Konference

BLÍŽÍCÍ SE AKCE:

30.01.2019

30. leden 2019, Praha, hotel Kings Court

23.02.2019

23. únor 2019, Palác Žofín Praha

09.04.2019

9. - 10. duben 2019, hotel Galant Mikulov

04.06.2019

4. - 5. červen 2019, Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn

01.10.2019

1. - 2. říjen 2019, Aquapalace hotel Prague

16.10.2019

16. - 17. říjen 2019, hotel Galant Mikulov

SLEDUJTE NÁS:

ODBĚR NEWSLETTERU:

Slovenská konferencia Riziká a riešenia vo farmaceutickom priemysle

06. - 07. 11. 2012, hotel Kaskády, Letecká 19, 962 31  Sliač – Sielnica

PARTNERI

Cieľom konferencie je stretnutie manažmentu farmaceutických spoločností a zdravotníckych zariadení, zástupcov vysokoškolského vzdelávania, štátnej správy, zdravotných poisťovní a farmaceutov.

Časový harmonogram konferencie:

DEŇ 1 - 6.11.2012
09.00 – 10.00 Registrácia účastníkov

10.00 – 10.15 Zahájenie konferencie:
                          Prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc., Dekan Farmaceutické fakulty,
                          Univerzita Komenského v Bratislave

                          Predstavenie partnerov:
                          Ing. Viliam Kováčik, vedúci prevádzky, TEMPUS AWT BAVARIA s.r.o. (dealer BMW) prezentace 
                          Ing. Rastislav Božek, Managing Partner, Sprinx Systems, a.s. prezentace

10.15 – 19.00 Odborný program prvého dňa

20.00                Spoločenský večer

DEŇ 2 - 7.11.2012

09.00 – 13.00 Odborný program druhého dňa

13.00               Ukončenie konferencie

DEŇ 1

Odborný program konferencie:

10.15 - 13.00 hod.

I. Interaktívny prednáškový panel na tému:
Úspěšný predaj a komunikácia OTC/ DS produktov, alebo aktuálna situácia, trendy a výzvy z praxe!

Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA úvodní prezentace

 1/ Súčasný vývoj a budúcí trend OTC/DS trhu a kvantifikácia kľúčových skupin
(RNDr. Hynek Valerián, MBA, Senior Manager, IMS Health ČR/ SR) prezentace

2/ Projekt Excelentná lékáreň v rámci FaF UK Bratislava– riadenie nákupu OTC/ DS produktov a ich efektívna dispenzácia a komunikácia pacientom v praxi
(Prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc., Dekan Farmaceutické fakulty, Univerzita Komenského v Bratislave) prezentace

3/ Segmentácie lekární a inovatívne komerčné excelencie v praxi OTC/DS predaja
(PharmDr. Michal Krejsta, MBA) prezentace

4/ OTC výrobca – jeho ciele, predajné a marketingové nástroje pre efektívnu spoluprácu s lekárňou a distribútorom
(Ing. Lubomír Calta, Country Trade Manager CHC ČR&SR, sanofi- aventis, s r.o.) prezentace

5/ Lekárenské reťazce - cielená podpora OTC/DS predaja v prostredí Dr. Max a budúce výzvy a súvisiace riziká
(Ing. Sina Niku, Business Development Manager, Dr. Max SR) prezentace                                                                                

6/ Cross-selling ako odborný a marketingový/ekonomický nástroj pre riadenie dispenzačnej práce v lekárni – vzdelávanie lekárnikov a farmaceutických asistentov
(PharmDr. Jana Matušková, lékárník, lektor dispenzační práce a řízení klíčových procesů v lékárnách v ČR/ SR) prezentace

13.00 - 14.00 hod. Prestávka na obed

14.00 - 17.00 hod. 

II. Interaktívny prednáškový panel na tému:
Aktuálna situácia nemocničného obchodu v praxi, alebo koncepcia, reforma a ekonomika ústavnej zdravotnej starostlivosti!

Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA úvodní prezentace

1/ Kvantifikácia súčasného nemocničného trhu na Slovensku, jeho segmentácia a predikcia budúceho vývoja
(Eduard Kopec, Senior Manager, Sales and Services, IMS Health Slovakia) prezentace

2/ Súčasná situácia, trend a výzvy nemocničného trhu z praxe
(PharmDr. Michal Krejsta, MBA) prezentace

3/ Management liekovej politiky nemocničného lekárenstva a aktuálne výzvy
(
Doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc., člen Rady Slovenskej lekárnickej komory, Prezident sekcie nemocničných lekárnikov) prezentace

4/ Dopady úhradového systému na nemocničnú starostlivosť a nákupy liekov
(MUDr. Igor Novák, Market Access Director Novartis SK, Prezident ADL Slovakia) prezentace

5/ Vzájomné očakávania a kľúčové imperatívy pre úspešnú obchodnú spoluprácu výrobcu s nemocnicou
(Mag. Martin Bugan, Commercial Director Pfizer SR) prezentace

6/ Praktické skúsenosti s DRG na nemocničnom trhu ČR
(Ing. Robert Sýkora, Governmental Affairs Director, GSK CZ) prezentace

7/ Management verejných zákaziek, pozitívnych listov a nákupu v priamo riadených nemocniciach ČR
(Mgr. Michal Hojný, Vedoucí Ústavní lékárny IKEM Praha, člen představenstva České lékárnické komory) prezentace

Riadená diskusia s prednášajúcimi z panelu

 17.00 - 17.30 hod. Prestávka

17.30 - 19.00 hod.

III. Súčasné trendy v oblasti obchodu, marketingu a outsourcingu vo farmácii

Moderátor: Martin Kasarda, Senior Consultant, Managing Partner, Snowball Communications, s.r.o.

1/ Teritoriálny management v nestálom prostredí
(Ing. Rastislav Božek, Managing Partner, Sprinx Systems, a.s.) prezentace

2/ Od neznámeho slova k úspešnému predaju. Case study zavedenia novej vakcíny na trh z pohľadu spolupráce farmaceutickej firmy a komunikačnej agentúry
(Mgr. Dagmar Cvečková, Snowball Communications)

3/ "CRM / eTMS - aké ste ho vždy chceli mať a aké ho naozaj máte" (výsledky nezávislého výskumu nad CRM / eTMS firiem Sprinx, Cegedim, PharmSys, Jean, Salesforce a ostatné)
(PharmDr. Jiří Hruška, S.M.A.R.T. Consulting) prezentace

4/ Záleží na pôvode? Country of origin ako marketingový nástroj a jeho využitie v komunikácii na spotrebiteľa
(Mgr. Anna Kalúsová, Fakulta masmédií PEVŠ) prezentace

5/ Mobile Intelligence - Ako efektívne využívať CRM riešenie na mobilných zariadenia v práci medicínskeho reprezentanta
(Michal Kapusta - Sales and Customer Service Manager, Cegedim) prezentace

6/ AggregateSpend360 - Ako zvýšiť transparentnosť vynaložených marketingových nákladov farmaceutickej spoločnosti
(Michal Kapusta - Sales and Customer Service Manager, Cegedim)

7/ Infoterorizmus: aktivity angažovaných odporcov farmaceutických produktov a krízová marketingová komunikácia
(PhDr. Martin Kasarda, Dr., Senior consultant, Snowball Communications) prezentace

8/ Trendy v oblasti outsourcingu ve farmacii
(MUDr. Zdeněk Jankových, MBA, ředitel, Pharmonia, a.s.) prezentace

20.00 Spoločenský večer, finalista Super Star Michal Chrenko, raut

DEŇ 2

09.00 - 10.30 hod.

IV. Legislatívny blok

Moderátor: JUDr. Marko Polakovič, advokát, POLAKOVIČ & PARTNERS, s.r.o., špecialista na zdravotnícke právo

1/ Porovnanie, skúsenosti a diskusia k novelizačnému legislatívnemu vývoju v marketingovej regulácií na Slovensku a Českej republike
(Mgr. Libor Štajer, advokát, KMVS advokátska kancelária, s.r.o.) prezentace

2/ Marketing a reklama liekov vo svetle súčasnej legislatívy z pohľadu regulátora (ŠÚKL-u)
(Mgr. Eva Siminská, právne oddelenie, referát pre dozor nad reklamou nekov, ŠÚKL) prezentace

