Konference

XVII. MULTIDISCIPLINÁRNÍ NEFROLOGICKÝ KONGRES

23. - 24. listopad 2017, hotel Hesperia, Brněnská 55, Olomouc

II. OZNÁMENÍ

Dovolujeme si Vás pozvat na XVII. MULTIDISCIPLINÁRNÍ NEFROLOGICKÝ KONGRES.
Stěžejním tématem letošního ročníku je: „Je změna možná?“ Stalo se již dobrou tradicí, že kongresy, které pořádá nefrologická sekce ČAS a zastupující člen EDTNA/ERCA v ČR, podporují výměnu zkušeností a přátelskou komunikaci mezi všemi členy týmu, kteří se podílejí na péči o pacienta s onemocněním ledvin. K aktivní i pasivní účasti zveme sestry, techniky, ostatní nelékařské pracovníky, lékaře, zástupce firem a zástupce z řad pacientských organizací. Akce bude akreditována dle vyhlášky č. 321/2008 Sb. a její novely č. 4/2010 Sb. Na hlavní téma kongresu by měla navazovat témata z naší každodenní praxe, kterými jsou:

 • Věda a výzkum – sestra v roli výzkumnice
 • Geriatrický pacient – paliativní a podpůrná ošetřovatelská péče
 • Nové možnosti léčby nefrologicky nemocných – transplantace – nové trendy
 • Dialyzační léčba v domácím prostředí
 • Predialyzační péče a její úskalí - WKD
 • Aktivace pacientů na dialýze i mimo ni
 • Diferenciace péče – profese v nefrologii
 • Jak zvýšit prestiž a stavovskou hrdost zdravotních sester, motivace, vzdělávání
 • Prevence syndromu vyhoření

Organizátoři:

 • Bc. Marcela Městková, předsedkyně nefrologické sekce České asociace sester
  E-mail: marcela.mestkova@gmail.com, Mobil: 602 968 614
 • Jitka Pancířová, zastupující člen EDTNA/ERCA pro ČR
 • Výbor nefrologické sekce sester: Bc. Eva Víšková, Bc. Eva Moravcová, Mgr. Ivana Lupoměská, RN, MHA, Mgr. Dana Hrubá, Bc. Vladěna Homolková, Mgr. Marie Kolářová
 • Spolupořádající agentura: Androsa, s.r.o.

Časový harmonogram:

23.11.2017

09.00 - 10.00 hod. REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

10.00 hod. ZAHÁJENÍ KONGRESU

10.05 - 11.10 hod. Blok I.

Předsedající: Bc. M. Městková, Bc. E. Víšková

10.05 – 10.15. hod. Úvodní slovo
PhDr. M. Šochmanová, MBA, prezidentka ČAS

10.15 – 10.30 hod. Evropské vzdělávací projekty pro nefrologické sestry  
J. Pancířová, zastupující člen EDTNA/ERCA pro Českou republiku

10.30 – 10.40 hod. Prestiž povolání zdravotní sestry 
Bc. M. Městková, předsedkyně nefrologické sekce ČAS

10.40 – 10.55 hod. Systém vzdělávání zdravotních sester pro práci na dialyzačních centrech   
L. Melkusová, B.Braun Avitum s.r.o., Praha 5 - DS Homolka

10.55 – 11.10 hod. Externí audit na dialyzačním středisku
Mgr. H. Jeřábková, B.Braun Avitum s.r.o., DS Litoměřice

11.10 – 11.35 hod. PŘESTÁVKA

11.35 – 13.00 hod. Blok II.

Předsedající: Mgr. M. Kolářová, Bc. V. Homolková

11.35 – 11.55 hod.   Změna je možná – kazuistika  
Bc. G. Duřtová, Bc. Š. Macháčková, Bc. P. Vagenknechtová, MBA, VFN Interní oddělení Strahov, Praha 6

11.55 – 12.15 hod. Moje pracovní zkušenost na dialýze v saudské Arábii   
L. Stodolová, Fresenius Medical Care s.r.o., DS Sokolov

12.15 – 12.35 hod. Prevence syndromu vyhoření na dialyzačním středisku  
Mgr. K. Štěpánková, Fresenius Medical Care s.r.o., DS Sokolov

12.35 – 13.00 hod. Význam screeningu a analýzy rodokmenu v časné diagnostice Fábryho choroby – role dialyzační sestry 
J. Kmošková, II. Interní klinika, centrum pro léčbu FCH, VFN, Praha 2

13.00 – 14.00 hod. OBĚDOVÁ PŘESTÁVKA

14.00 – 15.40 hod. Blok III.

Předsedající: Mgr. I. Lupoměská, RN, MHA, Mgr. D. Hrubá

14.00 – 14.20 hod. Domácí hemodialýza – (znovu) objevený fenomén
Mgr. B. Švárová, J. Pospíšilová, VFN, Interní oddělení Strahov – dialýza, Praha 6

14.20 – 14.40 hod. Domácí hemodialýza – nová možnost dialyzační léčby 
Bc. E. Schlachtová, B.Braun Avitum s.r.o., DS Plzeň

14.40 – 15.00 hod. HHD – naše roční zkušenosti 
Bc. Z. Dynybylová, M. Dušičková, Fresenius Medical Care s.r.o., DS Praha 4 – Krč

15.00 – 15.40 hodBuilding and organization of successful HHD programme 
N. Pacy, Queen Alexandra Hospital Portsmouth, Wessex Kidney Centre, U.K.
(překlad do českého jazyka Doc. Lopot)

15.40 – 16.15 hod. Přestávka

16.15 – 17.15 hod. Blok IV.

