Vzhledem k současné situaci ohledně Covid-19 se termíny konferencí mohou změnit, budeme Vás průběžně informovat.

Dostupnost léčiv & Emergentní systém – konference

3. listopadu 2020 Aquapalace hotel Praha - Čestlice

Vzhledem k opatřením k současné situaci s COVID-19 se konference odkládá. Ohledně nového data konání Vás budeme kontaktovat.

Konference dopodrobna rozebere problematiku dostupnosti léčiv a nový emergentní systém. Mezi přednášejícími nebude chybět ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Mgr. Irena Storová, MHA, náměstek ministra zdravitnictví Mgr. Filip Vrubel nebo náměstek ředitele pro zdravotní péči Všeobecné zdravotní pojišťovny Ing. David Šmehlík, MHA.

Moderátor celé konference: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, generální ředitel, LEXUM a.s., výkonný tajemník AVEL ČR a AVEL SK, předseda představenstva SAPOCH, z.s.

Mám zájem o tuto akci

Organizační informace

Účastnický poplatek

 • 9.500 Kč + 21% DPH

 • Zahrnuje: účast na konferenci (8.500 Kč + 21% DPH) a občerstvení (1.000 Kč + 15% DPH) včetně oběda.
 • Na celkovou částku bude vystavena faktura – daňový doklad – po obdržení závazné přihlášky.

Možnosti přihlášení

Zobrazit program akce

08.30 – 09.00 hod. Registrace účastníků

09.00 – 13.00 hod. Dopolední část programu

1/ Nová regulace a související pravidla pro zajištění dostupnosti léků

 • Zajištění dostupnosti LP komplexní dlouhodobou optikou MZ aneb od novelizace cenové regulace, přes mimořádné dovozy až po regulaci reexportu
  Mgr. Filip Vrubel, náměstek, Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • Nová pravidla vnitrostátní distribuce pro zajištění dostupnosti léků českých pacientům (emergentní systém) a nová regulace reexportu
  Mgr. Filip Vrubel, náměstek, Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • Realita a trend vývoje nedostupnosti léčiv v ČR a možnosti dosavadních opatření směrem k výrobci, distribuci a paralelnímu obchodníkovi
 • Role zdravotních pojišťoven při zajištění dostupné péče, motivace výrobců k uvádění přípravků na trh
 • Aktuální vývoj hodnoty a objemu reexportu, TOP 10 hráčů a TOP 20 LP. Novinky v oblasti jednotkových cen léčivých přípravků dodaných přímo řízeným organizacím?
  PharmDr. Jiří Stránský, Business Director, SPRINX Systems
 • Velikost, trend a vývoj reexportu ČR vs. CEE a EU
  Ing. et Ing. Martin Šlégl, General Manager CZ&SK, IQVIA

11.00  – 11.30 hod. Přestávka

2/ Praktické dopady nové regulace dostupnosti na chování výrobců a distributorů

 • Situace s FMD aneb dostupnost LP s ochrannými 2D rok poté?!
  Mgr. Jakub Dvořáček, výkonný ředitel, Asociace inovativního farmaceutického průmyslu
 • Aktuální i budoucí varianty distribučních modelů mezi výrobcem a lékárnou s ohledem na novinky v legislativě, včetně všech souvisejících rizik spojených s hospodářskou soutěží
  Mgr. Libor Štajer, advokát, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.
 • Příčiny výpadků léčiv a možná řešení
  Mgr. Martin Mátl, výkonný ředitel, ČAFF
 • Mýty a fakta o DTP a DTH

13.00 – 14.00 hod. Oběd

14.00 – 18.00 hod. Odpolední část konference

3/ Pohled lékáren a lékárníků na aktuální možnosti řešení komplikací s nedostupností

 • Dopady DTP pohledem ústavních lékáren?
  Michal Hojný, vedoucí ústavní lékárny, IKEM Praha
 • Komplikace veřejných lékáren s nedostupností léčivých přípravků?
  Filip Debef, jednatel, Cyrmex, s.r.o.

15.15 – 15.45 hod. Přestávka

4/ Příležitosti a rizika nové regulace proti současné praxi supply chainu

 • Data a jejich sběr a zpracování & zpřístupnění
 • Reálná dostupnost pacientům pod lupou tržních souvislostí, obchodních rizik a příležitostí
  PharmDr. Michal Krejsta, MBA, CEO Lexum a.s., Executive AVEL ČR a SK
 • Pozitivní i negativní zkušenosti se zajištěním dostupnosti léčiv v zemích EU a nástroje výrobce
  Ing. Robert Sýkora, MHA, Cluster Market Access Director, Kyowa Kirin