VZDĚLÁVÁME

BLÍŽÍCÍ SE AKCE:

05.06.2018

5. - 6. červen 2018, Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn

02.10.2018

2. říjen 2018, Aquapalace hotel Praha

22.11.2018

22. - 23. listopad 2018, hotel Hesperia Olomouc

SLEDUJTE NÁS:

ODBĚR NEWSLETTERU:

I. Multidisciplinární nefrologicko - urologický kongres

22. - 23. listopad 2018, Hotel Hesperia Olomouc

I. OZNÁMENÍ

Dovolujeme si Vás pozvat na I. MULTIDISCIPLINÁRNÍ NEFROLOGICKO-UROLOGICKÝ KONGRES.
Stěžejním tématem letošního ročníku je: „Co nás spojuje?“ Stalo se již dobrou tradicí, že kongresy, které pořádá nefrologická sekce ČAS a zastupující člen EDTNA/ERCA v ČR, podporují výměnu zkušeností a přátelskou komunikaci mezi všemi členy týmu, kteří se podílejí na péči o pacienta s onemocněním ledvin. V letošním roce došlo ke spojení nefrologické a urologické sekce sester. Pevně věřím, že spojením těchto dvou sekcí dojde ke vzájemnému propojení a ke spolupráci mezi sestrami z obou
oborů.
K aktivní i pasivní účasti zveme sestry, techniky, ostatní nelékařské pracovníky, lékaře, zástupce firem
a zástupce z řad pacientských organizací.

Na hlavní téma kongresu by měla navazovat témata z naší každodenní praxe, kterými jsou:

● Dialýza – novinky, kazuistiky z praxe
● Geriatrický pacient – paliativní a podpůrná ošetřovatelská péče
● Nové možnosti léčby nefrologicky nemocných – transplantace – nové trendy
● Dialyzační léčba v domácím prostředí
● Stomie u dialyzovaných pacientů
● Nefrostomie u transplantovaných pacientů
● Urologická nádorová onemocnění
● Edukace pacientů a rodinných příslušníků
● Nutrice a její významný podíl při léčbě pacientů


Organizátoři

● Bc. Marcela Městková, předsedkyně nefrologicko-urologické sekce České asociace sester
   E-mail: marcela.mestkova@gmail.com, Mobil: 602 968 614
● Výbor nefrologické sekce sester: Bc. Eva Víšková, Bc. Eva Moravcová, Mgr. Ivana Lupoměská, Mgr. Dana    Hrubá, Bc. Vladěna Homolková, Mgr. Marie Kolářová
● Spolupořádající agentura: Androsa, s.r.o.


Partneři kongresu

● Jitka Pancířová, zastupující člen EDTNA/ERCA pro ČR


Časový harmonogram

Zahájení registrace: čtvrtek 22. listopadu v 9.00 hod.

Zahájení kongresu: čtvrtek 22. listopadu v 10.00 hod.

Zakončení kongresu: pátek 23. listopadu ve 13.00 hod.

Aktivní účast

V případě zájmu o aktivní účast Vás žádáme o vyplnění formuláře a přiložení k přihlášce.
Termín pro zaslání abstrakt je nejpozději 31. 8. 2018.


ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Časná registrace: do 30. 9. 2018

Členové nefrologické sekce ČAS nebo EDTNA/ERCA: 1000,- Kč
Ostatní:                                                               1200,- Kč

Pozdní registrace: 1. 10. - 10. 11. 2018

Členové nefrologické sekce ČAS nebo EDTNA/ERCA: 1200,- Kč
Ostatní:                                                               1400,- Kč

PLATBU NELZE DĚLIT NA JEDNODENNÍ ÚČAST
REGISTRAČNÍ POPLATEK JE NEVRATNÝ

Bankovní spojení pro zaplacení registračního poplatku:

Číslo účtu: 4849890207/0100 Komerční banka Praha 1, variabilní symbol: 2018
Název účtu: Česká asociace sester, o. s. – nefrologická sekce, IČO 00537161

Ubytování:

KAŽDÝ ÚČASTNÍK SI ZAJISTÍ A HRADÍ UBYTOVÁNÍ SÁM.

K ubytování je možno využít hotel Hesperia.
● Brněnská 55, 779 00 Olomouc, Česká Republika
● Tel.: +420 585 421 735, Fax: +420 585 421 736, Mobil: +420 721 663 699
● hesperiahotel@gmail.com, www.hotel-hesperia.cz

I. OZNÁMENÍ pro členy ČAS též k dispozici na www.cnna.cz v nefrologické sekci,
pro nečleny na Faceboook - NEFROSESTRY
Pro registraci použijte adresu: konference@androsa.cz nebo použijte registrační níže.
Prosíme o zaslání potvrzení o zaplacení registračního poplatku podle zvoleného termínu registrace.
(Časná registrace do 30. 9. 2018, pozdní registrace do 11. 11. 2018)

Registrace na akciSouhlasím se zpracováním osobních údajů
Souhlasím se zasíláním novinek

Partneři 2