REALIZOVANÉ AKCE

Efektivní Key Account Approach mezi výrobcem / distribucí a nemocnicí - seminář

5. říjen 2016, Aquapalace hotel Praha - Čestlice

Seminář bude veden interaktivní formou. Program je strukturován tak, aby vždy po teoretické a faktické prezentaci následovala interakce účastníků s lektory. Účastníci si budou postupně na základě jednotlivých poznatků vytvářet vlastní strategii práce s KA.

09.00 - 18.00 hodin

Dopolední program semináře:

Lektor: Mgr. Libor Štajer, advokát & JUDr. Kateřina Davidová, advokátka, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.
- Právní rámec spolupráce s KA
- Legislativní rámec cenových soutěží
- Hospodářská soutěž a Zákon o veřejných zakázkách
- Zákon o regulaci reklamy
- Příkaz Ministra zdravotnictví
- Strategie AIFP a ČAFF a AVEL
- Legislativní novinky a jejich možné dopady do praxe: Zákon o registru smluv, Zákon o léčivech

Lektor: Ing. Robert Sýkora, MHA, Cluster Market Access Director, Ipsen Pharma o.s. KAM 02 SYKORA
- Key Account Approach výrobce
- Key Account Approach vs. Sales Force Effectiveness
- Klíčové KPIs, cíle, role a priority Key Account Manager výrobce
- Segmentace a targeting úspěšného KAMa
- Efektivní nástroje KAMa
- Rozdíly v přístupu KAMa originálního vs. generického výrobce

Odpolední program semináře:

Lektor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, Generální ředitel / Předseda představenstva, OMEGA Pharma CZ&SK, Tajemník AVEL ČR, člen představenstva ČAFF
- Nemocniční Tender Management a Cenová soutěž
- Úhradová vyhláška 2016 a její dopady na segmenty ústavní péče
- Disponibilní zdroje a náklady na zdravotně-pojistné plány
- Model obchodní spolupráce Nemocnice - Výrobce
- Tender a Bonus Management
- Pozitivní listy lůžkové a ambulantní
- Portfolio Management a balíčkový prodej
- Praktické příklady úspěšných taktik
- Cenová soutěž a pozitivní a negativní Volume Game
- Přímé a nepřímé bonusování a daňové aspekty

- Role úspěšné Velkodistribuce v rámci supply chainu
- Jak se mění výzvy a role velkodistribuce?
- Moderní přidané hodnoty a servis pro výrobce, nemocnice a lékárny
- Logisticko-obchodní modely šité na míru výrobci a zákazníkovi (konsignace, komise, DTP)
- Inovativní Safety Channel (komisionář, mandatář, numerická distribuce se sell-out)
- Integrovaný obchodní model a příklady úspěšných projektů

- Moderní ECMS aplikace pro efektivní řízení speciálních cen a dobropisů v rámci Tender Managementu
PharmDr. Jiří Stránský, Business Director Pharma, Sprinx Systems a.s.

Lektoři: Ing. Radovan Drnek, vedoucí odboru zdravotního pojištění, FN v Motole
               Mgr. Michal Hojný, vedoucí ústavní lékárny, IKEM

- Příklady úspěšné spolupráce nemocnice s dodavateli
- Výběrová a poptávková řízení v praxi
- Speciální ceny a obratové bonusy v režimu ústavní a ambulantní péče
- Pozitivní lůžkový preskripční list / Pozitivní ambulantní nákupní list
- Balíčky a příspěvky institucím
- Konstrukce bonusových schémat a typy smluvních vztahů
- Efektivita a struktura komunikace s dodavateli

ORGANIZAČNÍ INFORMACE:

Účastnický poplatek 15.000 Kč + 21% DPH
Při účasti dvou a více osob z jedné společnosti nabízíme slevu 10% z účastnického poplatku
NEBO
Balíček XIX. OTC Konference + Key Account Management ve farmacii a zdravotnictví cena dohromady 22.000 Kč + 21% DPH

V případě zájmu o zajištění ubytování na noc z 4. na 5. října 2016 za zvýhodněnou cenu nás prosím kontaktujte.

Zahrnuje: účast na konferenci a občerstvení včetně oběda
(na celkovou částku bude vystavena faktura – daňový doklad – po obdržení závazné přihlášky)

Pro registraci použijte adresu: konference@androsa.cz nebo použijte registrační formulář níže.

Nejpozději jeden týden před konáním konference obdrží každý registrovaný účastník e-mailem podrobné organizační informace.

Registrace na akciSouhlasím se zpracováním osobních údajů
Souhlasím se zasíláním novinek

Partneři 2