Předsedající: Bc. E. Moravcová, Bc. E. Víšková

16.15 – 16.35 hod. Nevyriešitelné strasti dialyzačnej sestry
M. Bílá, Dipl.s., O. Lásková, Dipl.s., Dialcorp s.r.o., Kežmarok

16.35 – 16.55 hod. Změna věkové struktury pacientů v období r. 1995-2015 a její vliv na ošetřovatelskou péči
Bc. P. Radovič, B.Braun Avitum s.r.o., DS Litoměřice

16.55 – 17.15 hod. Geriatričtí pacienti na dialýze
Bc. Z. Mončeková, L. Belianska, B.Braun Avitum s.r.o. Bratislava, DS Bánovce nad Bedravou

17.30 – 18. 30 hod.  Praktický workshop

Téma 1: Praktické techniky v prevenci syndromu vyhoření  
Mgr. K. Štěpánková (17.30 hod. a 18.00 hod.)

Téma 2: Prevence bolestí zad   
Mgr. Z. Brůhová – (17.30 hod. a 18.00 hod.)

2 x 20 min skupina à 20 účastníků – zájemci se mohou přihlásit u registrace

TENTO PROGRAM JE POČETNĚ OMEZENÝ!

20.00 HOD. VEČEŘE

24.11.2017

9.00 – 11.00 hod. Blok V.

Předsedající: Mgr. I. Lupoměská, RN, MHA, Mgr. D. Hrubá

9.00 – 9.25 hod. Současné možnosti hemodialyzační léčby  
Ing. Mgr. M. Sedlář, Fresenius Medical Care – ČR, s.r.o.

9.25 – 9.45 hod. Dialog iQ – inovace v SN CO
D. Prušková, DiS,  B.Braun Avitum s.r.o., DS Ivančice

9.45 – 10.05 hod. Akutní dialýzy na našem HDS
P. Krejzová, B.Braun Avitum s.r.o., DS Teplice

10.05 – 10.20 hod. Akutní eliminační metody u dětských pacientů
Mgr. Z. Žílová, Mgr. Z. Eretová, Bc. Z. Morčinková, IKEM, Nefrologická klinika, dialyzační oddělení

10.20 -10.40 hod. Kazuistika pacienta s diagnózou Juvenilní nefronoftíza typu 1(NPHP1) a transplantace ledviny – očima matky – dialyzační sestry 
R. Ťulpová, Dialýza s.r.o., DS Šumperk

10.40 – 11.00 hod.  Pooperační péče o PD katétr a exit site
F. Diallo, J. Řeháková, VFN Interní oddělení Strahov, Praha 6            

11.00 – 11.30 hod. Přestávka

11.30 – 13.10 hod. Blok VI.  

Předsedající: Mgr. M. Kolářová, Bc. V. Homolková

11.30 – 11.50 hod. Výživový doplňok ušitý na mieru malnutrícii
S. Jurčová, I. Smetanová, B.Braun Avitum s.r.o. Bratislava, DS Partizánske

11.50 – 12.10.hod. Dialyzační dieta a její úskalí v praxi
Bc. D. Sasáková, Mgr. I. Lupoměská, RN, MHA, Fresenius Medical Care - DS s.r.o., Praha

12.10. – 12.30 hod. – Výživa při akutním selhání ledvin, nutriční péče o klienty při dialýze
Mgr. M. Matějková, Dis., oddělení nutričních terapeutů, VFN Praha 2      

12.30 – 12.45 hod. Prospívání pacientů pod dohledem koordinátorky pro nutrici
A. Neradová, B.Braun Avitum s.r.o. DS Homolka, Praha 5

12.45 – 13.10 hod. Ambulantní nutriční péče o nemocnou s multiviscerální transplantací a autotransplantací ledviny
O. Mengerová, R. Milatová, IKEM Praha

13.10 hod. Zakončení kongresu 
Bc. M. Městková, předsedkyně nefrologické sekce ČAS

Organizační informace:

Časná registrace: do 30. 9. 2017
členové nefrologické sekce ČAS nebo EDTNA/ERCA:    700,- Kč
                                                                             Ostatní:    900,- Kč
Pozdní registrace: 1.10. - 10. 11. 2017
členové nefrologické sekce ČAS nebo EDTNA/ERCA:    800,- Kč
                                                                             Ostatní:   1000,- Kč


PLATBU NELZE DĚLIT NA JEDNODENNÍ ÚČAST
REGISTRAČNÍ POPLATEK JE NEVRATNÝ

Bankovní spojení pro zaplacení registračního poplatku:
Číslo účtu: 4849890207/0100 Komerční banka Praha 1, variabilní symbol:2017
Název účtu: Česká asociace sester, o. s. – nefrologická sekce, IČO 00537161

Ubytování:
KAŽDÝ ÚČASTNÍK SI ZAJISTÍ A HRADÍ UBYTOVÁNÍ SÁM.
K ubytování je možno využít hotel Hesperia - ubytovací kapacita vyčerpána, hotel Hesperia zajistí ubytování v hotelu IBIS, který je vzdálen cca 2 km. 
Pro zájemce bude zajištěno smluvní TAXI, které bude fungovat jako shuttle mezi oběma hotely - ÚČASTNÍCI SI TAKÉ HRADÍ SAMI.

II. OZNÁMENÍ pro členy ČAS též k dispozici na www.cnna.cz  v nefrologické sekci,
pro nečleny na Faceboook - NEFROSESTRY

Pro registraci použijte adresu: konference@androsa.cz nebo použijte registrační formulář níže.
Prosíme o zaslání potvrzení o zaplacení registračního poplatku podle zvoleného termínu registrace (Časná registrace do 30. 9. 2017, pozdní registrace do 10. 11. 2017)

Registrace na akciSouhlasím se zpracováním osobních údajů
Souhlasím se zasíláním novinek

Partneři 2