On-line konference MDR

21. dubna 2021 se konala on-line konference na téma nové legislativy zdravotnických prostředků. Byly zde prezentovány aktuality, které čekají výrobce, distributory či zplnomocněné zástupce a na co si mají dát při svém obchodování pozor. Úvodní prezentace se ujala zástupkyně Ministerstva zdravotnictví Daniela Rrahmaniová,dále ředitelka SÚKLu Irena Storová, expert na právní problematiku ZP z AK KMVS Antonín Valuš, Miroslav Zvolský z ÚZISu, Jan Beneš ze SZP, prezident CzechMed Miroslav Palát. Mezi přednášejícími nechyběl ani zástupce výrobců, společnosti Siemens Jakub Filip nebo zástupce poskytovatelů zdravotní péče náměstek ředitele FN Hradec Králové Michal Filip.