VZDĚLÁVÁME

HospiCon BIO - konference

9. - 10. říjen 2018, hotel Galant Mikulov

Budoucnost biologické léčby v České republice aneb Biologics vs. Biosimilars optikou klinických, regulačních a nákladových aspektů!

1. DEN,14.00 - 18.30 hod.

Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, CEO Lexum a.s., Executive AVEL ČR a AVEL SK

14:00 - 14:30 hod. Jaký dopad budou mít globální a regionální trendy v oblasti biosimilars na český trh?

Ing. at Ing. Martin Šlégl, Regional Principal, Consulting Services | South East Europe,  IQVIA

14:30 - 15:00 hod. Ekonomické dopady a příležitosti vstupu originálních biologics a nových biosimilars do klinické praxe - extrapolace do 2022

MUDr. Tomáš Doležal, PhD., Scientific Director, VALUE OUTCOMES s.r.o.

15:00 - 15:30 hod. Biosimilars z pohledu zdravotní pojištovny - dostupnost, udržitelnost růstu

MUDr. Alena Miková, ředitelka Odboru léčiv a zdravotnických prostředků, Všeobecná zdravotní pojišťovna

15:30 - 16:00 hod. Stabilita úhrad nových i stávajících pacientů na biologics a role biosimilars pohledem plátců ve SZP

Mgr. Kateřina Podrazilová, Ph.D., Svaz zdravotních pojišťoven ČR

16:00 - 16:30 hod. Regulace vstupu, cen a úhrad originálních biologických léku a biosimilars

Mgr. Irena Storová, ředitelka, SÚKL

16:30 - 17:00 hod. Budoucnost paragrafu 16 a modelu vstupu a hrazeni originálních biosimilarnich léků a biosimilars

Mgr. Filip Vrubel, náměstek ministra, Ministerstvo zdravotnictví ČR

17:00 - 17:30 hod. Právní aspekty dostupnosti biologics a používání biosimilars - zaměnitelnost, substituce, switch & registr smluv a bonusy

Mgr. Libor Štajer, advokát, KMVS, advokátní kancelář, s.r.o. 

17:30 - 18:00 hod. Regulační aspekty a terapeutická hodnota biosimilárních léků

20.00 Společenský večer

2. DEN, 9.30 - 13.30

Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, CEO Lexum a.s., Executive AVEL ČR a AVEL SK

09:30 - 10:00 hod. Originální a biosimilární léky v léčbě autoimunitních revmatických onemocnění - vývoj, trend, podmínky pro switch, výhled do 2020 včetně středně těžké formy a situace registru ATTRA

Prof. MUDr Karel Pavelka, DrSc., ředitel, Revmatologický ústav, Praha, přednosta Kliniky revmatologie 1. LF UK

10:00 - 10:30 hod. Originální a biosimilární léky v léčbě idiopatických střevních zánětů - vývoj, trend, podmínky pro switch a výhled do 2020. Zaměnitelnost biosimilárního infliximabu CT-P13 u gravidních pacientek?
10:30 - 11:00 hod. Originální a biosimilární léky v léčbě dermatologických onemocnění - vývoj, trend, podmínky pro switch a výhled do 2020

Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, Dermatovenerologická klinika, FN Královské Vinohrady, Praha

11:00 - 11:30 hod. Coffee Break

11:30 - 12:00 hod. Využití bilogics a biosimilars v onkologii a jejich vývoj do 2022?

Doc. MUDr. Jana Prausová, PhD., MBA, vedoucí KOC/přednostka onkologické kliniky 2.LF UK a Fakultní nemocnice v Motole, Praha

12:00 - 13:30 hod. Diskuzní kulatý stůl o podmínkách pro switch, nákladech a udržitelnosti paragrafu 16

Moderátor:  MUDr. Tomáš Doležal, PhD., Scientific Director, VALUE OUTCOMES s.r.o.

Účastníci:
Prof. MUDr Karel Pavelka, DrSc., ředitel, Revmatologický ústav, Praha, přednosta Kliniky revmatologie
MUDr. Tomáš Doležal, PhD., Institute for Health Economics and Technology Assessment (iHETA)
MUDr. Alena Miková, ředitelka Odboru léčiv a zdravotnických prostředků, Všeobecná zdravotní pojišťovna
Mgr. Libor Štajer, advokát, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.

Registrace na akciSouhlasím se zpracováním osobních údajů
Souhlasím se zasíláním novinek

Partneři 2