Semináře a workshopy

BLÍŽÍCÍ SE AKCE:

30.01.2019

30. leden 2019, Praha, hotel Kings Court

23.02.2019

23. únor 2019, Palác Žofín Praha

09.04.2019

9. - 10. duben 2019, hotel Galant Mikulov

04.06.2019

4. - 5. červen 2019, Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn

01.10.2019

1. - 2. říjen 2019, Aquapalace hotel Prague

16.10.2019

16. - 17. říjen 2019, hotel Galant Mikulov

SLEDUJTE NÁS:

ODBĚR NEWSLETTERU:

Omnichannel marketing ve farmacii - konference II

26. duben 2018, Aquapalace hotel Praha


Efektivní Key Account Approach mezi výrobcem / distribucí a nemocnicí - seminář

4. říjen 2017, Aquapalace hotel Praha - Čestlice


CENOVÁ SOUTĚŽ All in ONE z praxe - interaktivní workshop

20. červen 2017, Aquapalace hotel Praha - Čestlice


Pharmacy Key Account Manager ve farmacii - seminář

25. 4. 2017, Hotel Kings Court, U Obecního domu 3, Praha 1


Paralelní obchod s léky - nový legislativní rámec a praktické dopady v ČR a SR - odborný seminář

24. 11. 2016, hotel Kings Court Praha, U Obecního domu 660/3, Praha 1


X. Reprezentační ples farmacie


Efektivní Key Account Approach mezi výrobcem / distribucí a nemocnicí - seminář

5. říjen 2016, Aquapalace hotel Praha - Čestlice


IX. reprezentační ples Farmacie 2016

13. únor 2016, Palác Žofín


Registrace léčivých přípravků a zdravotnických prostředků – seminář

19. duben 2016, Hotel Kings Court, U Obecního domu 3, Praha 1


Paralelný obchod s liekmi – interaktívny seminár

9. jún 2015 Falkensteiner Hotel Bratislava ****, Pilárikova ulica 5, Bratislava, www.bratislava.falkensteiner.com


Paralelní obchod s léky – interaktivní seminář

2. 12. 2014, Clarion Congress Hotel Prague****, Freyova 33, Praha 9, www.clarion-hotels.cz


Farmaceutický trh / principy fungování / seminář

2.10.2014, Praha, další termíny během října a listopadu


ONLINE REKLAMA ve farmaceutickém prostředí - seminář

09. 10. 2014, Mandarin Oriental hotel Praha


Trade Marketing ve farmaceutickém prostředí jako nástroj efektivity prodeje a spolupráce - seminář

13. 10. 2014, 09.00 - 17.00  hod., Aquapalacehotel Čestlice


Nemocniční nákupy a jejich efektivita aneb tendrování a cenová soutěž v ústavní praxi - interaktivní seminář s managementem nákupu významných nemocnic

25. 6. 2014, Aquapalacehotel Čestlice


Příprava farmaceutické marketingové kampaně - seminář

Volně navazuje na dvoudenní seminář Marketing ve farmacii. Praktický průvodce plánováním, tvorbou a realizací marketingové kampaně a sestavení marketingového plánu.


ONLINE REKLAMA ve farmaceutickém prostředí - seminář

28. 5. 2014, hotel King´s Court, U Obecního domu 3, Praha 1


Aktuální situace dostupnosti a paralelního obchodu - seminář

20. 3. 2014, Aquapalacehotel Čestlice


Key Account Management ve farmacii a zdravotnictví

Trénink bude veden interaktivní formou. Program je strukturován tak, aby vždy po krátké teoretické a faktické prezentaci následovala interakce účastníků s lektorem (cvičení, workshop, diskuse). Účastníci si budou postupně na základě jednotlivých poznatků vytvářet vlastní strategii práce s KA. Budou mít rovněž možnost se s vybranými KA na tréninku osobně setkat.


Finanční workshop pro nefinanční manažery

Workshop je zaměřen maximálně prakticky. S pomocí reálných příkladů a praktických ukázek experta z praxe jsou získané znalosti snadno použitelné hned druhý den.

Součástí workshopu je též navigace na praktické informační zdroje v oblasti financí.

Workshop je interaktivní, pružně reaguje na aktuální potřeby účastníků. Lektor zapojuje účastníky do diskuse.


PLICNÍ HYPERTENZE - diagnostika - seminář

Praktický dvoudenní seminář zaměřený na diagnostiku a léčbu pacientů s problematikou plicní hypertenze.


Tender Management v praxi aneb jak efektivně uspět v cenové soutěži – interaktivní workshop

11. 4 . 2013, Mandarin Oriental hotel Prague, Nebovidská 459/1, Praha 1, www.mandarinoriental.com/prague


Odborná asistentka ve farmaceutické a zdravotnické společnosti

18. - 19. 10. 2012, Témata programu semináře jsou propojením několika zásadních oblastí, které úzce souvisí s prací office managerů a odborných asistentek působících ve farmaceutických společnostech.


Odborná asistentka ve farmacii a zdravotnictví, dvoudenní seminář

18. - 19. 10. 2012


Přehled farmaceutického trhu


Právní aspekty a legislativa, Medicínské právo


Veřejné zakázky a elektronické aukce ve zdravotnictví


Prezentační dovednosti

Metodika Trénink prezentačních dovedností založený na poskytnutí praktických návodů Lektoři – profesionálové v komunikaci a prezentaci Nahrávka vlastní prezentace na DVD pro každého účastníka Následný nácvik se zpětnou vazbou.


Sales Force Management ve farmacii

Dvoudenní workshop, na kterém area/district/sales manageři z farmaceutických společností dostanou odpovědi na níže položené otázky.


Paralelní obchod pod lupou

Interaktivní seminář účastníkům pomůže správně porozumět všem aspektům paralelního obchodu, prodiskutovat všechny důsledky paralelního obchodu na spolupráci výrobce - distributora - lékárny, efektivně zvolit obchodní model a strategii vzhledem k budoucímu vývoji.


Bonusování ve zdravotnictví


Partneři 2