Konference

BLÍŽÍCÍ SE AKCE:

24.02.2018

24. únor 2018, Palác Žofín Praha

01.03.2018

1. březen 2018, Praha

22.03.2018

22. - 23. březen 2018, Hotel Galant Mikulov

18.04.2018
26.04.2018

26. duben 2018, Aquapalace hotel Praha

15.05.2018

15. květen 2018, Aquapalace hotel Praha

05.06.2018

5. - 6. červen 2018, Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn

02.10.2018

2. říjen 2018, Aquapalace hotel Praha

SLEDUJTE NÁS:

ODBĚR NEWSLETTERU:

HospiCon 2018 - konference českých nemocnic

22. - 23. březen 2018, Hotel Galant Mikulov

Časový harmonogram konference:

DEN 1 – čtvrtek 22.3.2018

10.00 – 14.00 hod. - BLOK 1

Strategie řízení a směr českého zdravotnictví a nemocnic pohledem regulátora, plátce a poskytovatele
Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, generální ředitel OMEGA Pharma ČR&SR, Předseda představenstva ČAFF, Tajemník AVEL SK

Aktuální stav a klíčové ambice českého zdravotnictví pro nemocniční péči
Dostupnost a kvalita ústavní zdravotní péče v ČR

Hlavní ambice a změny úhradové vyhlášky 2018 pro nemocniční segment

Financování zdravotnictví péče v roce 2018 a dále z pohledu SZP ČR

Přístup k moderní léčbě pro pacienty VZP ČR

Priority SÚKL 2018 a vývoj cen & úhrad a nová regulační opatření

Hlavní úskalí a příležitosti českých nemocnic v poskytování péče 2018

První praktické výstupy z projektu DRG Restart týkající se českých nemocnic

Spravedlnost v úhradách nemocniční péče a hráz mezi nemocniční a sociální péčí

Jak úspěšně řídit nemocnici – slovo „manažera roku ve zdravotnictví 2017“

14.00 – 15.00 hod. – Přestávka

15.00 – 18.00 hod. – BLOK 2

Centrová péče a inovativní léčivé přípravky – aktuality a praktické zkušenosti z lékové politiky, farmakoekonomiky a vztahu medicínských a ekonomických aspektů nemocniční lékové politiky

Moderátor: MUDr. Tomáš Doležal, PhD., CEO iHETA, Institut pro zdravotní ekonomiku, VALUE OUTCOMES

Je systém vstupu inovativních technologií do systému hrazené péče optimálně nastaven?

Dopady úhradové vyhlášky a smluvní politiky zdravotních pojišťoven v roce 2018;

Vývoj lékových rozpočtů v centrech se zvláštními smlouvami a očekávané trendy

Vztah plánované úhrady (ÚV, S-rozpočty) a individuálních úhrad (paragraf 16)

Jaká bude koncepce centrové péče do budoucna, kde je role MZd a zdravotních pojišťoven?

Jaký je očekáván vývoj situace v legislativě zdravotnických prostředků (ZULP i ZUM)

DEN 2 – pátek 23.3.2018

09.30 – 13.00 hod. - BLOK 3

Nemocnice a jejich obchodní činnost v současném prostředí – aktuální otázky a problematika legality bonusů při poskytování zdravotních služeb, nákupní procesy v praxi (registr smluv, hospodářská soutěž a tržní podíl, dostupnost léčivých přípravků pro pacienty), Zákon o léčivech po zimní novele, eRecept, promítnutí dopadů nového zákona o veřejných zakázkách pro nemocnice, to vše maximálně aktuálně, prakticky, právně a daňově

Moderátor: Mgr. Libor Štajer, advokát, partner, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.

Jaké klíčové legislativní změny ve zdravotnictví přinesl rok 2017 a co přinese rok 2018?

Aktuální otázky bonusů: plusy a mínusy, legalita bonusů, to vše zejména daňově + shrnutí aktivit léta/podzimu 2017, požadavky na bonusová ujednání nemocnice x dodavatelé, žádosti podle z.č. 106/1999 Sb. - reakce příslušných autorit

Registr smluv pohledem reálných zkušeností - co komu dal a co komu vzal? Faktické dopady do praxe nemocničního prostředí

Zákon o léčivech po zimní novele a jeho dopady do praxe – zaměřeno na praxi výrobců, distributorů? Aktuální dostupnost od účinnosti novely ZoL - rizika a příležitosti!

eRecept – praxe lékárníka a pohled vpřed nebo?

Promítnutí reálných dopadů nového zákona o zadávání veřejných zakázek pro nemocnice – poptávková řízení, postupy zadavatelů, možnosti zadávací dokumentace, prokazování skutečného vlastníka po 1.1.2018.

Celá konference je velmi prakticky zaměřena s mnohými konkrétními příklady, zkušenostmi a osobními postoji předních odborníků. Účastníci jsou vyšší a střední management nemocnic a výrobci a dodavatelé léků a zdravotnických prostředků.

Více informací a možnost registrace na www.hospicon.cz

Partneři 2