REALIZOVANÉ AKCE

Úhradová vyhláška 2017 - konference

10. listopad 2016, Aquapalace hotel Praha - Čestlice

Očekávání a praktické ambice v dopadech vyhlášky 2017 do praxe poskytovatelů zdravotní péče a srovnání s realitou a modelací 2015-2016

Moderátor:

PharmDr. Michal Krejsta, MBA
Generální ředitel/ Předseda představenstva OMEGA Pharma – Perrigo a.s. Czech Republic & Slovakia Operations, Tajemník asociace AVEL, Člen představenstva ČAFF

Nosné téma: „Očekávání a praktické ambice v dopadech vyhlášky 2017 do praxe poskytovatelů zdravotní péče a srovnání s realitou a modelací 2015-2016!"

Cíle:
1/ podrobně a komplexně představit, interaktivně rozebrat a prodiskutovat aktuální problematiku a celý kontext praktických dopadů úhradové vyhlášky 2017 na všechny segmenty zdravotní péče a srovnat ambice s realitou 2015 a modelací 2016;

2/ seznámit se s vyhláškou a související regulací pro rok 2017 a porozumět konstrukcím zdravotně-pojistných plánů pro poskytování zdravotní péče;

3/ probrat mechanismus úhrad v jednotlivých segmentech zdravotní péče a formu vykazování pro jejich hrazení;

4/ zhodnotit finanční stabilitu na základě očekávané skutečnosti disponibilních zdrojů zdravotního pojištění ve srovnání s modelací zdravotně pojistných plánů.

Koncept:
- prezentace a související řízená diskuse s předními odborníky z řad regulátorů, plátců, poskytovatelů a dodavatelů.

Program konference:

8.30 - 09.00 hod. Registrace účastníků

09.00 - 12.00 hod. BLOK A/ Regulátoři a plátci:

1/ MUDr. Pavel Frňka, DMS, ředitel strategie, Svaz zdravotních pojišťoven - aktuální situace zdr. pojišťoven a výhled na rok 2017 PREZENTACE

2/ Mgr. Kateřina Podrazilová, předsedkyně lékové komise, Svaz zdravotních pojišťoven - aktuální situace a odhad nákladů SPZ na léky vs. centrová péče a typy ujednání se zaměřením na smluvní ujednání, PL a dohody o úhradě/DNC + nem. číselník

3/ MUDr. Zuzana Friedmannová,  oddělení pro styk se ZP, Fakultní nemocnice v Motole - aktuální budoucí výzvy v jednání se ZP (centra, centra se zvláštní smlouvou, výkonová úhrada, pasti jako nové LP, DG skupiny a offlabel + devítkové kódy) PREZENTACE

4/ Mgr. Libor Štajer, advokát, KMVS advokátní kancelář, s.r.o. - praktické dopady nového Zákona o registru smluv a novelizace Zákona o veřejných zakázkách do spolupráce dodavatel - poskytovatel/ nemocnice a implikace na jejich efektivitu PREZENTACE

12.00 - 13.00 hod. Přestávka na oběd

13.00 - 16.00 hod. BLOK B/ Poskytovatelé ZP:

5/  PharmDr. Michal Krejsta, MBA, Generální ředitel/ Předseda představenstva OMEGA Pharma – Perrigo a.s. Czech Republic & Slovakia Operations, Tajemník asociace AVEL, Člen představenstva ČAFF PREZENTACE

6/ Ing. Radovan Drnek, vedoucí odboru ZP, Fakultní nemocnice v Motole - Úhradová vyhláška 2017 (složky úhrady a jejich změny, regulace akutních lůžek a ambulancí, specialistů a praktiků a následné péče) + krátké srovnání s referenčním rokem 2015 a modelací 2016 PREZENTACE

7/ MUDr. Andrea Vrbovská, MBA, ředitelka, Nemocnice Na Bulovce - výhody a úskalí úhradové vyhlášky 2017 pro úhrady zdravotní péče v prostředí Nemocnice Na Bulovce (problémy center a ambulancí)

8/ Mgr. MUDr. Markéta Hellerová, náměstkyně pro léčebnou péči, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze - Úhradová vyhláška pro rok 2017 aneb reálné a komplexní dopady vyhlášky do praxe VFN Praha

9/ Ing. Jaroslava Němcová, MBA, náměstkyně pro obchod a zdravotní péči, Nemocnice Na Homolce  - nové trendy nemocničních nákupů a veřejných zakázek (lůžka vs. ambulance)

10/ Ing. Čeněk Merta, MBA, obchodní náměstek, Fakultní nemocnice Olomouc - změny v zadávání veřejných zakázkách (co, již neplatí a co je nové pro praxi v soutěžení a efektivita), očekávání a modelace dopadů vyhlášky v roce 2016

11/ Ing. Tomáš Stejskal, ředitel, Nemocnice ve Frýdku-Místku a Nemocnice Třinec - úhrady zdravotní péče z pohledu krajské nemocnice 2015-2016, pozitiva a negativa pro rok 2017

16.00 - 16.30 hod. Přestávka

16.30 - 17.30 hod. BLOK C/ Dodavatelé:

12/ Ing. Lenka Fehérová, Market Access Manager CZ, Takeda Pharmaceuticals - vliv úhradové vyhlášky 2017 na přístup k inovativní léčbě PREZENTACE

13/ Ing. Robert Sýkora, MHA, Cluster Market Access Director, Ipsen Pharma - výhledy tendrů a poptávek jako řešení pro financování zdravotnictví v ČR PREZENTACE

17.30 - 18.00 hod.  Závěrečná diskuse

ORGANIZAČNÍ INFORMACE:

Účastnický poplatek 9.500 Kč + 21% DPH

Zahrnuje: účast na konferenci a občerstvení včetně oběda
(na celkovou částku bude vystavena faktura – daňový doklad – po obdržení závazné přihlášky)

Pro registraci použijte adresu: konference@androsa.cz nebo použijte registrační formulář níže.

Nejpozději jeden týden před konáním konference obdrží každý registrovaný účastník e-mailem podrobné organizační informace.

Registrace na akciSouhlasím se zpracováním osobních údajů
Souhlasím se zasíláním novinek

Partneři 2