika řízení městských a oblastních nemocnic v roce 2022 s ohledem na dopady pandemie a úhradovou vyhlášku. Výzvy pro jejich financování, kvalitu a dostupnost akutní, centrové, ambulantní a následné péče v roce 2022
  MUDr. Lukáš Velev, MHA, ředitel, Nemocnice Jihlava
 • Přínosy pandemie s ohledem na tempo digitalizace zdravotnictví
  MUDr. Marie Marsová, MBA, místopředsedkyně představenstva, AGEL
 • Aktuální kapacity, financování a dopady pandemie a DRG do strategie řízení krajského sdružení nemocnic pardubického kraje pro zajištění komplexní řízené regionální péče – změny 2022
  MUDr. Tomáš Gottvald, generální ředitel a předseda představenstva Nemocnice Pardubického kraje
 • Úhrady, kompenzační vyhlášky a DRG v prostředí krajského zdravotnictví – dostupnost a produkce nemocniční péče v roce 2022
  MUDr., Bc. Tomáš Fiala, MBA senátor Parlamentu ČR, ředitel Nemocnice Strakonice, a.s.

 

BLOK 2, 15.00 – 18.00 hod.
Centrová péče a inovativní léčivé přípravky – aktuality a praktické zkušenosti z lékové politiky, farmakoekonomiky a vztahu medicínských a ekonomických aspektů nemocniční lékové politiky – panelová diskuse

Moderátor: MUDr. Tomáš Doležal, PhD., Scientific Director, VALUE OUTCOMES s.r.o., CEO iHETA

 • Jaké jsou první zkušenosti s novelou zákona 48/1997 Sb. v oblasti lékové politiky?
 • Dopady pandemie Covid-19 do úhradové vyhlášky a smluvní politiky zdravotních pojišťoven v roce 2022;
 • Jak vypadá výhled na rok 2022 a jak do toho zasáhne finanční bilance zdravotních pojišťoven?
 • Jak probíhá dohodovací řízení pro rok 2023 a s čím přichází jednotlivé segmenty?
 • Vývoj lékových rozpočtů v centrech se zvláštními smlouvami a očekávané trendy;
 • Vztah plánované úhrady (ÚV, S-rozpočty) a individuálních úhrad (paragraf 16), pomůže nová orfanová legislativa?
 • Jaká bude koncepce centrové péče do budoucna, kde je role MZd a zdravotních pojišťoven?

Účastníci bloku:

 • MUDr. Renata Knorová, MBA, předsedkyně Zdravotní sekce, Svaz zdravotních pojišťoven ČR, zdravotní ředitelka, ČPZP
 • Mgr. Kateřina Podrazilová, Ph.D, Předsedkyně Lékové komise SZP ČR
 • PharmDr. Šárka Kozáková, MBA, vedoucí nemocniční lékárny FN Brno
 • PhDr. Mgr. Jan Bodnár, LL.M., náměstek pro zdravotní péči, VZP ČR
 • MUDr. Pavel Frňka, DMS, poradce představenstva, AGEL
 • MUDr. Tomáš Gottvald, MHA, generální ředitel, Nemocnice Pardubického kraje a.s.
 • Ing. Petr Klíma, MBA, ředitel ekonomického úseku, Nemocnice České Budějovice

 

DEN 2, PÁTEK, 1. DUBNA 2022

BLOK 3, 09.30 – 13.00 hod.
Nemocniční nákupy – zkušenosti a zajímavosti z praxe pohledem celého distribučního řetězce aneb jak nakupovat v „jiné“ době a co nám zůstane?

Moderátor: Mgr. Libor Štajer, partner, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.

 • Podstatné legislativní změny ve zdravotnictví roku 2021 a co přináší rok 2022 – souhrnný přehled na úvod
  Mgr. Libor Štajer, partner a advokát, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.
 • Metodika veřejných zakázek v biosimilární oblasti
  Ing. Michal Filip, obchodní náměstek, Fakultní nemocnice Hradec Králové
  Ing. Čeněk Merta, Ph.D., MBA, MPA, obchodní náměstek, Fakultní nemocnice Olomouc
  Mgr. Filip Vrubel, výkonný ředitel, ČAFF
 • Metodika veřejných zakázek v oblasti originálních biologických LP
  Mgr. David Kolář, výkonný ředitel, AIFP
  PharmDr. Šárka Kozáková, MBA, vedoucí nemocniční lékárny FN Brno
 • Sektorové šetření ÚOHS aktuálně a komplexně + veřejné zakázky – novely ZZVZ, předběžné tržní konzultace, změny závazků a další instituty prakticky na příkladech
  JUDr. Kateřina Davidová, advokátka, KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
 • Daňové střípky – DPH u zdravotnických prostředků nově, vybrané skutečnosti z daňových kontrol u příjemce a plátce bonusu, bonusové modely – jiný doklad VS opravný daňový doklad
  Ing. Simona Fialová, MBA, partner, CEO, ECOVIS a.s.

Generální partner konference

Hlavní partneři

Další partneři

Organizátoři konference