Konference

BLÍŽÍCÍ SE AKCE:

30.01.2019

30. leden 2019, Praha, hotel Kings Court

23.02.2019

23. únor 2019, Palác Žofín Praha

09.04.2019

9. - 10. duben 2019, hotel Galant Mikulov

04.06.2019

4. - 5. červen 2019, Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn

01.10.2019

1. - 2. říjen 2019, Aquapalace hotel Prague

16.10.2019

16. - 17. říjen 2019, hotel Galant Mikulov

SLEDUJTE NÁS:

ODBĚR NEWSLETTERU:

I. Multidisciplinární nefrologicko - urologický kongres

22. - 23. listopad 2018, Hotel Hesperia Olomouc

II. OZNÁMENÍ

Dovolujeme si Vás pozvat na I. MULTIDISCIPLINÁRNÍ NEFROLOGICKO-UROLOGICKÝ KONGRES.
Stěžejním tématem letošního ročníku je: „Co nás spojuje?“ Stalo se již dobrou tradicí, že kongresy, které pořádá nefrologická sekce ČAS a zastupující člen EDTNA/ERCA v ČR, podporují výměnu zkušeností a přátelskou komunikaci mezi všemi členy týmu, kteří se podílejí na péči o pacienta s onemocněním ledvin. V letošním roce došlo ke spojení nefrologické a urologické sekce sester. Pevně věřím, že spojením těchto dvou sekcí dojde ke vzájemnému propojení a ke spolupráci mezi sestrami z obou
oborů.
K aktivní i pasivní účasti zveme sestry, techniky, ostatní nelékařské pracovníky, lékaře, zástupce firem
a zástupce z řad pacientských organizací.

Na hlavní téma kongresu by měla navazovat témata z naší každodenní praxe, kterými jsou:

● Dialýza – novinky, kazuistiky z praxe
● Geriatrický pacient – paliativní a podpůrná ošetřovatelská péče
● Nové možnosti léčby nefrologicky nemocných – transplantace – nové trendy
● Dialyzační léčba v domácím prostředí
● Stomie u dialyzovaných pacientů
● Nefrostomie u transplantovaných pacientů
● Urologická nádorová onemocnění
● Edukace pacientů a rodinných příslušníků
● Nutrice a její významný podíl při léčbě pacientů


Pořadatel:

● Bc. Marcela Městková, předsedkyně nefrologicko-urologické sekce České asociace sester
   E-mail: marcela.mestkova@gmail.com, Mobil: 602 968 614
● Výbor nefrologicko-urologické sekce sester: Bc. Eva Víšková, Bc. Eva Moravcová, Mgr. Ivana Lupoměská, Mgr. Dana    Hrubá, Bc. Vladěna Homolková, Mgr. Marie Kolářová


Organizátor:

Androsa, s.r.o.


Partneři kongresu

● Jitka Pancířová, zastupující člen EDTNA/ERCA pro ČR

Časový harmonogram

22.11.2018

9.00 – 10.00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

10.00 Zahájení kongresu

Marcela Městková, předsedkyně nefrologicko-urologické sekce ČAS

10.00 – 12.20 Blok I.

Předsedající: Marcela Městková, Eva Víšková
10.10 – 10.20 Úvodní slovo
Ilona Antoníčková, členka prezídia ČAS
10.20 – 10.30 Seznámení s činností sekce za r. 2018
Marcela Městková, předsedkyně nefrologicko-urologické sekce ČAS
10.30 – 10.45 EDTNA/ERCA v r. 2018
Jitka Pancířová, zastupující člen EDTNA/ERCA pro Českou republiku
10.45 - 11.05 Systém koordinátorek na dialyzačním středisku
Zuzana Švarcová, B.Braun Avitum s.r.o., DS Homolka, Praha 5
11.05 – 11.35 Čekárna jako bod zlomu nadějné transplantace
Janka Řeháková, VFN Interní odd. Strahov, Praha 5
11.35 – 12.05 Monitorace u pacientů s pokročilým onemocněním ledvin jako důležitá součást podpůrné péče v nefrologii
Zuzana Žilová, VFN Interní odd. Strahov, Praha 5
12.05 – 12.20 Fournierova gangréna
Lucie Kukačková, Eva Nezmeškalová, urologická klinika, JIP TN Praha 4

12.20 – 13.30 OBĚDOVÁ PŘESTÁVKA

13.30 – 15.00 Blok II.

Předsedající: Marie Kolářová, Vladěna Homolková
13.30 – 14.00 Stomatologická problematika pacientů s chronickou renální insuficiencí

Zdeněk Hrubý, stomatologie IKEM
14.00 – 14.30 Výhody transplantace ledvin a etická úskalí dárcovství orgánů
Eva Pokorná, Transplantcentrum IKEM
14.30 – 15.00 Přínosy a trendy v obsluze dialyzačních monitorů nové generace
Martin Sedlář, Fresenius Medical Care – ČR, s.r.o., Praha

15.00 – 15.30 PŘESTÁVKA

15.30 – 16.25 Blok III.