3/ Marketing a reklama liekov vo svetle súčasnej legislatívy z pohľadu farmapriemyslu a alternatívy vývoja právnej úpravy reklamy liekov s ohľadom na súčasné aplikačné problémy
(JUDr. Marko Polakovič, advokát, POLAKOVIČ & PARTNERS s. r. o.) prezentace

4/ Patentová ochrana liekov v právnej praxi (originály vs. generiká)
(Mgr. Ivana Polakovičová, advokátka, POLAKOVIČ & PARTNERS s. r. o.) prezentace

5/ Vzájomné vzťahy zdravotníckych pracovníkov a farmapriemyslu vo svetle novej liekovej legislativy
(JUDr. Marko Polakovič, advokát, POLAKOVIČ & PARTNERS s. r. o.) prezentace

6/ Sprinx Pharma Správne konania – účinný a spolehlivý nástroj pre riadenie administrativy cien a úhrad
(Ing. Roman Šándrik, CSc., Sales and Marketing Manager, Sprinx Systems, a.s. SK) prezentace

10.30 - 11.00 hod. Prestávka

11.00 - 13.00 hod.

V. Aktuálna situácia v oblasti registrácií liečiv, klinických štúdií a dohľadu nad liekmi

Moderátor: PharmDr. Milica Molitorisová, odborný asistent Katedry organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta UK v Bratislave

1/ Registrácia humánnych liekov
Riziká a ich predcházanie z pohľadu komerčných operácií
(PharmDr. Jana Klimasová, PhD., ŠÚKL) prezentace

2/ Pharmacovigilance/Quality Assurance
Zber a spracovanie informácií o bezpečnosti lieku zo strany držiteľa, komunikácia a spolupráca s liekovými agentúrami, komunikácia a spolupráca so zdravotníckymi pracovníkmi
(PharmDr. Anna Harčárová, PhD., ŠÚKL, Sekcia bezpečnosti liekov a klinického skúšania) prezentace

3/ Klinické skúšanie na Slovensku - pohľad skúšajúceho
(MUDr. Helena Glasová, PhD., Ústav farmakológie, klinickej a experimentálnej farmakológie LF SZÚ) prezentace

4/ Falošné lieky/Quality Assurance
(PharmDr. Katarína Podhorová, Quatity Head /AQO/ sanofi-aventis Pharma Slovakia)

5/
Odborné informácie o liekoch a dispenzačné návyky lekárnikov
(PharmDr. Peter Stanko, Liekový analytik a konzultant, PharmINFO, s.r.o.) prezentace

6/ Pohľad výrobcu na reálne riziká, príp. možné riešenia v praxi z oblasti Regulatory a PV

(MUDr. Danica Fačkovcová, PhD., Medical Advisor/MA Manager, GlaxoSmithKline Slovensko) prezentace

13.00 hod. Záver konferencie

Organizačné informácie:

Účastnícky poplatok:
800 EUR + 20% DPH
Zahŕňa: účasť na konferencii po dobu dvoch dní, tlačené materiály, občerstvenie počas celej konferencie vrátane 2x obeda a 1x večere formou bufetu, ubytovanie na jednu noc od 6. do 7.11.2012 a poplatku za parkovanie v hoteli.

Účastník bude registrovaný na základe vyplnenej on-line prihlášky na www.androsa.cz alebo zaslaním e-mailovej správy na adresu: konference@androsa.cz
Na základe tejto záväznej prihlášky bude vystavená faktúra a odoslaná poštou na adresu uvedenú na prihláške. Ak sa fakturačná adresa líši od adresy doručovacia, prosím uveďte túto eventualitu v poznámkach on-line formulára alebo v e-mailovej správe. Zároveň bude registrovanému účastníkovi automaticky rezervované ubytovanie v hoteli na jednu noc podľa propozícií viď vyššie. Najneskôr jeden týždeň pred konaním konferencie dostane každý registrovaný účastník e-mailom podrobné organizačné informácie vrátane potvrdenia o rezervácii ubytovania.
Ak registrovaný účastník zruší svoju účasť menej ako 5 pracovných dní pred konaním konferencie, bude účtovaný storno poplatok vo výške 50% z fakturovanej čiastky. Je však samozrejme možné v takom prípade vyslať náhradníka.

Registrace na akciSouhlasím se zpracováním osobních údajů
Souhlasím se zasíláním novinek

Partneři 2