Vzhledem k současné situaci ohledně Covid-19 se termíny konferencí mohou změnit, budeme Vás průběžně informovat.

Efektivní Key Account Approach mezi výrobcem / distribucí a nemocnicí – seminář

4. října 2017 Aquapalace hotel Praha - Čestlice

Seminář bude veden interaktivní formou. Program je strukturován tak, aby vždy po teoretické a faktické prezentaci následovala interakce účastníků s lektory. Účastníci si budou postupně na základě jednotlivých poznatků vytvářet vlastní strategii práce s KA.

  Mám zájem o tuto akci

  ORGANIZAČNÍ INFORMACE:

  Účastnický poplatek 15.000 Kč + 21% DPH
  Při účasti dvou a více osob z jedné společnosti nabízíme slevu 10% z účastnického poplatku
  NEBO
  Balíček XX. OTC Konference + Efektivní Key Account Approach mezi výrobcem / distribucí a nemocnicí cena dohromady 22.000 Kč + 21% DPH

  V případě zájmu o zajištění ubytování na noc z 3. na 4. října 2016 za zvýhodněnou cenu nás prosím kontaktujte.

  Zahrnuje: účast na konferenci a občerstvení včetně oběda
  (na celkovou částku bude vystavena faktura – daňový doklad – po obdržení závazné přihlášky)

  Pro registraci použijte adresu: nebo použijte registrační formulář níže.

  Nejpozději jeden týden před konáním konference obdrží každý registrovaný účastník e-mailem podrobné organizační informace.

  Program semináře

  9.00 – 18.00 hod.

  Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, Generální ředitel OMEGA Pharma CZ&SK, Předseda představenstva ČAFF, Člen představenstva NOOL, Tajemník AVEL SK

  Registrace účastníků: 8.30 – 9.00 hod.

  Dopolední program semináře: 9.00 – 12.30 hod.

  Mgr. Libor Štajer, advokát & JUDr. Kateřina Davidová, advokátka, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.
  Ing. Simona Fialová, MBA, FACTA – komplexní služby v oblasti daní, účetnictví a firemního poradenství
  • Právní rámec spolupráce s KA
  • Hospodářská soutěž a nový zákon o veřejných zakázkách
  • Bonusy v nemocniční praxi aneb jaká je aktuální bonusová praxe z pohledu práva, daní i nemocnic
  • Bonusy a pozitivní nemocnice: reálná praxe pohledem benefitů a rizik
  • Legislativní novinky a jejich možné dopady do praxe: Zákon o registru smluv, Zákon o léčivech-          Disclosure Code a zvýhodnění
  • Etické kodexy AIFP a ČAFF
  Ing. Jaroslav Samek, Inflammation and Immunology Lead Czech Republic & Slovakia, Pfizer
  • Key Account Approach vs. Product Specialist Approach
  • Speciality Business a Porfolio Management
  • Klíčové pilíře spolupráce výrobce s nemocnicí – cenová soutěž a tendry
  • Efektivní nástroje KAMa: cena vs. detailing
  Ing. Robert Sýkora, MHA, Cluster Market Access Director, Ipsen Pharma o.s.

  – Key Account Approach vs. Sales Force Effectiveness
  – Klíčové KPIs, cíle a nástroje KAM výrobce
  – Segmentace a targeting úspěšného KAMa
  – Rozdíly v přístupu KAMa originálního vs. generického výrobce

   

  Mgr. Michal Hojný, vedoucí ústavní lékárny, IKEM
  • Praxe a politika lékových nákupů, bonusů a cenových soutěží v nemocničním prostředí – praktické příklady z tendrování a lékové efektivity
  • Registr smluv
  • E-recept

  Přestávka na oběd: 12.30 – 13.30 hod.

  Odpolední program semináře: 13.30 – 18.00 hod.

  PharmDr. Michal Krejsta, MBA, Generální ředitel OMEGA Pharma – Perrigo CZ&SK, Předseda představenstva ČAFF, Člen představenstva NOOL, Tajemník AVEL SK
  • Nemocniční Tender Management a Cenová soutěž
  • Přímé a nepřímé bonusování a daňové aspekty
  • Portfolio Management a balíčkový prodej
  • Pozitivní listy lůžkové a ambulantní
  • Integrovaný obchodně-logistický model a příklady úspěšných projektů

   

  Ing. Jan Rohrbacher, výkonný ředitel, Alliance Healthcare s.r.o.
  • Řizené a kontrolované distribuční kanály mezi výrobcem a lékárnou – role a přidaná hodnota distributora
  PharmDr. Jiří Stránský, Business Director Pharma, Sprinx Systems a.s.
  • Moderní ECMS aplikace pro efektivní řízení speciálních cen a dobropisů v rámci Tender Managementu

   

  Ing. Petr Klíma, MBA, vykazování zdravotní péče, Jihočeské nemocnice, a.s.
  • Změny v úhradové vyhlášce, hlavní principy a náklady pro rok 2017
  • Praktické dopady úhradové vyhlášky 2017 na všechny segmenty zdravotní péče (lůžková – specializovaná – ambulantní)
  • Srovnání mechanismů úhrad, konstrukcí zdravotně-pojistných plánů a forem vykazování pro jejich hrazení mezi roky 2015-2017
  • Cíle, aktuální kroky a implementace projektu DRG-restart v praxi aneb sjednotí se úhrady od roku 2018?
  MUDr. Pavel Frňka, předseda Zdravotní sekce, Svaz zdravotních pojišťoven
  • Pozitivní listy zdravotních pojišťoven a jejich reálné úspory
  • Dopady úhradové vyhlášky a smluvní politiky zdravotních pojišťoven v roce 2017;
  • Finanční stabilita na základě očekávané skutečnosti disponibilních zdrojů zdravotního pojištění ve srovnání s modelací zdravotně-pojistných plánů
  • Pozitivní listy VZP vs. SZP ČR – přínos a vývoj
  • Vývoj lékových rozpočtů v centrech se zvláštními smlouvami a očekávané trendy
  • Vztah plánované úhrady (ÚV, S-rozpočty) a individuálních úhrad (paragraf 16)
  • Jaká bude koncepce centrové péče do budoucna, kde je role MZd a zdravotních pojišťoven?