Předsedající: Dana Hrubá, Ivana Lupoměská
15.30 – 15.50 Bolest během kanylace AVF u dialyzovaných pacientů

Lenka Stodolová, Dialyzační středisko Fresenius Medical Care, Sokolov
15.50 – 16.10 Cievne komplikácie diabetika na hemodialýze
Lýdia Belianská, B.Braun Avitum s.r.o., DS Partizánské, SK
16.10 – 16.25 Úloha sestry v moderní léčbě diabetické nohy?
Pavla Kudlová, Ústav zdrav. věd, Fakulta humanitních studií UTB, Zlín

Praktický workshop

17.00 – 17.20 Workshop I. – praktické cvičení (prevence bolesti zad) – Zuzana Brůhová
17.40 – 18.00 Workshop II. – praktické cvičení (prevence bolesti zad) – Zuzana Brůhová
2 x skupina á 20 účastníků – zájemci se mohou přihlásit u registrace.
Doporučujeme sportovní oblečení.
TENTO PROGRAM JE POČETNĚ OMEZENÝ.

19.00 VEČEŘE

23.11.2018

9.00 – 11.20 Blok IV.

Předsedající: Marcela Městková, Eva Víšková
9.00 – 9.20 Depresivní úzkostné stavy, strach a pocity beznaděje – potíže, které mohou provázet pacienty s CHRI a na dialýze

Pavla Boučková, Eva Víšková, Daniela Chladilová, odd. psychiatrie a psychoterapie, Svitavská nemocnice
9.20 – 9.40 Telemedicína
Miloš Neslušan, Baxter Czech spol. s.r.o.
9.40 – 10.00 Novinky v portfoliu produktů společnosti ECOLAB s.r.o.
Stanislava Trylčová, Ecolab s.r.o.
10.00 – 10.20 Výživové cíle u pacientů v dialyzační léčbě
Dana Sasáková, Fresenius Medical Care – DS, s.r.o., Praha
10.20 – 10.40 Aplikace nízkobílkovinné diety v praxi
Miroslava Matějková, oddělení nutričních terapeutů, VFN Praha 2
10.40 – 11.00 Edukační metody dietního režimu a užívání vazačů fosfátů
Alice Neradová, B. Braun Avitum s.r.o., DS Homolka, Praha 5
11.00 – 11.20 Jaký je skutečný obsah fosfátů v potravinách?
Renata Rejzková, Dialyzační středisko Fresenius Medical Care, Praha 4

11.20 ZAKONČENÍ KONGRESU

Marcela Městková, předsedkyně nefrologicko- urologické sekce ČAS

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Časná registrace: do 30. 9. 2018

Členové nefrologicko-urologické sekce ČAS nebo EDTNA/ERCA: 1000,- Kč
Ostatní:                                                               1200,- Kč

Pozdní registrace: 1. 10. - 10. 11. 2018

Členové nefrologicko-urologické sekce ČAS nebo EDTNA/ERCA: 1200,- Kč
Ostatní:                                                              1400,- Kč

PLATBU NELZE DĚLIT NA JEDNODENNÍ ÚČAST
REGISTRAČNÍ POPLATEK JE NEVRATNÝ

Bankovní spojení pro zaplacení registračního poplatku:

Číslo účtu: 4849890207/0100 Komerční banka Praha 1, variabilní symbol: 2018
Název účtu: Česká asociace sester, o. s. – nefrologická sekce, IČO 00537161

Ubytování:

KAŽDÝ ÚČASTNÍK SI ZAJISTÍ A HRADÍ UBYTOVÁNÍ SÁM.

K ubytování je možno využít hotel Hesperia.
● Brněnská 55, 779 00 Olomouc, Česká Republika
● Tel.: +420 585 421 735, Fax: +420 585 421 736, Mobil: +420 721 663 699
● hesperiahotel@gmail.com, www.hotel-hesperia.cz

II. OZNÁMENÍ pro členy ČAS též k dispozici na www.cnna.cz v nefrologické sekci,
pro nečleny na Faceboook - NEFROSESTRY
Pro registraci použijte adresu: konference@androsa.cz nebo použijte registrační níže.
Prosíme o zaslání potvrzení o zaplacení registračního poplatku podle zvoleného termínu registrace.
(Časná registrace do 30. 9. 2018, pozdní registrace do 11. 11. 2018)

Registrace na akciSouhlasím se zpracováním osobních údajů
Souhlasím se zasíláním novinek

Partneři 2