Vzhledem k současné situaci ohledně Covid-19 se termíny konferencí mohou změnit, budeme Vás průběžně informovat.

CENOVÁ SOUTĚŽ All in ONE z praxe – interaktivní workshop

20. června 2017 Aquapalace hotel Praha - Čestlice

Strategie práce s cenami aneb bonusy, slevy ve světle registru smluv a nového zákona o zadávání veřejných zakázek, a to pohledem reálné praxe

All In One

Obchodní, právní i daňové aspekty plus praxe poskytovatele, výrobce a distribuce

Workshop bude veden interaktivní formou tak, aby vždy po zcela konkrétní prezentaci následovala bezprostřední interakce účastníků s přednášejícím s cílem formulovat jasné praktické závěry a doporučení pro vlastní strategii tvorby cen, formulaci bonusů při zvážení možných dopadů do registru smluv.

Hlavním přínosem workshopu bude komplexně ve všech detailech a zcela prakticky otevřít, rozebrat a prodiskutovat aktuální obchodní, právní a daňový rámec bonusování, veřejných zakázek a portfolio managementu, a to navíc i z praxe poskytovatele zdravotní péče, výrobce a distribuce.

Moderátorem workshopu bude PharmDr. Michal Krejsta, MBA, Generální ředitel OMEGA Pharma – Perrigo CZ&SK, Předseda představenstva ČAFF, Člen představenstva NOOL, Tajemník AVEL SK

  Mám zájem o tuto akci

  ORGANIZAČNÍ INFORMACE:

  Účastnický poplatek 15.000 Kč + 21% DPH

  Při účasti dvou a více osob z jedné společnosti nabízíme slevu 10%.
  NEBO
  Pro účastníky již realizovaného semináře Pharmacy Keay Account Management ve farmacii cena 10.000 Kč + 21% DPH

  Zahrnuje: účast na konferenci a občerstvení včetně oběda
  (na celkovou částku bude vystavena faktura – daňový doklad – po obdržení závazné přihlášky)

  Pro registraci použijte adresu: nebo použijte registrační formulář níže.

  Nejpozději jeden týden před konáním konference obdrží každý registrovaný účastník e-mailem podrobné organizační informace.

  Program akce

  Registrace účastníků: 08.30 – 09.00 hod.

  Dopolední program workshopu: 09.00 – 12.30 hod.

  Bonusování a cenová soutěž jako nástroj konkurenceschopnosti – obchodní souvislosti přímého, nepřímého bonusování a portfolio managementu

  PharmDr. Michal Krejsta, MBA, Generální ředitel OMEGA Pharma – Perrigo CZ&SK, Předseda představenstva ČAFF, Člen představenstva NOOL, Tajemník AVEL SK

  Možné konstrukce bonusových schémat a nejčastěji používané bonusové modely, zásadní změny a související praktická aplikace zákona o zadání veřejných zakázek

  JUDr. Kateřina Davidová, advokát, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.

  Praktický výklad zákona o registru smluv včetně aktuální novelizace a dopad novely zákona o léčivech do distribuční praxe včetně uvedení konkrétních příkladů a doporučení

  Mgr. Libor Štajer, advokát, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.

  Daňové aspekty bonusů a compliance v oblasti pobídek ze strany farmaceutických firem

  Ing. Simona Fialová, MBA, ředitelka, FACTA – komplexní služby v oblasti daní, účetnictví a firemního poradenství

  Přestávka na oběd: 12.30 – 14.00 hod.

  Odpolední program workshopu: 14.00 – 18.00 hod.

  Praxe a politika lékových nákupů, bonusů a cenových soutěží v nemocničním prostředí – praktické příklady z tendrování a lékové efektivity

  Mgr. Michal Hojný, vedoucí lékárník, Ústavní lékárna IKEM Praha

  Tender, Bonus a Portfolio Management originálního výrobce:
  a)      v nemocnicích, holdinzích nemocnic a v rámci centrové péče – výhledy tendrů a poptávek v ČR do budoucna
  b)      v prostředí lékárenských řetězců a aliancí – inovativní přístup

  Ing. Robert Sýkora, MHA, Cluster Market Access Director, Ipsen Pharma o.s.
  Ing. Filip Debef, CEO, Cyrmex

  Slevové, bonusové a marketingové akce mezi výrobcem a lékárnou prostřednictvím distribuce

  Pavel Jinoch, Commercial Manager, Alphega lékárny