Vzhledem k současné situaci ohledně Covid-19 se termíny konferencí mohou změnit, budeme Vás průběžně informovat.

Efektivní Key Account Approach mezi výrobcem / distribucí a nemocnicí – seminář

4. října 2017 Aquapalace hotel Praha - Čestlice

Seminář bude veden interaktivní formou. Program je strukturován tak, aby vždy po teoretické a faktické prezentaci následovala interakce účastníků s lektory. Účastníci si budou postupně na základě jednotlivých poznatků vytvářet vlastní strategii práce s KA.

Mám zájem o tuto akci

ORGANIZAČNÍ INFORMACE:

Účastnický poplatek 15.000 Kč + 21% DPH
Při účasti dvou a více osob z jedné společnosti nabízíme slevu 10% z účastnického poplatku
NEBO
Balíček XX. OTC Konference + Efektivní Key Account Approach mezi výrobcem / distribucí a nemocnicí cena dohromady 22.000 Kč + 21% DPH

V případě zájmu o zajištění ubytování na noc z 3. na 4. října 2016 za zvýhodněnou cenu nás prosím kontaktujte.

Zahrnuje: účast na konferenci a občerstvení včetně oběda
(na celkovou částku bude vystavena faktura – daňový doklad – po obdržení závazné přihlášky)

Pro registraci použijte adresu: nebo použijte registrační formulář níže.

Nejpozději jeden týden před konáním konference obdrží každý registrovaný účastník e-mailem podrobné organizační informace.

Program semináře

9.00 – 18.00 hod.

Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, Generální ředitel OMEGA Pharma CZ&SK, Předseda představenstva ČAFF, Člen představenstva NOOL, Tajemník AVEL SK

Registrace účastníků: 8.30 – 9.00 hod.

Dopolední program semináře: 9.00 – 12.30 hod.

Mgr. Libor Štajer, advokát & JUDr. Kateřina Davidová, advokátka, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.
Ing. Simona Fialová, MBA, FACTA – komplexní služby v oblasti daní, účetnictví a firemního poradenství
 • Právní rámec spolupráce s KA
 • Hospodářská soutěž a nový zákon o veřejných zakázkách
 • Bonusy v nemocniční praxi aneb jaká je aktuální bonusová praxe z pohledu práva, daní i nemocnic
 • Bonusy a pozitivní nemocnice: reálná praxe pohledem benefitů a rizik
 • Legislativní novinky a jejich možné dopady do praxe: Zákon o registru smluv, Zákon o léčivech-          Disclosure Code a zvýhodnění
 • Etické kodexy AIFP a ČAFF
Ing. Jaroslav Samek, Inflammation and Immunology Lead Czech Republic & Slovakia, Pfizer
 • Key Account Approach vs. Product Specialist Approach
 • Speciality Business a Porfolio Management
 • Klíčové pilíře spolupráce výrobce s nemocnicí – cenová soutěž a tendry
 • Efektivní nástroje KAMa: cena vs. detailing
Ing. Robert Sýkora, MHA, Cluster Market Access Director, Ipsen Pharma o.s.

– Key Account Approach vs. Sales Force Effectiveness
– Klíčové KPIs, cíle a nástroje KAM výrobce
– Segmentace a targeting úspěšného KAMa
– Rozdíly v přístupu KAMa originálního vs. generického výrobce

 

Mgr. Michal Hojný, vedoucí ústavní lékárny, IKEM
 • Praxe a politika lékových nákupů, bonusů a cenových soutěží v nemocničním prostředí – praktické příklady z tendrování a lékové efektivity
 • Registr smluv
 • E-recept

Přestávka na oběd: 12.30 – 13.30 hod.

Odpolední program semináře: 13.30 – 18.00 hod.

PharmDr. Michal Krejsta, MBA, Generální ředitel OMEGA Pharma – Perrigo CZ&SK, Předseda představenstva ČAFF, Člen představenstva NOOL, Tajemník AVEL SK
 • Nemocniční Tender Management a Cenová soutěž
 • Přímé a nepřímé bonusování a daňové aspekty
 • Portfolio Management a balíčkový prodej
 • Pozitivní listy lůžkové a ambulantní
 • Integrovaný obchodně-logistický model a příklady úspěšných projektů

 

Ing. Jan Rohrbacher, výkonný ředitel, Alliance Healthcare s.r.o.
 • Řizené a kontrolované distribuční kanály mezi výrobcem a lékárnou – role a přidaná hodnota distributora
PharmDr. Jiří Stránský, Business Director Pharma, Sprinx Systems a.s.
 • Moderní ECMS aplikace pro efektivní řízení speciálních cen a dobropisů v rámci Tender Managementu

 

Ing. Petr Klíma, MBA, vykazování zdravotní péče, Jihočeské nemocnice, a.s.
 • Změny v úhradové vyhlášce, hlavní principy a náklady pro rok 2017
 • Praktické dopady úhradové vyhlášky 2017 na všechny segmenty zdravotní péče (lůžková – specializovaná – ambulantní)
 • Srovnání mechanismů úhrad, konstrukcí zdravotně-pojistných plánů a forem vykazování pro jejich hrazení mezi roky 2015-2017
 • Cíle, aktuální kroky a implementace projektu DRG-restart v praxi aneb sjednotí se úhrady od roku 2018?
MUDr. Pavel Frňka, předseda Zdravotní sekce, Svaz zdravotních pojišťoven
 • Pozitivní listy zdravotních pojišťoven a jejich reálné úspory
 • Dopady úhradové vyhlášky a smluvní politiky zdravotních pojišťoven v roce 2017;
 • Finanční stabilita na základě očekávané skutečnosti disponibilních zdrojů zdravotního pojištění ve srovnání s modelací zdravotně-pojistných plánů
 • Pozitivní listy VZP vs. SZP ČR – přínos a vývoj
 • Vývoj lékových rozpočtů v centrech se zvláštními smlouvami a očekávané trendy
 • Vztah plánované úhrady (ÚV, S-rozpočty) a individuálních úhrad (paragraf 16)
 • Jaká bude koncepce centrové péče do budoucna, kde je role MZd a zdravotních pojišťoven?