Konference

BLÍŽÍCÍ SE AKCE:

03.10.2017

3. říjen 2017, Aquapalace hotel Praha - Čestlice

04.10.2017
10.11.2017
23.11.2017

23. - 24. listopad 2017, hotel Hesperia, Olomouc

SLEDUJTE NÁS:

ODBĚR NEWSLETTERU:

XVII. MULTIDISCIPLINÁRNÍ NEFROLOGICKÝ KONGRES

23. - 24. listopad 2017, hotel Hesperia, Brněnská 55, Olomouc

I. OZNÁMENÍ

Dovolujeme si Vás pozvat na XVII. MULTIDISCIPLINÁRNÍ NEFROLOGICKÝ KONGRES.
Stěžejním tématem letošního ročníku je: „Je změna možná?“ Stalo se již dobrou tradicí, že kongresy, které pořádá nefrologická sekce ČAS a zastupující člen EDTNA/ERCA v ČR, podporují výměnu zkušeností a přátelskou komunikaci mezi všemi členy týmu, kteří se podílejí na péči o pacienta s onemocněním ledvin. K aktivní i pasivní účasti zveme sestry, techniky, ostatní nelékařské pracovníky, lékaře, zástupce firem a zástupce z řad pacientských organizací. Akce bude akreditována dle vyhlášky č. 321/2008 Sb. a její novely č. 4/2010 Sb. Na hlavní téma kongresu by měla navazovat témata z naší každodenní praxe, kterými jsou:

 • Věda a výzkum – sestra v roli výzkumnice
 • Geriatrický pacient – paliativní a podpůrná ošetřovatelská péče
 • Nové možnosti léčby nefrologicky nemocných – transplantace – nové trendy
 • Dialyzační léčba v domácím prostředí
 • Predialyzační péče a její úskalí - WKD
 • Aktivace pacientů na dialýze i mimo ni
 • Diferenciace péče – profese v nefrologii
 • Jak zvýšit prestiž a stavovskou hrdost zdravotních sester, motivace, vzdělávání
 • Prevence syndromu vyhoření

Organizátoři:

 • Bc.Marcela Městková, předsedkyně nefrologické sekce České asociace sester
  E-mail: marcela.mestkova@gmail.com, Mobil: 602 968 614
 • Jitka Pancířová, zastupující člen EDTNA/ERCA pro ČR
 • Výbor nefrologické sekce sester: Bc. Eva Víšková, Bc. Eva Moravcová, Mgr. Ivana Lupoměská, RN, MHA, Mgr. Dana Hrubá, Bc.Vladěna Homolková, Mgr. Marie Kolářová
 • Spolupořádající agentura: Androsa, s.r.o.

Časový harmonogram:

Zahájení registrace: čtvrtek 23. listopadu v 9.00 hod.
Zahájení kongresu:  čtvrtek 23. listopadu v 10.00 hod.
Zakončení kongresu: pátek 24. listopadu ve 13.00 hod.

Aktivní účast:

V případě zájmu o aktivní účast Vás žádáme o vyplnění FORMULÁŘE a přiložení k přihlášce. Termín pro zaslání abstrakt je nejpozději 31.8.2017

Organizační informace:

Časná registrace: do 30. 9. 2017
členové nefrologické sekce ČAS nebo EDTNA/ERCA:    700,- Kč
                                                                                 Ostatní:    900,- Kč
Pozdní registrace: 1.10. - 10. 11. 2017
členové nefrologické sekce ČAS nebo EDTNA/ERCA:    800,- Kč
                                                                                 Ostatní:   1000,- Kč
Registrační poplatek splatný na místě
členové nefrologické sekce ČAS nebo EDTNA/ERCA:   900,- Kč
                                                                                 Ostatní:   1100,- Kč

PLATBU NELZE DĚLIT NA JEDNODENNÍ ÚČAST
REGISTRAČNÍ POPLATEK JE NEVRATNÝ

Bankovní spojení pro zaplacení registračního poplatku:
Číslo účtu: 4849890207/0100 Komerční banka Praha 1, variabilní symbol:2017
Název účtu: Česká asociace sester, o. s. – nefrologická sekce, IČO 00537161

Ubytování:
KAŽDÝ ÚČASTNÍK SI ZAJISTÍ A HRADÍ UBYTOVÁNÍ SÁM.
K ubytování je možno využít hotel Hesperia.

I. OZNÁMENÍ pro členy ČAS též k dispozici na www.cnna.cz  v nefrologické sekci,
pro nečleny na Faceboook - NEFROSESTRY

Pro registraci použijte adresu: konference@androsa.cz nebo použijte registrační formulář níže.
Prosíme o zaslání potvrzení o zaplacení registračního poplatku podle zvoleného termínu registrace (Časná registrace do 30. 9. 2017, pozdní registrace do 10. 11. 2017, svou účast při platbě na místě též oznamte – nejpozději do 20. 11. 2017)

Registrace na akciSouhlasím se zpracováním osobních údajů
Souhlasím se zasíláním novinek

Partneři 2